Det tager kun ca. 10 minutter at komme i gang – og du kan investere fra 200 kr. og opefter. Du vælger helt selv, hvor meget og hvor ofte du vil indbetale.

Investering, der passer til dig

Junes investeringsanbefaling er bl.a. baseret på:

  • Hvor meget overskud du har i din økonomi
  • Hvornår du skal bruge pengene
  • Hvor stor en risiko, du har lyst til at tage

Du kan til enhver tid trække dine penge ud igen. Men vi anbefaler ikke, at du investerer, hvis din tidshorisont er kortere end tre år. Og vi anbefaler, at du holder fast i den tidshorisont, du har angivet.

En fuldt professionel løsning

Din investering med June bliver placeret i en af Junes fire professionelt styrede investeringsfonde. Fondene har forskellige risikoprofiler. Fondene med lavere risiko vil have en større beholdning af obligationer, mens fondene med højere risiko har større andele af aktier.

Højere risiko giver dig mulighed for et højere afkast. Men vær opmærksom på, at dit afkast altid kan svinge over tid – og at der kan være risiko for tab. Så løb aldrig en større risiko, end du har det godt med.

Følg med i din investering

Når du er kommet i gang med din investering, kan du hele tiden følge med i dit afkast på mobil, tablet og computer. Du kan også se, hvordan investeringerne i ’din’ fond er sammensat.

På June.dk kan du læse meget mere – og evt. komme i gang med investeringerne.

Gå til June.dk