Faktisk får 3 ud af 4 af os penge tilbage, og det er ikke kun småbeløb.

Sidste år fik vi i gennemsnit 4.900 kr. pr. person.

Ofte sidder de ekstra penge lidt løsere – så hvis du ikke allerede har brugt dem på en weekendtur til Paris eller på nyt sommertøj, får du her 4 (noget kedeligere) bud på, hvad du kan gøre.

For nemhedens skyld, har vi bedt Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen om at regne med 5.000 kroner*:

fd6b97e8-00090249-62be8a86


1. Betal af på dyr gæld
”Har du et forbrugslån et billån eller anden gæld med en lidt højere rente, får du meget for pengene her.”

”Afdrager du 5.000 kr. om året på et lån med 8 % i rente, viser vores beregninger, at du får en besparelse på renteudgifterne på ca. 2.400 kr. på 10 år.”

2. Køb aktier
”Sætter du de 5.000 kr. i aktier, kan du tjene ca. 1.000 kr. – altså en forøgelse på 20 procent – hvis du lader dem stå i 10 år.”

”Det afhænger selvfølgelig af, hvordan markedet udvikler sig, og risikoen er generelt højere, end hvis du lader pengene stå på en konto, så der er ingen garantier. Men generelt set er der et højere afkast over tid på aktier.”

Kom i gang med at investere

Book møde

3. Sæt pengene ind på din pensionsordning
”Du kan sætte godt 5.000 kr. ind på en aldersopsparing om året, hvis der er mere end 5 år til du går på folkepension.”

”Hvis du følger rådet forventer vi, at beløbet vokser med 6 procent og bliver til ca. 5.300 kr. efter 10 år.”

Tal pension med os

Book møde

4. Lad pengene stå på din lønkonto – hvis …
”Hvis du snart skal bruge pengene, så lad dem bare stå på din lønkonto!”

”Vil du have pengene stående i længere tid, skal du vide, at de på en almindelig konto med en rente på 0 procent langsomt bliver ædt op af prisudviklingen. For når priserne generelt stiger, så mister dine penge værdi. Derfor vil 5.000 kr. blive til 4.200 kr. i løbet af de 10 år.” 

 

*Forudsætninger: Beregningerne er efter skat, og tager højde for prisudviklingen i samfundet. Forbrugsgæld er antaget til en årlig rente på 8 procent. Renten på lønkonto er forudsat til 0 procent. Inflation er på 1,8 procent, svarende til samfundsforudsætningerne. Tilsvarende er afkast af obligationer og aktier forudsat til 1 procent hhv. 5,5 procent. Omkostninger ved obligationer og aktier er forudsat til hhv. 0,22 procent og 0,5 procent svarende til samfundsforudsætningerne.