”Med en aktiesparekonto betaler du lavere skat af dit afkast fra aktier og aktiefonde end normalt, og en ny højere beløbsgrænse for indskud gør i 2024 ordningen endnu mere fordelagtig”, fortæller Neel Frederikke Gronemann, der er Danske Banks chef for skat på investeringer.

Kort fortalt

 • På en aktiesparekonto betaler du kun 17% i skat af det løbende afkast.
 • Du kan både investere i enkeltaktier og aktiefonde.
 • Du kan i 2024 indskyde op til 135.900 kroner.
 • I Danske Bank opgør og betaler vi automatisk skatten af dit afkast.
 • Det er gratis at oprette en aktiesparekonto.
 • Du kan komme i gang på få minutter.

Læs mere om aktiesparekontoen

Omkring 360.000 danskere har nu oprettet en aktiesparekonto*, og den stigende interesse kan også mærkes hos os i Danske Bank, hvor stadig flere af vores kunder opretter netop sådan en konto. Samtidig blev beløbsgrænsen på kontoen ved årsskiftet forhøjet fra 106.600 kroner til 135.900 kroner, og det gør ordningen endnu mere interessant.

”En aktiesparekonto kan være en rigtig god idé, hvis du vil investere i aktier på gunstige vilkår. Her betaler du nemlig kun 17 procent i skat af dit afkast mod op til 42 procent ved en normal investering i aktier. Samtidig skal du ikke selv gøre noget i forhold til skatten – den bliver automatisk opgjort og betalt for dig af os i banken.”

Neel Frederikke Gronemann
Skattechef, Danske Bank

Gratis oprettelse og mange investeringsmuligheder

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto, og du har mange investeringsmuligheder. Foruden børsnoterede aktier kan du også investere i aktiefonde – herunder en række Danske Invest-fonde med fokus på f.eks. globale aktier, amerikanske aktier, teknologiaktier, japanske aktier eller danske aktier. Og ved at investere i en eller flere aktiefonde får du typisk en større risikospredning, end hvis du investerer i enkeltaktier. Vær opmærksom på, at du ved hver handel skal betale kurtage.

Se et udvalg af de fonde, du kan investere i med en aktiesparekonto, på linket her.

Bemærk, at en aktiesparekonto er lagerbeskattet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af dine gevinster/tab, uanset om du har solgt aktierne eller ej. Læs mere i boksen om skat i bunden af artiklen. Vær også opmærksom på, at du kun kan have én aktiesparekonto. Du kan altså ikke oprette en aktiesparekonto i flere forskellige banker. 

Opret din aktiesparekonto i dag – så er den klar til indskud, hvis du får penge tilbage i skat

Så let kan du oprette en aktiesparekonto

Du kan selv oprette en aktiesparekonto i din netbank hos os, og det er hurtigt gjort. Vær opmærksom på, at du kun må eje én aktiesparekonto:

 1. Log ind på din netbank.
 2. Vælg Investering.
 3. Vælg Aktiesparekonto.
 4. Bekræft, at du ikke allerede har en aktiesparekonto.
 5. Vælg til sidst, hvor meget du ønsker at overføre til kontoen. 

Du kan underskrive aftalen digitalt med det samme og straks komme i gang med at investere – eller være klar, hvis du får penge tilbage i skat 

Sådan fungerer beløbsgrænsen for indskud

Beløbsgrænsen for indskud er 135.900 kroner, og har du allerede en aktiesparekonto i forvejen, er det den samlede værdi af dine investeringer og eventuelle kontanter på kontoen ved årsskiftet, der er afgørende for, hvor meget du kan indbetale yderligere.

Eksempel:
Hvis værdien den 31. december 2023 var mindre end 135.900 kroner, kan du i 2024 indskyde forskellen mellem 135.900 kroner og værdien ved årsskiftet. Var værdien f.eks. 100.000 kroner den 31. december 2023, kan du altså indskyde 35.900 kroner i 2024. 

Du kan også indbetale den skat, der er trukket på kontoen – også selv om den samlede værdi på kontoen er over 135.900 kr.

”Har du for eksempel haft en gevinst på 10.000 kroner på din aktiesparekonto i 2023, som du skal betale 17 procent og dermed 1.700 kr. i skat af i 2024, så har du mulighed for at indskyde de 1.700 kroner på aktiesparekontoen i år. Det gælder, uanset om du ved årsskiftet var over grænsen på 135.900 kroner eller ej. Du skal bare sørge for, at indbetalingen sker i kalenderåret 2024,” siger Neel Frederikke Gronemann.

*Ifølge tal fra Finans Danmark.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.