Med en aktiesparekonto får du mulighed for at investere i aktier og aktiefonde til en mere gunstig beskatning end ved normal investering af frie midler i aktier. 
En aktiesparekonto består af en indlånskonto og et depot. Du vælger som udgangspunkt selv de værdipapirer, du ønsker at investere i.

Skat

Skatten på afkastet på en aktiesparekonto er 17 pct. p.a. Beskatningen sker efter det såkaldte lagerprincip, så gevinster – også ikke-realiserede – beskattes årligt og opgøres ved årets udgang, mens underskud fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Danske Bank hæver automatisk skattebeløb på kontoen.