Invester i aktier på en aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto får du mulighed for at investere i aktier og aktiefonde til en mere gunstig beskatning end ved normal investering af frie midler i aktier. 
En aktiesparekonto består af en indlånskonto og et depot. Du vælger som udgangspunkt selv de værdipapirer, du ønsker at investere i.

Skat

Skatten på afkastet på en aktiesparekonto er 17 pct. p.a. Beskatningen sker efter det såkaldte lagerprincip, så gevinster – også ikke-realiserede – beskattes årligt og opgøres ved årets udgang, mens underskud fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Danske Bank hæver automatisk skattebeløb på kontoen.


Indskudsgrænse

Du kan indsætte op til 102.300 kr. på din aktiesparekonto. Værdien på aktiesparekontoen kan overstige 102.300 kr., hvis du opnår et positivt afkast på dine investeringer. Du kan løbende hæve og indsætte penge på aktiesparekontoen, dog må det samlede indskud ikke overstige 102.300 kr.

Investering af frie midler

Du kan kun investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed. Du kan enten investere et engangsbeløb eller investere løbende.

Her kan du investere
På en aktiesparekonto kan du investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst) samt ETF´er der beskattes som aktieindkomst. På aktiesparekontoen har du kun mulighed for at vælge de aktier og fonde, der opfylder kravene.

Risikoprofil

En aktiesparekonto er primært for dig, som investerer selv og har en høj risikovillighed og/eller en lang tidshorisont for din investering. Er du i tvivl, om en aktiesparekonto passer til din risikoprofil og tidshorisont, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Investering Direkte på tlf. 70 20 22 96.

Sådan får du afkast

Afkastet fra dine investeringer på en aktiesparekonto består af evt. udbytter og kursændringer, hvilket vil sige, at du både kan få kursgevinster og kurstab. Udbytter sættes ind på indlånskontoen, der er knyttet til din aktiesparekonto.

Hvis du vil hæve pengene

Vil du have din investering på aktiesparekontoen udbetalt, går der ca. to bankdage, fra du sælger dine værdipapirer, til du har pengene til rådighed på indlånskontoen. Herfra kan du overføre pengene til en af dine øvrige konti.

Priser og vilkår
Der er to typer af omkostninger, når du handler værdipapirer via en aktiesparekonto; handelsomkostninger (kurtage) og depotomkostninger.

Se om en aktiesparekonto er noget for dig

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.