Information om bæredygtighedsrelaterede forhold i vores investeringsløsninger

På denne side finder du links til information om, hvordan vores forskellige investeringsløsninger nævnt nedenfor fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt god ledelsespraksis.
For hver enkelt investeringsløsning finder du tre forskellige dokumenter:

  • I dokumentet ”Integration af bæredygtighedsforhold i produktet” kan du blandt andet læse om de enkelte investeringsløsningers strategi i forhold til bæredygtighedsforhold samt den løbende monitorering af arbejdet med disse bæredygtighedsforhold.

  • Dokumentet ”SFDR bilag” er et tillæg til den aftale, du indgår med os, når du investerer i en investeringsløsning. Her kan du blandt andet finde information om, hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika produktet fremmer.

  • ”Eksempel på rapportering” viser produkteksempler på vores senest udsendte periodiske rapportering for SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

  • Under “Vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer” finder du vores investeringsløsningers Principle Adverse Impact (PAI) rapport for 2022.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.