Hvad er Puljeinvest?

Med Puljeinvest bruger du vores ekspertise til at investere børneopsparingen i værdipapirer.

Princippet i Puljeinvest er, at du indbetaler til en opsparingskonto, hvor pengene står som kontant indlån. Banken investerer derefter for et beløb, der svarer til værdien af alle puljedeltageres konti. På den måde bliver det samlede investeringsbeløb så stort, at det kan spredes på mange forskellige værdipapirer.

Du modtager hvert år et afkast (negativt eller positivt), der svarer til din andel af de enkelte puljers samlede afkast.

Fra den 2. januar 2024 er det ikke længere muligt at oprette nye aftaler om Puljeinvest til pensionsopsparinger.

 
 • Få hjælp fra en rådgiver
 • Vi tager hånd om din investering

 

Tal med os

Når du vil i gang med at investere.

 • Hvordan investeres opsparingen?

  Du kan vælge mellem fem forskellige risikoprofiler: meget høj, høj, middel, lav og meget lav risiko samt en løsning uden aktier.

  Dine midler vil blive investeret ud fra seks tidshorisonter: 0-1 år, 1-3 år, 3-7 år, 7-11 år, 11-15 år og over 15 år. Din andel af risikofyldte investeringer vil gradvist blive nedtrappet i takt med, at din investeringshorisont bliver kortere.

  Vi vurderer og tilpasser løbende sammensætningen af puljerne. Det betyder, at sammensætningen af de enkelte puljer under Puljeinvest kan skifte i løbet af opsparingsperioden.

  Når vi fastsætter fordelingen på din opsparing, tager vi hensyn til:

  • hvornår du skal bruge pengene
  • beskatningsreglerne
  • vores forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne
  • hvilken risiko du har i forhold til din investering

  Dine midler investeres i følgende puljer:

  • Global Taktisk Allokering (kun via bankvalg)
  • Globale Alternativer (kun via bankvalg)
  • Globale Obligationer
  • Globale Kreditobligationer
  • Danske Aktier
  • Globale Aktier
 • Hvornår afregner vi afkastet?

  Afkastet af investeringerne i Puljeinvest sættes ind eller hæves på din konto hvert år ultimo december.
 • Udsving i afkastet

  Historisk set har investeringer i værdipapirer givet et højere afkast end kontantrenten, men afkastet varierer, og det kan betyde negativt afkast i enkelte år. Når du investerer i Puljeinvest, er det vigtigt at betragte afkastet over en årrække. Historisk afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast vil se ud.

  Afkast ved Selvvalg

  Afkast ved Bankvalg

 • Skal der betales skat af afkastet?

  Afkast på Børneopsparing beskattes ikke. På din pensionsopsparing betaler du 15,3 procent i pensionsafkastskat. Skattereglerne kan ændre sig fremover.
 • Indskydergarantiordningen

  Indskud på pensions- og børneopsparing er omfattet af de til enhver tid gældende regler for Garantiformuen (indskydergarantiordningen). Garantiformuen er den danske garantiordning, der har som formål at yde dækning til indskydere og investorer i banker, omfattet af Garantiformuen, som bliver tager under rekonstruktions- eller konkursbehandling. 

  Indskud på pensionsopsparing er, efter de regler der gælder pr 1. juli 2018, dækket fuldt ud.

  Indskud på børneopsparing, der er tilmeldt Puljeinvest, er efter de regler, der gælder pr 1. juli 2018 ikke fuldt ud dækket. Indskud, foretaget senest 31. maj 2015 og afkast heraf, er dækket fuldt ud indtil indskuddets udbetaling. Indskud foretaget pr. 1. juni 2015 og senere, og afkast heraf som ikke er placeret i puljen Kontant, er ikke dækket.

  Læs mere om Indskydergarantiordningen

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.