• Du kender tidshorisonten
  • Du kender risikoen
  • Du får mulighed for et godt afkast

Book møde

 - eller ring 70 123 456

Et struktureret produkt er et investeringsprodukt, hvor dit afkast afhænger af udviklingen i et underlæggende aktiv, som fx kan være en aktie, et aktieindeks, et obligationsindeks eller udvalgte råvarer.

Strukturerede produkter er konstrueret ved fx at kombinere erhvervsobligationer og optioner på en måde, så du som investor har en begrænset og velkendt risiko, der giver dig en højere grad af sikkerhed end ved en direkte investering i det underlæggende aktiv. Samtidig har du et interessant afkastpotentiale, alt afhængig af udviklingen i det underlæggende aktiv i en aftalt periode.

Strukturerede produkter, hvor Danske Bank er udsteder eller arrangør, kan handles i Danske Netbank eller via din rådgiver.