Værdipapir

Værdipapir er et dokument, der beviser, at du ejer en andel af noget. I dit møde med rådgiveren vil ordet værdipapir ofte blive brugt som en fællesbetegnelse for forskellige typer investeringer. Det kan bl.a. være aktier, obligationer, alternativer og fonde. Før i tiden var der tale om et fysisk dokument. I dag er de oftest digitale.

Sætningen du kan støde på: ”Har du overvejet at sætte nogle af dine penge i værdipapirer i stedet for at have dem stående passivt på din konto?”

Aktie

En aktie er et værdipapir på en ejerandel af et selskab. Når du køber en aktie, køber du med andre ord en lille del af selskabet. Du kan kun frit købe aktier i virksomheder, der er noteret på en børs. Prisen på en aktie kan svinge meget i takt med udbud og efterspørgsel, der blandt andet er styret af udviklingen i selskabet. Du kan tjene penge på aktier, når kursen stiger eller ved udbyttebetaling. Vær dog opmærksom på, at normalt falder kurserne i forbindelse med udbetaling af udbytte. 

Sætningen du kan støde på: ”Du kunne også overveje at sprede din risiko ved at købe flere forskellige aktier, end blot de få du har.”

Obligation

En obligation er et værdipapir på et lån, der typisk udstedes af en stat, et realkreditinstitut eller en virksomhed. Udstederen forpligter sig til at betale en fastlagt rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Kursen på obligationer kan også stige og falde, men betragtes generelt som en mindre risikabel måde at investere på end ved køb af aktier.

Sætningen du måske støder på: ”Hvis du ikke ønsker, at dine investeringer svinger så meget i værdi på kortere sigt, bør du have en overvægt af obligationer. ”

Alternativer

Ordet alternativer er en fællesbetegnelse for alle de typer af investeringer, der handles ud over aktier og obligationer. Det kan eksempelvis være investeringer i guld, ejendomme, infrastruktur, skov, landbrug eller aktier i unoterede selskaber. Alternativer kan indgå i din portefølje på linje med aktier og obligationer.

Sætningen du måske støder på:”I den nuværende situation med så lave renter, kan alternative investeringer være et godt supplement i din portefølje.”

Portefølje

Når din rådgiver bruger ordet portefølje tales der som regel om dine samlede investeringer. Det vil sige dine aktier, obligationer eller alternativer, der tilsammen udgør din portefølje af investeringer. Men det bliver også brugt om samlingen af investeringer i en fond, hvor en såkaldt porteføljeforvalter står for at udvælge og passe investeringerne.

Sætningen du måske støder på: ”Lad os gennemgå din portefølje af værdipapirer og se om der er noget, der trænger til at blive justeret.”

Fond

En investeringsfond, rådgivningscenter eller blot fond er for dig, der ikke selv vil udvælge og sammensætte dine værdipapirer. I stedet kan du gå sammen med andre investorer og investere i en fond. Her betaler I tilsammen et team af eksperter for at passe investeringerne i fonden. Der findes også passivt forvaltede fonde, hvor investeringerne ikke bliver håndplukket af en forvalter, men følger et indeks.

Sætningen du måske støder på: ”Hvis du gerne vil investere i teknologiaktier, kunne du overveje denne fond, der har specialiseret sig i netop dette.”

Investeringsforening

En investeringsforening er et fællesskab af investorer, der er gået sammen om at investere i fonde og/eller direkte investeringer som enkelte aktier og obligationer. Foreningen er ledet af en bestyrelse, der vælges af investorerne på en generalforsamling. Bestyrelsen ansætter en daglig ledelse, som tager sig af foreningens drift og arbejdet med de forskellige fonde i foreningen.

Sætningen du måske støder på: ”Denne her investeringsforening er særlig stærk på europæiske aktier, skal vi se om nogle af deres fonde er relevante for dig?"

Investeringsprofil

Alle investorer er forskellige. Nogle investorer er klar til at løbe en stor risiko for at få et højt afkast. Andre sover dårligt om natten ved udsigten til at kunne tabe noget formuen fra den ene dag til den anden. Derfor vil en investeringsrådgiver altid gerne hjælpe med at lave en investeringsprofil på dig, hvor alle de vigtige spørgsmål om risikovillighed, tidshorisont og forventninger bliver afstemt.

Sætningen du måske støder på: ”Lad os få kigget på din investeringsprofil, så vi kan sammensætte en god investeringsløsning, der passer til dig.”