Kort fortalt

Høj inflation og rentestigninger udfordrer de finansielle markeder.
 Det kan godt blive værre, før det bliver bedre.
Når aktierne rammer bunden, kan det dog gå hurtigt den anden vej.
Generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de passer til deres investeringsprofil.

VIDEO OM UDVIKLINGEN FOR FLEXINVEST FRI
49d57846-f60b-4f73-9d20-5d0adfa99eac
Det begyndte rigtig godt, men desværre ebbede festen ud midtvejs. Sådan lyder historien om 3. kvartal for de finansielle markeder og Flexinvest Fri.

Sommeren bød på pæne kursstigninger for både aktier og obligationer, men i midten af august ramte vi en ny periode med markante aktiefald og betydelige rentestigninger, hvilket er ensbetydende med faldende obligationskurser.

Det var desværre nok til at udrydde sommerens gevinster og mere til – og satte naturligvis også sit præg på afkastene i Flexinvest Fri. På tværs af risikoprofiler endte afkastene i minus for 3. kvartal.
De højere renter giver fremadrettet nogle interessante afkastmuligheder i obligationsmarkedet, ligesom fremtidige rentefald kan give kursgevinster. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Den gode stemning var kortvarig
Den høje inflation har været et af årets helt store smertensbørn for de finansielle markeder og var allerede i første halvår med til at sende renterne i vejret og aktierne ned.

Den høje inflation har tvunget centralbankerne på banen med renteforhøjelser, og det er generelt ikke investorernes kop te. Højere renter gør livet dyrere både for virksomheder og forbrugere. Men centralbankerne har en erklæret målsætning om at holde inflationen under kontrol, og det gør de ved at hæve renterne for at lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet og dermed på priserne – også selv om det spolerer stemningen på de finansielle markeder.

Henover sommeren var der imidlertid tegn på, at vi måske gik bedre tider i møde med lavere inflation. Fx faldt globale metalpriser, fragtrater og energipriser betydeligt, og det gav optimisme på de finansielle markeder.

Men den gode stemning var desværre kortvarig.
VIDSTE DU AT din investeringsløsning hos Danske Bank er et såkaldt ESG-produkt som følge af produktets fokus på bæredygtighedsforhold?

ESG er den engelske forkortelse for miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsespraksis. Investeringsprodukter, der fremmer disse forhold, kalder vi i Danske Bank for ESG-produkter. 
Ingen medvind fra centralbankerne
Mod slutningen af kvartalet fik vi nye skuffende inflationstal, og inden da havde centralbankcheferne i USA og Europa allerede skuffet alle dem, som havde regnet med – eller håbet på – at renteforhøjelserne var ved at være et overstået kapitel. Tværtimod.

Centralbankerne har sat alt på et bræt for at bekæmpe inflationen, koste hvad det vil – også selv om det i værste fald risikerer at sende økonomien i recession.

Som den amerikanske centralbankchef Jerome Powell udtalte i september: ”Omkostningen ved at stramme pengepolitikken (dvs. hæve renterne, red.) for lidt og for sent er højere end ved at gøre for meget nu."
Ser vi på den globale økonomi, har vi fortsat det værste foran os, men det er ikke ensbetydende med, at det også gælder for de finansielle markeder.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank

Væsentlige faktorer for de finansielle markeder i den kommende tid

• INFLATION OG RENTER: Inflationen er endnu ikke nået et punkt, hvor man med sikkerhed kan tale om, at den er tæmmet. Der er derfor stadig risiko for, at centralbankerne hæver renterne mere, end markedet forventer.

• VEJRUDSIGTEN: Energisituationen i Europa er usikker og afhænger blandt andet af, om den kommende vinter bliver mild.

• REGNSKABER: Vi er i begyndelsen af en regnskabssæson, og især selskabernes udmeldinger om den kommende periode bliver vigtig. Indikeres et markant dyk i aktiviteten, eller er virksomhederne mere positive?

• RECESSION: Er vi på vej ind i en mild eller dyb recession? Bliver den kortvarig eller langvarig?
Energikrise forværrede stemningen
Det hjalp heller ikke på stemningen, at Rusland har lukket for gassen til Europa på ubestemt tid. Vi har heldigvis været gode til at få fyldt gaslagerene op i Europa, og hvis vi får en mild vinter, kan vi klare os igennem. Men de finansielle markeder kan ikke lide tanken om, at vi potentielt kan blive nødt til at rationere gas og el til vinter, særligt hvis vi får en meget kold vinter. Det vil betyde tab af produktion i virksomhederne og risiko for konkurser og tab af arbejdspladser.

Europa lider under høje energipriser, der virker vækstdæmpende, og det er vanskeligt at se Europa undgå en recession i de kommende kvartaler. USA er på vippen og undgår måske en recession, og vi forventer, at en eventuel amerikansk recession vil blive mild og kortvarig, hvor den i Europa kan blive længere og dybere.

Alt i alt er der udbredt pessimisme i øjeblikket – og det er i det lys, de markante kursfald på aktiemarkedet skal ses.

Hold fast i din investeringsstrategi
Ser vi på den globale økonomi, har vi fortsat det værste foran os, men det er ikke ensbetydende med, at det også gælder for de finansielle markeder. De finansielle markeder er typisk 6-9 måneder foran den økonomiske udvikling og tager så at sige både glæder og sorger på forskud, og efterhånden er der indregnet meget negativt i aktiekurserne.

Vores vurdering er, at vi har lagt det værste bag os på de finansielle markeder, men dermed ikke sagt, at vi ikke kan få yderligere kursfald på aktiemarkedet og yderligere rentestigninger. Det kan godt blive værre, før det bliver bedre.

Når først aktiemarkedet rammer bunden, kan det til gengæld gå hurtigt den anden vej, og samtidig giver de højere renter fremadrettet nogle interessante afkastmuligheder i obligationsmarkedet, ligesom fremtidige rentefald kan give kursgevinster.

Det er hverken første eller sidste gang, vi oplever perioder med stor modvind på de finansielle markeder, og generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de passer til deres investeringsprofil, herunder deres risikovillighed og tidshorisont. Historisk set har det typisk været en fornuftig strategi. 

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.