Vores aktuelle investeringer – og omlægninger i 1. kvartal 2022

Det hurtige overblik over vores aktuelle investeringer i Flexinvest Fri og ændringer i det forgangne kvartal. Find afkast i de kvartalsrapporter, som du løbende modtager.

  • Ved indgangen til 2022 havde vi en meget lav aktieovervægt – dvs. en lidt højere andel af aktier i porteføljen (og en lidt lavere andel af obligationer), end vi forventer at have på længere sigt. 

  • I årets første dage købte vi aktier, idet vi anså Omikron-bølgen som mindre negativ end først antaget. I takt med at aktiekurserne faldt igennem januar, øgede vi aktieandelen yderligere grundet mere attraktiv prisfastsættelse, samt vores forventning om, faldet i global vækst var bag os, og væksten nu ville accelerere. Vi forventede også stigende renter og dermed negative afkast på obligationer. 

  • Derfor kom vi ind i februar måned med en pæn aktieovervægt, hvilket indledningsvist var en god idé. Globale aktier stabiliserede sig på baggrund af acceleration i europæisk og amerikansk vækst, mens renterne steg på baggrund af stigende inflation og signaler fra hhv. den amerikanske og europæiske centralbank om, at pengepolitikken skal normaliseres. Men da krigstrommerne begyndte at buldre i Ukraine, begyndte usikkerheden at stige.

  • Vores aktieovervægt toppede kort inde i februar, og vi nåede at sælge næsten alle de aktier, vi havde købt i løbet af januar. Desværre havde vi stadig en lille aktieovervægt, da Rusland invaderede Ukraine, og krigen brød ud i lys lue. Vi havde derfor en lille aktieovervægt da krigen gav de mest voldsomme udsving i de finansielle markeder.

  • Gradvist fik vi indarbejdet krigens konsekvenser i vores økonomiske prognoser, og usikkerheden for global økonomi begyndte at aftage. Trods negative effekter fra krigen vil den globale økonomi fortsætte med at vokse. Disse relativt positive økonomiske udsigter, kombineret med mere attraktiv prisfastsættelse af aktier og vores fortsatte forventninger om rentestigninger, betød, vi solgte obligationer og atter øgede vores aktieovervægt fra midten og frem til slutningen af marts.

  • Ved indgangen til 2. kvartal har vi derfor nu en moderat overvægt af aktier på bekostning af obligationer givet vores forventning om fortsat solid global økonomisk vækst og yderligere normalisering af pengepolitikken, som kan sende renter yderligere op og dermed obligationskurserne ned.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.