• Vi indledte 2. kvartal 2022 med en moderat aktieovervægt i Flexinvest Fri på bekostning af obligationer – dvs. en lidt større andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt, og modsat en lidt mindre andel af obligationer.

  • Det gjorde vi ud fra en forventning om, at global økonomi ville fortsætte med at vokse i pænt tempo til glæde for aktierne, samt at normaliseringen af pengepolitikken fra de senere års ekstremt lave renteniveauer ville sende renterne yderligere op og dermed obligationskurserne ned.

  • Desværre blev frygten for høj inflation så voldsom, at rentestigningerne også sendte aktierne yderligere ned efter en i forvejen dårlig start på året i 1. kvartal. Som reaktion på denne højere usikkerhed reducerede vi løbende aktieovervægten i slutningen af april og maj, men det begrænsede kun tabene, idet aktier blev ved med at falde.

  • På ryggen af de kraftige rentestigninger og relaterede aktiefald var prisfastsættelsen af aktier blevet mere attraktiv. Samtidigt vurderede vi, at det meste af rentestigningerne nu var bag os, hvilket burde få aktiemarkederne til at falde lidt til ro. Vi øgede derfor aktieovervægten i maj og tidligt juni.

  • Det viste sig dog at være for tidligt, idet Den Europæiske Centralbank ved deres møde i juni overraskede med meldinger om, at pengepolitikken skal strammes mere og hurtigere end ventet, efterfulgt af en større renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank end ventet senere på måneden.

  • Resultatet var yderligere voldsomme rentestigninger og nye markante aktiefald, fordi den kraftige stramning i pengepolitikken og den høje inflation medførte en tiltagende frygt for recession. Vi sænkede derfor aktieovervægten igen i juni og fastholdt den på et lavt niveau hen mod slutningen af kvartalet.

  • Vi startede derfor 3. kvartal med en beskeden aktieovervægt, men understreger, at usikkerheden om udsigterne for global økonomi og de finansielle markeder er meget høj i øjeblikket. Afhængig af udviklingen i den kommende tid kan vi derfor hurtigt ændre mening og justere vores fordeling mellem aktier og obligationer. 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.