• Vi indledte 2023 med en moderat aktieovervægt i forventning om, at stigende global vækst anført af Kina ville være en fordel for aktier – og at høj om end aftagende inflation samt yderligere stramninger af pengepolitikken i specielt Europa ville være en ulempe for obligationer.

  • Vi øgede aktieovervægten i løbet af januar, idet vi blandt andet hævede vores forventninger til kinesisk vækst. Samtidigt faldt renterne, hvilket gjorde obligationer mindre attraktive. Vi løftede specielt kinesiske aktier grundet vores positive forventninger til kinesisk økonomi.

  • Vi sænkede aktieovervægten en smule gennem februar drevet dels af afslutningen på genåbningen i Kina, dels af vores vurdering af, at specielt europæiske aktier var blevet relativt dyre. Samtidigt steg renterne, hvilket gjorde obligationer mere attraktive.

  • Da den amerikanske bank Silicon Vally Bank blev lukket den 10. marts, steg usikkerheden omkring specielt det økonomiske opsving kraftigt i USA, samtidig med at renterne faldt. Derfor reducerede vi aktieovervægten til et moderat niveau igen.

  • Efterhånden som usikkerheden aftog, øgede vi igen aktieovervægten i slutningen af marts.

  • Vi startede således andet kvartal med en pæn aktieovervægt i forventning om, at det globale opsving fortsætter, hvilket gavner aktier. Endvidere fortsætter Den Europæiske Centralbank efter vores vurdering stramningen af pengepolitikken, hvilket lægger opadgående pres på specielt de korte renter i Europa, og stigende renter vil være ensbetydende med faldende obligationskurser.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.