Gå til hovedindhold
Del

Solidt opsving tegner godt for dine investeringer

INVESTOR UPDATE FOR FLEXINVEST FORVALTNING PRIVAT: Danske Banks investeringsløsninger har haft en god start på 2021, og generelt ser vi potentiale for yderligere fremgang i årets løb. Investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen gør status.

LÆS OGSÅ

Vi strammer kursen over for fossil energi i dine investeringer

Fremover vil Danske Bank som hovedregel ikke investere i selskaber, der henter mere end 5 pct. af deres omsætning fra kul, tjæresand eller tørv – læs her.To overordnede tendenser har præget de finansielle markeder hidtil i år: Stigende aktiekurser og stigende renter. Og hvor de stigende aktiekurser har været positivt for investorer, er stigende renter ensbetydende med faldende obligationskurser og har dermed været negativt.

For langt de fleste kunder i Danske Banks investeringsløsninger har gevinsten på aktier dog mere end opvejet tabet på obligationer, så de har opnået et positivt afkast i årets første kvartal.

Kan skimte enden på coronakrisen

Både de stigende aktiekurser og de stigende renter skyldes, at global økonomi generelt udvikler sig i den rigtige retning, og vi begynder at kunne skimte enden på coronakrisen.

Godt nok er dele af Europa og lande som Indien og Brasilien i øjeblikket ramt af en tredje bølge af coronavirus, men andre steder i verden kan vi se, hvordan genåbningen af samfund har en stærk effekt på den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen. Det ser vi blandt andet i USA, som er meget længere fremme med at vaccinere befolkningen end herhjemme.

Her bekræfter de seneste økonomiske data og nøgletal, at der er hurtig og markant fremgang at spore – og det gælder ikke mindst inden for inden servicesektoren, der har været ekstra hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner. Detailhandel, restauranter, rejsebranchen, kulturliv osv.

Vores aktuelle investeringer i Flexinvest Forvaltning Privat – og omlægninger i 1. kvartal 2021

  • Vi har pt. en lidt højere andel af aktier i vores investeringsløsninger, end vi forventer at have på lang sigt – og modsat en lidt lavere andel af obligationer. Den højere aktieandel har bidraget positivt til afkastet i investeringsløsningerne, da aktiemarkederne oplevede fornuftige kursstigninger i det forgangne kvartal. 
  • Vi har en moderat overvægt i aktier til trods for, at vi i februar reducerede aktiebeholdningen lidt i forbindelse med udlodningen af udbytter. 
  • I marts valgte vi at sælge ud af high yield-virksomhedsobligationer og købe op i investment grade-virksomhedsobligationer (dvs. virksomhedsobligationer med en bedre kreditkvalitet), da vi ønskede obligationer med en højere likviditet. 

Erfaringer fra USA giver optimisme

Erfaringerne fra fx USA giver dermed også en velbegrundet tro på, at vi i løbet af de kommende måneder vil se en markant økonomisk fremgang i Europa i takt med udrulningen af vacciner. Da kineserne for længst har fået coronavirussen under kontrol og økonomien op i omdrejninger igen, giver det alt i alt grund til optimisme for global økonomi – og denne optimisme har altså også sat sit præg på de finansielle markeder.

Vi forventer et solidt økonomisk opsving, som vil give et stort løft i virksomhederne omsætning og indtjening i år, og det er i det lys, de stigende aktiekurser skal ses.

Men til gengæld har optimismen altså også givet sig udslag i stigende renter – blandt andet fordi den økonomiske fremgang og præsident Joe Bidens enorme økonomiske hjælpepakke på 1900 mia. dollars i USA forventes at løfte inflationen. Og jo højere langsigtede inflationsforventninger, jo højere renter vil køberne af obligationer kræve, så inflationen ikke udhuler værdien af deres afkast.

Når der er indregnet meget positivt i aktiekurserne, kan de være mere sårbare over for dårlige nyheder, men helt overordnet forventer vi som nævnt fortsat, at der er mere at komme efter på aktiemarkederne det kommende år.

Forventer højest afkast fra aktier

De stigende renter har i løbet af første kvartal givet perioder med uro på de finansielle markeder. Investorer frygter, at stigende renter kan få en negativ effekt på den økonomisk vækst og virksomhedernes indtjening, ligesom det bliver dyrere for virksomheder at låne penge.

Foreløbig ser vi dog ikke rentestigningerne som et større problem for aktiemarkederne, så længe renterne primært stiger af de rette årsager – nemlig på grund af øget økonomisk vækst – og vi forventer fortsat et fornuftigt afkast fra aktier det kommende år. Derfor har vi en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer, dvs. at vi fortsat har lidt flere aktier i vores investeringsløsninger, end vi forventer at have på langt sigt.

Modsat har vi en moderat undervægt i obligationer, hvor afkastpotentialet efter vores vurdering er begrænset. Til gengæld kan obligationer bidrage til at sprede risikoen i en portefølje af investeringer og sikre et mere stabilt afkast i urolige tider.

De største stigninger kan ligge bag os

Det er dog vigtigt at huske, at de finansielle markeder er fremadskuende af natur og forholder sig til, hvordan verden forventes at se ud om 6-9 måneder. Vi må derfor også antage, at en betydelig del af det forventede økonomiske opsving i 2021 allerede er indregnet i kurserne på de finansielle markeder. Med andre ord kan de største aktiestigninger meget vel ligge bag os.

Samtidig må investorer være indstillede på nye perioder med uro og markedsudsving undervejs, hvis genopretningen af global økonomi ikke går lige så hurtigt som ventet – fx fordi udrulningen af vacciner trækker ud, eller nye mutationer af coronavirussen reducerer effekten af de eksisterende vacciner. Når der er indregnet meget positivt i aktiekurserne, kan de være mere sårbare over for dårlige nyheder, men helt overordnet forventer vi som nævnt fortsat, at der er mere at komme efter på aktiemarkederne det kommende år.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.