Derfor blev 2021 et godt år – hvad venter i år?

INVESTOR UPDATE: Store aktiestigninger det forgangne år belønnede især investorer med en høj andel af aktier i deres investeringsløsning. Chefstrateg Frank Øland gør status for året, der gik, og opridser forventningerne til 2022.

Kort fortalt

 Store aktiestigninger sikrede solide afkast for de fleste investorer.
 Rentestigninger trak ned for investorer med mange obligationer i porteføljen.

 Vi forventer beherskede, men dog positive afkast fra aktier i år.
 Fortsatte rentestigniger kan give udfordringer for obligationer.

2021 blev et godt år for de fleste investorer i vores investeringsløsninger i Danske Bank. Dels bød året på rigtig pæne positive afkast for de fleste investorer, og samtidig leverede de fleste af vores investeringsløsninger et højere afkast end deres såkaldte benchmark/referenceindeks, som vi løbende måler vores afkast op imod.

De solide afkast i 2021 var drevet af store kursgevinster på globale aktier, som især belønnede investorer med en høj andel af aktier i deres portefølje af investeringer. Jo længere tidshorisont og større risikovillighed, investorer har, jo større aktieandel har de som tommelfingerregel i deres investeringsløsning.

Obligationer havde modsat et mere udfordret år. Kombinationen af lave, men stigende renter – og dermed faldende obligationskurser – førte til negative afkast på mange obligationer. Det reducerede afkastet for investorer med en høj andel af obligationer i deres portefølje af investeringer, hvilket især gælder investorer med kort tidshorisont og lav risikovillighed.

Trods stigende renter opnåede alle investorer i Danske Banks investeringsløsninger dog positive afkast i 2021 – blandt andet fordi vi gennem hele året havde en lidt højere andel af aktier i porteføljerne, end vi forventer at have på lang sigt. Det bidrog positivt til afkastet.

Herunder sætter vi ord på udviklingen for økonomien og de finansielle markeder det forgange år, og i videoen opridser chefstrateg Frank Øland forventningerne til 2022.

Frank Øland om udsigterne for i år:

da3813b8-b5b5-4cba-ac00-aeca1e7e3b16

 

Global økonomi: Opsving trods nye coronavarianter
Coronavirussen var fortsat den altoverskyggende faktor for global økonomi i 2021. Genrejsningen af økonomien fortsatte efter den bratte opbremsning i foråret 2020, og fremgangen fik medvind af den gradvise udrulning af coronavacciner rundt omkring i verden.

Samtidig nød økonomien fortsat godt af en meget lempelig pengepolitik fra centralbankerne med lave renter og rigelig likviditet, der stimulerede forbruget og virksomhedernes investeringer. Nye økonomiske hjælpepakker fra politikerne var yderligere med til at skabe grundlag for det økonomiske opsving i 2021.

Nye og mere smitsomme varianter af coronavirussen – Delta og Omikron – udgjorde dog en stor usikkerhedsfaktor og var i perioder med til at udløse nye restriktioner og nedlukninger og dæmpe den økonomiske aktivitet inden for servicesektoren som fx rejser, restaurantbesøg og kultur.

Aktier: USA og Europa førte an i opturen
Efter det store tilbageslag for virksomhedernes omsætning og indtjening især i foråret 2020 nød virksomhederne godt af det økonomiske opsving i 2021. Samtidig har mange virksomheder været dygtige til at reducere omkostninger under coronakrisen, og samlet set førte det til en meget høj vækst i deres indtjening i det forgangne år. Det førte til store aktiestigninger i USA og Europa, herunder også på det danske aktiemarked.

Aktier fra emerging market – dvs. de nye markeder i blandt andet Asien – havde dog modsat et skuffende år og blev især trukket ned af kinesiske aktier. Kina oplevede en skuffende økonomisk vækst i 2021, ligesom politisk regulering af blandt andet teknologi- og ejendomsselskaber havde en negativ effekt på det kinesiske aktiemarked. På et mere overordnet plan har emerging markets haltet efter de udviklede markeder i forhold til udrulning af coronavacciner.

Obligationer: Høj inflation løftede renterne
Mens coronavirussen generelt har lagt en dæmper på servicesektoren, har den til gengæld medført en overnormal vareefterspørgsel. Sammenholdt med knaphed på forskellige råvarer og komponenter som fx computerchips, høje fragtrater og stigende energipriser udløste det i 2021 en meget stor stigning i inflationen til niveauer, vi ikke har set før i dette årtusinde.

Det førte mod slutningen af 2021 til markante udmeldinger fra især den amerikanske centralbank om, at den vil stramme pengepolitikken hurtigere end tidligere antaget for at lægge en dæmper på den høje inflation – og generelt førte kombinationen af høj vækst og høj inflation til stigende renter i det forgangne år og dermed faldende obligationskurser. Dog med store renteudsving undervejs.

Inflation og pengepolitik forventes også at blive blandt de store temaer på de finansielle markeder i 2022, hvor vi forventer mere beherskede, men dog positive afkast fra aktier, mens obligationer igen kan blive udfordrede af stigende renter.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.