Kort fortalt

 Alle investorer blev ramt af negative afkast i årets første kvartal. 
 I løbet af marts oplevede vi dog et stemningsskifte til det bedre.
 Trods høj inflation og krig forventer vi fornuftig økonomisk vækst i 2022. 
 Det bidrager til, at vi er forsigtige optimister for resten af året.
 Vi ekskluderer statsobligationer og statsejede selskaber fra Rusland.
Årets første kvartal har over en bred kam budt på negative afkast. Renterne er steget markant, hvilket er ensbetydende med faldende obligationskurser, og det har givet den dårligste start for obligationer i adskillige år. Samtidig er de globale aktiemarkeder faldet, og investorer er dermed blevet ramt på begge fronter.


Der er flere årsager til den negative udvikling i første kvartal:

Omikron-varianten af Covid-19 lagde i begyndelsen af året en dæmper på den økonomiske vækst i både Europa og USA.

Stigende inflation og udsigten til flere og hurtigere renteforhøjelser fra centralbankerne end tidligere ventet har sendt markedsrenterne kraftigt i vejret og aktiekurserne den modsatte vej.

Oven i det kom krigen i Ukraine, der forstærkede usikkerheden på de finansielle markeder. Krigen har sendt inflationen yderligere i vejret – blandt andet via højere priser på energi og udvalgte råvarer – og har lagt en dæmper på den økonomiske vækst især i Europa.

Og netop som vi i Europa og USA begyndte at se enden på Covid-19, blev Kina ramt af Omikron-varianten med store nedlukninger til følge. Det har medført en hård opbremsning i den kinesiske vækst.

Alt i alt har det derfor også været et udfordrende kvartal for Danske Banks investeringsløsninger, som har givet negative afkast på tværs af risikoprofiler.

Trods den forfærdelige konflikt fortsætter de økonomisk tandhjul med at køre rundt andre steder i verden ... og på 12 måneders sigt forventer vi et fornuftigt, positivt afkast fra aktier. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank

Forventer bedre tider forude
Selv om vi især i Europa har sænket vores forventninger til den økonomiske vækst som følge af krigen i Ukraine, forventer vi dog ikke, at krigen sender hverken USA eller Europa i recession. Krigen har ikke barberet mere af vækstskønnene for 2022, end at det globale opsving kan fortsætte, drevet af især genåbninger i kølvandet på Covid-19.

Både i Europa og USA buldrer jobmarkederne afsted i takt med genåbningerne, og det er med til at understøtte væksten. I USA ramte det ugentlige antal amerikanere, der søger arbejdsløshedsunderstøttelse, således i marts det laveste niveau i mere end 50 år, og i Euro-området faldt ledigheden til 6,8 pct., som er det laveste niveau i Euro-områdets historie. Samtidig kan øgede investeringer i både grøn omstilling og forsvar bidrage til at løfte den europæiske vækst, som året skrider frem.

I Kina er det store spørgsmål lige nu, hvor meget og hvor længe Omikron får lov til at bremse den økonomiske vækst? Her er vores forventning, at foråret igen vil hjælpe i kampen imod Covid-19, og at Kina gradvist vil skifte fra store nedlukninger til primært at beskytte de mest udsatte grupper. Desuden forventer vi, at både penge- og finanspolitikken vil blive brugt til at sikre væksten i kinesisk økonomi, så Xi Jinping kan genvælges med stor opbakning på den 20. partikongres til efteråret.


Hvis en af parterne lukker for olie og gas fra Rusland til Europa, skal vi pludselig forholde os til en hel anden virkelighed, men det er nu ikke vores forventning.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Et økonomisk stemningsskifte
Alt i alt er vi derfor fortrøstningsfulde i forhold til global økonomi i 2022, og vi har da også set, hvordan den værste panik har lagt sig på de finansielle markeder, og aktierne mod slutningen af kvartalet indhentede en del af det tabte fra årets første måneder.

Vi oplevede i løbet af marts et stemningsskifte, hvor frygten aftog, og investorer i stigende grad begyndte at fokusere på den økonomiske udvikling frem for krigen i Ukraine. Trods den forfærdelige konflikt fortsætter de økonomisk tandhjul med at køre rundt andre steder i verden, og selv om usikkerheden fortsat er højere end normalt, forventer vi på 12 måneders sigt et fornuftigt, positivt afkast fra aktier.

På obligationssiden har vi formentlig også lagt det værste bag os for nu. Den høje inflation har fået centralbankerne i Europa og USA til at signalere, at de vil hæve renterne betydeligt mere og hurtigere end tidligere antaget for at tage trykket af det økonomiske opsving og inflationen – men med årets rentestigninger vurderer vi nu, at investorerne i vid udstrækning har taget forskud på de pengepolitiske stramninger, der venter forude. Herfra forventer vi mere moderate rentestigninger i 2022. Det højere renteniveau betyder, at det langsigtede afkastpotentiale i obligationsmarkedet er blevet bedre, men udsigten til yderligere rentestigninger begrænser dog afkastpotentialet på kort sigt.

 

Vi ekskluderer statsobligationer og statsejede selskaber fra Rusland
Danske Bank har vi valgt at ekskludere russiske statsobligationer og aktier i statsejede russiske selskaber som fx Gazprom fra vores investeringsløsninger. Vi arbejder derfor på at frasælge disse investeringer, men det russiske aktiemarked er dog fortsat suspenderet for udenlandske investorer.

”Vi er forfærdede over Ruslands invasion af Ukraine, som går imod alt, hvad Danske Bank står for. Som bank og en del af det globale finansielle system har vi en vigtig rolle at spille med hensyn til at sikre, at de sanktioner, der pålægges Rusland, gennemføres rettidigt og hensigtsmæssigt,” siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.
De væsentligste risici
Samlet set forventer vi at gå bedre tider i møde herfra efter et hårdt første kvartal, selv om krigen naturligvis fortsat udgør en stor usikkerhedsfaktor. Hvis en af parterne lukker for olie og gas fra Rusland til Europa, skal vi pludselig forholde os til en hel anden virkelighed, men det er nu ikke vores forventning. Den fortsatte udvikling i inflation og renter udgør et andet meget væsentligt fokuspunkt i den kommende tid. Her skal vi gerne se aftagende inflation og en mere moderat renteudvikling, ellers kan det lægge nyt pres på både aktier og obligationer.

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.