Gå til hovedindhold

Genåbningsfesten er ikke helt slut endnu

TILLÆG TIL INVESTOR UPDATE FOR PULJEINVEST: Efter et kvartal med stærk økonomisk vækst og fornuftige afkast på aktiemarkederne og i de fleste af vores investeringsløsninger opridser chefstrateg Frank Øland forventningerne til den kommende tid.

LÆS OGSÅ

Godt nyt for kunder i vores investeringsløsninger

Kunder i Danske Banks investeringsløsninger har i gennemsnit fået højere afkast og har haft en lavere risiko end kunder, der selv tager hånd om at investere deres opsparing. Læs her.Siden de første positive testresultater for coronavacciner kom i efteråret 2020, har forventningerne været høje – både til den økonomiske udvikling og til aktiemarkederne. De forventninger er i den grad blevet indfriet i år, hvor den økonomiske fremgang og opturen for globale aktier fortsatte i det forgangne kvartal. Det betyder også, at langt de fleste investeringsløsninger i Danske Bank har givet fornuftige, positive afkast i det seneste kvartal.

Og selv om det bedste formentlig ligger bag os nu, ser vi fortsat et vist afkastpotentiale de kommende 12 måneder.

Solid vækst i global økonomi

Ser vi på økonomien først, har genåbninger af samfund ført til et veritabelt økonomisk boom. USA kom først ud af starthullerne i begyndelsen af året, og selv om den amerikanske vækst formentlig allerede er toppet, forventer vi fortsat høj vækst i USA i de kommende måneder.

I Europa er den økonomiske genrejsning kommet senere i gang. Vi har haft hårdere restriktioner og en langsommere udrulning af vacciner, og derfor har vi fortsat mere at indhente i Europa end i USA. Det betyder også, at vi forventer en stærkere vækst i Europa henover sommeren – og det bidrager i øvrigt også til, at vi aktuelt ser det bedste afkastpotentiale i europæiske aktier.

Vender vi blikket mod Kina, forventer vi pæn økonomisk fremgang, hvor en nedgang i væksten i den indenlandske efterspørgsel opvejes af en højere eksportvækst, og tilsammen tegner det et billede af solid vækst i global økonomi i den kommende tid. Men det er altså ikke ensbetydende med fortsat store kursstigninger på aktiemarkedet.

Vores aktuelle investeringer i Puljeinvest – og omlægninger i 2. kvartal 2021

  • Vi har pt. en lidt højere andel af aktier i vores investeringsløsninger, end vi forventer at have på lang sigt – og modsat en lidt lavere andel af obligationer. Den højere aktieandel har bidraget positivt til afkastet i investeringsløsningerne, da aktiemarkederne oplevede fornuftige kursstigninger i det forgangne kvartal. 
  • Vi har fortsat en mindre overvægt i aktier til trods for, at vi i starten af juni reducerede aktiebeholdningen lidt, da vi vurderede, at afkast/risiko-forholdet for aktier ikke var lige så attraktivt som tidligere på året. 

Aktier mister en vigtig medvind

Aktierne er steget rigtig meget siden bunden i marts 2020, og der er med andre ord allerede indregnet meget positivt i aktiekurserne. Samtidig er de finansielle markeder fremadskuende af natur. De forholder sig ikke blot til den høje vækst her og nu, men også til forventningerne om aftagende vækst senere i år – og aftagende vækst betyder som udgangspunkt, at aktier mister en vigtig medvind.

Men selv om væksten aftager, forventer vi, at væksten vil forblive på et solidt niveau, der understøtter virksomhedernes indtjening og dermed også aktiekurserne. Samtidig nyder virksomheder og forbrugere fortsat godt af en ekstremt lempelig pengepolitik med lave renter. I USA vil centralbanken sandsynligvis begynde at skrue ned for deres opkøb af obligationer i slutningen af i år eller starten af næste år, hvilket er det første skridt på vej mod en renteforhøjelse. Det vil dog ikke komme som en overraskelse for investorerne og er allerede indregnet i de aktuelle markedsrenter. Det er før set, at renterne faktisk falder, når centralbanken begynder at reducere opkøbene.

De lave renter er yderligere med til at understøtte aktiemarkederne, og dermed har vi generelt fortsat en lille overvægt i aktier i vores investeringsløsninger – dvs. at vi har en lidt højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på længere sigt. Modsat har vi en lille undervægt i obligationer, hvor vi ser et ganske begrænset afkastpotentiale.

Alt i alt tillader vi os derfor at være forsigtige optimister. Selv om vi er langt inde i genåbningsfesten for global økonomi og de finansielle markeder, er den efter vores vurdering ikke helt slut endnu.

Inflation kan give nervøsitet

Selv om vi generelt forventer positive afkast i den kommende tid, er der naturligvis også risici, man skal være bevidst om.

Der har været meget snak om inflation i år, og det er da også korrekt, at det økonomiske boom ikke har været uden bivirkninger. Inflationen er strøget i vejret især i USA, og det kan potentielt presse renterne op og lægge en dæmper på væksten.

Vi vurderer dog, at den høje inflation primært skyldes midlertidige faktorer som ekstraordinær høj efterspørgsel efter materielle forbrugsgoder samt knaphed på forskellige råvarer og komponenter som fx computerchips. Vi forventer derfor ikke, at inflation bliver en større hæmsko for økonomien og de finansielle markeder på lidt længere sigt – men på kortere sigt kan ny information, der peger på høj inflation, udløse nye perioder med nervøsitet og kursfald.

Corona er fortsat en risikofaktor

Det er afgørende for såvel global økonomi som de finansielle markeder, at vi fortsat kan holde coronavirussen nede og dermed forhindre et pres på sundhedssystemet, der kræver fornyede nedlukninger til efterår og vinter. Skrækscenariet er nye mutationer af virussen, der gør de nuværende vacciner betydeligt mindre effektive, men indtil videre peger data heldigvis på, at de toneangivende vacciner stadig giver høj beskyttelse mod svær sygdom og hospitalisering fra den mere smitsomme Delta-variant. Samtidig er de fleste lande langt bedre forberedte på en evt. ny variant end de var, da pandemien brød ud. Det gælder alt fra testopsporing og vaccineudrulning til virksomhedernes omstillingsparathed og robusthed i forsyningskæderne.

Alt i alt tillader vi os derfor at være forsigtige optimister. Selv om vi er langt inde i genåbningsfesten for global økonomi og de finansielle markeder, er den efter vores vurdering ikke helt slut endnu.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.