Gå til hovedindhold

Chefstrateg: Vi er forsigtige optimister trods markedsuroen

TILLÆG TIL INVESTOR UPDATE FOR PULJEINVEST: Usikkerhed og udsving på de finansielle markeder førte til et jævnt 3. kvartal for de fleste investorer, men overordnet tegner 2021 stadig godt. Chefstrateg Frank Øland gør status og kigger fremad.Den seneste tid har budt på masser af usikkerhed på de finansielle markeder. En lang række faktorer har spredt nervøsitet blandt investorer – som fx stigende energipriser, problemer med mange virksomheders forsyningskæder, krisen i det kinesiske ejendomsselskab Evergrande og politisk ballade om at hæve gældsloftet i USA, så den amerikanske stat ikke løber tør for penge.

Derudover har global økonomi – anført af USA og Kina – henover sommeren og det tidlige efterår mistet pusten langt hurtigere end forventet, efter genåbningen af samfund tidligere i år gav et massivt boost til den økonomiske aktivitet.

Udviklingen i det forgangne kvartal
Ser vi på udviklingen for aktier og obligationer i det forgange kvartal, ser billedet således ud:

• På aktiemarkederne har vi siden begyndelsen af september oplevet kursfald, som i store træk har udvisket de pæne stigninger tidligere i 3. kvartal.

• Og på obligationsmarkederne oplevede vi mod slutningen af kvartalet stigende renter, hvilket er ensbetydende med faldende obligationskurser. Kursfaldene kom dog efter en periode med faldende renter – og dermed stigende kurser – på især europæiske obligationer i begyndelsen af kvartalet.

Alt i alt har 3. kvartal derfor generelt været et kvartal på det jævne for investorerne i Danske Banks investeringsløsninger. Første del af kvartalet udviklede sig godt, og derefter gik det lidt ned ad bakke. Det ændrer dog ikke ved, at 2021 fortsat har budt på gode afkast – ikke mindst i porteføljerne med en høj andel af aktier.

Vores aktuelle investeringer i Puljeinvest – og omlægninger i 3. kvartal 2021

  • Vi har pt. en marginalt højere andel af aktier i vores investeringsløsninger, end vi forventer at have på lang sigt – og modsat en lidt lavere andel af obligationer. Den lidt højere aktieandel har bidraget positivt til afkastet i investeringsløsningerne, da aktiemarkederne endte i et mindre plus i det forgangne kvartal.   
  • Vi tror at aktier vil være den aktivklasse der giver det højeste afkast i den kommende periode, men ser også risici, der gør at vi fastholder en forsigtig tilgang til risiko i porteføljerne.   
Kursfald er ikke usædvanlige
Efter de enorme kurstigninger på aktiemarkederne siden marts 2020 er det heller ikke usædvanligt, at vi oplever en periode med tilbagefald. Overordnet set har der været tale om meget store og vedvarende stigninger de seneste halvandet år, og fra tid til anden vil der uvægerligt komme modreaktioner. Det er naturens orden på de finansielle markeder.

Samtidig er vi fortrøstningsfulde, når det gælder fremtidsudsigterne for den globale økonomi – og dermed virksomhedernes forudsætninger for at tjene penge. Vi vurderer, at den globale vækstafmatning er overstået, og vi forventer en mere stabil og måske let tiltagende vækst resten af året. Derudover er det værd at huske, at væksten trods den senere tids afmatning fortsat befinder sig på et fornuftigt niveau. Trods den aktuelle markedsuro er vi derfor forsigtige optimister.

Bedst ser det efter vores vurdering ud for europæiske aktier. Vi vurderer, at det kontinentaleuropæiske aktiemarked er prissat mere attraktivt end aktierne i USA og emerging markets.
Europa ser mest interessant ud
Vækstudsigterne bidrager til, at vi trods de aktuelle usikkerhedsfaktorer ser et fornuftigt afkastpotentiale fra aktier det kommende år – og forventer et bedre afkast fra aktier end fra obligationer, hvor vi forventer ret beskedne afkast.

Bedst ser det efter vores vurdering ud for europæiske aktier. Vi vurderer, at det kontinentaleuropæiske aktiemarked er prissat mere attraktivt end aktierne i USA og emerging markets – dvs. de nye markeder i blandt andet Asien og Latinamerika. Samtidig mangler økonomien i Europa stadig at indhente lidt af det tabte terræn fra coronakrisen i modsætning til USA, som allerede i årets andet kvartal opnåede det samme økonomiske aktivitetsniveau som før krisen. Sammenholdt med effekterne af EU’s økonomiske genopretningspakke og fortsat lave renter kan det danne grobund for høj vækst i Europa i den kommende tid. Som altid har vi dog en god spredning i vores investeringer på tværs af regioner.

Den største trussel mod økonomien og de finansielle markeder er fortsat Covid-19 og eventuelle mutationer af virussen, der reducerer vaccinernes effektivitet og fører til nye restriktioner og nedlukninger. 

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.