Gå til hovedindhold

Sådan har vi beregnet tallene

Beregningen viser en teoretisk fremskrivning af værdien af en investering baseret på Danske Banks aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer. De nedre og øvre afkast er beregnet med 95 % konfidensinterval, dvs. i modellen er der 5 % sandsynlighed for at afkastene faktisk vil være henholdsvis lavere/højere end det viste nedre/øvre niveau her. Beregningen er lavet på en investering med middel risiko, som uddybes i næste afsnit. Der antages i beregningerne en årlig inflation på 2%.

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om estimater, hvorfor der ingen garanti er for, at værdien af din investering vil udvikle sig, som grafen viser. Afkastet kan blive negativt.

Forventningerne til de enkelte aktivklassers afkast er baseret på Rådet for Pensionsprognosers samfundsforudsætninger, og den tilhørende usikkerhed er baseret på markedernes historiske udvikling og Danske Banks egen risikomodel. Illustrationen viser forventningen til værdiudviklingen i en investeringsfond med de langsigtede sammensætninger af aktier og obligationer svarende til middel risiko, hvor den strategiske allokering af aktier og obligationer er henholdsvis 40% og 60%. 

Når du senere får din investeringsanbefaling, tages der højde for din økonomiske situation, og derfor vil du muligvis få anbefalet en lavere risiko end den, der er anvendt til grafen, selvom du vælger samme tidshorisont og risiko.

Beregningen tager ikke højde for skat og omkostninger.

Risikotyper

Man kan ikke investere uden risiko. Når man investerer, vælger man selv, hvor høj eller lav en risiko man er tryg ved. Når du vælger dit risikoniveau, tager du stilling til, hvor store udsving du ønsker, din investering skal kunne have – både i plus og minus. Som tommelfingerregel siger man, at jo højere risiko du vælger, jo større afkast og tab er der mulighed for. En høj risiko bør derfor som udgangspunkt kombineres med en lang tidshorisont, fordi med en lang tidshorisont, kan et tab ”indhentes” af senere stigninger. Beregningen er lavet på en investering med middel risiko.

Du kan vælge mellem fem forskellige niveauer af risiko. 

Når du får en anbefaling til en investering, vil den være baseret på det risikoniveau, du ønsker, kombineret med din forventede investeringsperiode og din økonomiske situation.

 1. Meget lav risiko

  Det vigtigste for dig er, at risikoen for tab og udsving i investeringens værdi begrænses mest muligt i investeringsperioden. Du kan acceptere, at afkastet sandsynligvis kun vil være en smule over det, du kan få på en bankkonto. Du er villig til at acceptere, at inflationen kan udhule værdien af din investering.

 2. Lav risiko

  Det vigtigste for dig er, at risikoen for tab og udsving i investeringens værdi begrænses i investeringsperioden. Du kan acceptere, at afkastet i perioder kan være lavt, men ønsker højere afkast, end du kan få på en bankkonto. Du er villig til at acceptere, at inflationen kan udhule værdien af din investering.

 3. Middel risiko

  Det vigtigste for dig er, at du har mulighed for at opnå et afkast, uden at investeringens værdi falder betydeligt i investeringsperioden. Du kan acceptere perioder med tab og udsving på din investering. Du ønsker et afkast over inflationen.

 4. Høj risiko

  Det vigtigste for dig er, at du har mulighed for at få et højt afkast i investeringsperioden. Du er villig til at acceptere en høj risiko for tab på din investering. Du kan acceptere perioder med store tab og udsving på din investering.

 5. Meget høj risiko

  Det vigtigste for dig er, at du har mulighed for at få det højst mulige afkast i investeringsperioden. Du er villig til at acceptere en meget høj risiko for tab på din investering. Du kan acceptere perioder med væsentlige tab og udsving på din investering.

Klar til at komme i gang med din investering?

Start i dag

6 spørgsmål om investering, som alle ønsker svar på

 • 1. Hvor mange penge skal jeg have i forvejen?
  Du behøver ikke at være millionær for at investere. Du kan faktisk komme i gang med at investere fra helt ned til 100 kroner. Det lyder ikke af meget, men hvis du jævnligt investerer 100 kroner, kan det over tid blive til mange penge, hvis de får lov at arbejde for dig.
 • 2. Hvor meget skal jeg vide om investering på forhånd?
  Du behøver ikke at vide noget som helst om investering. Der findes forskellige typer investeringsløsninger, hvor eksperter eller digitale værktøjer hjælper med at anbefale og udvælge den investering, som passer til dig og din økonomi. Det behøver ikke at tage mere end 10 minutter, så er du i gang.
 • 3. Hvor meget tid skal jeg bruge på det?
  Hvis du overlader dine investeringer til eksperter, kan du læne dig tilbage, mens de sørger for, at dine penge arbejder for dig. Hvis du derimod selv vil dykke ned i detaljerne og dagligt følge udviklingen på aktiemarkedet, ja så kræver det selvfølgelig, at du bruger en del tid på det.
 • 4. Hvor risikabelt er det?
  En investering er forbundet med højere risiko end at lade pengene stå på en bankkonto. Men der er mange misforståelser om, hvor risikabelt det er at investere. Sandheden er, at du selv vælger, om du vil investere med høj eller lav risiko. Vi hjælper dig med at finde ud af, hvilket niveau af risiko der passer til dig.
 • 5. Hvor meget koster det?
  Omkostningerne ved at investere afhænger af den valgte investeringsløsning, og digitale investeringsløsninger har de senere år gjort det billigere at investere. I Danske Bank har vi fx udviklet en digital investeringsløsning, som vi kalder June. Her koster det under 70 øre om året i direkte omkostninger at investere 100 kr. 

 • 6. Kan jeg sælge mine investeringer, når jeg vil?
  Det er dine penge, så du bestemmer. Du kan til enhver tid øge din investering ved at sætte flere penge ind, eller trække penge ud ved at sælge en andel af din investering til markedsværdien. I så fald har du typisk pengene på din konto inden for 2-5 hverdage.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.