Ansvarlige investeringer

Der kan være mange holdninger til, hvornår en investering er ansvarlig. Derfor baserer vi i Danske Bank vores retningslinjer for ansvarlige investeringer på FNs internationalt anerkendte principper  for selskabers samfundsansvar.

Vores målsætning om at sikre dig det bedst mulige afkast af dine investeringer kan godt forenes med ambitionen om ansvarlige investeringer. Det er nemlig vores opfattelse, at ordentlig optræden er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse i et selskab. 

Retningslinjerne for ansvarlige investeringer er samtidigt din sikkerhed for, at vi som bank ikke investerer dine penge i selskaber, der overtræder internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

Læs mere om FNs principper her

Retningslinjerne i praksis

Danske Banks retningslinjer for ansvarlige investeringer betyder, at vi ikke investerer i selskaber, som overtræder principper for blandt andet:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • Våbensalg 
  • Klima- og miljøforhold

Retningslinjerne gælder for en række produkter, hvor vi varetager vores kunders investeringer: 

  • Danske Banks pensionspuljer
  • Flexinvest Fri
  • Investeringer i Danske Invest
  • Pensionsprodukterne Balance og Traditionel hos Danica Pension

Uafhængig  ekspertvurdering 
Der er mange nuancer og forhold at tage stilling til, når det gælder om at afgøre, om en investering er ansvarlig eller ej. Derfor benytter vi os af uafhængige eksperter , der løbende gennemgår vores investeringer for at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.