Gå til hovedindhold

Sundhedssikring

En sundhedssikring kan give dig ekstra tryghed ved sygdom og skader. Når du tegner en sundhedssikring, får du nemlig mulighed for hurtigere adgang til behandling på privathospital og hos andre typer behandlere. En hurtigere behandling kan være med til, at forkorte et sygdoms- eller skadeforløb og få dig hurtigere tilbage på højkant.

Har du en sundhedssikring og har brug for behandling, skal du anmelde det her

 • Vælg selv behandlingssted
 • Få hurtig adgang til behandling
 • Skræddersy forsikring efter behov

Book møde

– eller ring 70 123 456

Hvad dækker sundhedssikringen?

Sundhedssikringen er delt op i tre moduler. Grundmodulet og modul 1  , er obligatoriske og modul 2, er et tilvalgsmodul. Grundmodulet dækker bl.a. konsultation og forundersøgelse, ophold og behandling, samt efterbehandling.


Modul 1 dækker bl.a. behandlinger hos andre typer af behandlere, som kiropraktiker, psykiater og akupunktur. Modul 2, som er tilvalg, dækker fx midlertidig hjælp i hjemmet, samt behandling- og transport til og fra udlandet. Du kan læse mere om hvad de forskellige moduler i sundhedssikringen dækker her.

 

Hvem kan tegne en sundhedssikring?

Du kan tegne en sundhedssikring, hvis du er mellem 18 og 59 år og har fast bopæl i Danmark. Du skal desuden være fuldt arbejdsdygtig og vi vurderer dine helbredsoplysninger, inden du kan oprette en sundhedssikring.

 

Hvad koster en sundhedssikring?

Prisen på Sundhedssikring afhænger af din alder - og af de moduler du vælger. Prisen reguleres en gang om året og er ikke fradragsberettiget.
Værd at vide om sundhedssikring

Fakta om sundhedssikring

 • Vælg hvor du vil behandles

  Vælg hvor du vil behandles

  Sundhedssikring giver dig mulighed for selv at bestemme, hvor og hvornår du vil behandles, så længe behandleren/behandlingsstedet er godkendt af os. Du kan f.eks. vælge et privathospital tæt på hjemmet, så familien let kan komme på besøg. Eller en speciallæge tæt på dit arbejde, så du nemt og hurtigt kan komme til de indledende konsultationer.
 • Tilpasses dine behov

  Tilpasses dine behov

  En sundhedssikring består af et grundmodul og mulighed for tilvalg af modul 1 og 2. Du kan altså sammensætte din forsikring, så den passer til dine behov. 
 • Grundmodul

  Grundmodul

  Sundhedssikringens grundmodul dækker

  • konsultation og forundersøgelse
  • kirurgisk og medicinsk behandling samt efterkontrol
  • ophold, forplejning og ambulant genoptræning. 
 • Modul 1

  Modul 1

  Hvis du ønsker at knytte modul 1 til grundmodulet, får du også adgang til

  • fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, akupunktur og psykologbehandling   
  • lægeordineret medicin ved behandling af en dækningsberettiget sygdom eller ulykke. 
 • Modul 2 - tilvalg

  Modul 2 - tilvalg

  Hvis du ønsker at knytte modul 2 til grundmodulet, får du også adgang til

  • midlertidig hjælp i hjemmet
  • rekreations- og behandlingsophold
  • behandling i udlandet
  • transport til og fra udlandet. 
 • Prisen afhænger af din alder

  Prisen afhænger af din alder

  Der gælder en ny pris for hvert år, du bliver et år ældre. Du kan dog få 25 % rabat på prisen, hvis en behandling er helt eller delvist dækket gennem en anden ordning. Det gælder f.eks. medlemmer af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 eller 5 med operationsdækning.

  Du får desuden rabat på prisen, hvis du er tilmeldt Danske Studie.

 • Betingelser for udbetaling

  Betingelser for udbetaling

  Før du tegner en sundhedssikring, er det godt at vide, at der er nogle betingelser knyttet til en sundhedssikring. Det gælder i følgende situationer:

  • Sundhedssikringen dækker ikke sygdomme, lidelser eller legemssvaghed, der er opstået før, din forsikring er trådt i kraft.
  • Sygdom eller ulykke skal være lægeligt diagnosticeret indenfor den periode, hvor du har sundhedssikringen.
  • I de 3 første måneder dækker forsikringen alene ved ulykkestilfælde.
  • Du får ikke dækket behandlinger, der er foretaget 6 måneder efter, at din forsikring er ophørt – uanset årsagen til ophøret.
 • Samlet rådgivning

  Samlet rådgivning

  Opretter du alle dine forsikringer via Danske Bank, kan vi lave en samlet løsning, der svarer til dine behov. Vi ser på helhederne – dvs. vi tager højde for din økonomi, dine formueforhold, offentlige ydelser osv. Vi forholder os også til, hvilke forsikringer du har i forvejen, så vi er sikre på, at du har de dækninger, du ønsker og har brug for.   
Pension

Tips & Råd

 • Når livet ændrer sig
  Når dit liv ændrer sig, kan dine pensionsbehov også ændre sig. Skifter du f.eks. job, får børn, bliver gift – eller andre ting, der ændrer på din situation – kan det være nødvendigt at gå tingene igennem, så du er sikker på, at du også fremad vil være godt nok dækket.

  Se i nedenstående Tips & Råd, hvornår du bør være ekstra opmærksom på din pension eller tal med os, hvis du vil høre, hvordan du er stillet.
 • Nyt job
  Med et nyt job følger også andre vigtige beslutninger. Nogle arbejdspladser tilbyder pensionsordninger - andre forventer, at du selv klarer det. Hvis din løn og dine pensionsforhold ændrer sig, bør du tjekke, om du har behov for en supplerende privat pensionsordning, eller om du måske sparer for meget op.  
 • Ny bolig
  For mange er det en stor beslutning at etablere et nyt hjem – både økonomisk og personligt – og du bliver måske mere afhængig af de faste indtægter i din hverdag. Jo dyrere boligen er, jo vigtigere er det derfor, at du overvejer din og din families situation. Med en forsikring kan du være med til at sikre dig og din familie økonomisk, så I f.eks. kan blive boende, hvis du kommer til skade og ikke kan arbejde - eller så familien kan blive boende, hvis du ligefrem mister livet.
   
  Det er i det hele taget en god idé at få overblik over pensionen, hvis du flytter til en ny bolig, eller hvis markedet udvikler sig, så friværdien ændrer sig. Måske sparer du for meget op – eller måske skal du overveje at supplere din nuværende opsparing.
 • Får børn
  At få børn er en af de største begivenheder i vores liv. Men desværre glemmer mange af os at tage stilling til, hvordan familien skal klare sig, hvis uheldet skulle være ude. Faktisk får 36 % af danske forældre ikke tjekket deres livs- og ulykkesforsikring, når de får børn. Mange tænker ikke over, at familieforøgelsen stiller større krav til ens forsørgerpligt, eller at en barselsorlov kan får stor betydning for pensionsopsparingen størrelse i sidste ende.
   
  Det er vigtigt, at I tager stilling til, hvordan familien er stillet økonomisk, hvis uheldet rammer jer, og én af jer mister erhvervsevnen, blive syg eller dør. I den lidt mindre alvorlige afdeling kommer, at en barselsorlov ofte går ud over pensionsopsparingen. Er man f.eks. væk fra arbejdsmarkedet, kan det koste op til 6 % af pensionsopsparingen, og det kan mærkes, den dag du ikke længere skal arbejde.
   
  Hvis du er berettiget til fuld løn under barsel, betaler din arbejdsgiver pensionen i hele perioden. Hvis du ikke får fuld løn under barsel, har du selv mulighed for at indbetale pension i perioden. Måske kan det betale sig i længden.
 • Bliver alvorligt syg eller dør
  Det er ikke nok at spare op til din alderdom. Du bør også overveje, om du har de rigtige personforsikringer. Har du f.eks. en forsikring, der dækker din løn, hvis du bliver syg? Og er din familie økonomisk sikret, hvis du bliver syg eller dør? Det kan være svære spørgsmål at forholde sig til, men vil du hjælpe dig selv og din familie bedst muligt, er det nødvendigt at overveje – før uheldet er ude.  
 • Går på pension
  Har du råd til at blive boende i din bolig, når du går på pension? Skal du starte med at 'spise dine mursten'? Eller skal du bruge af pensionsmidlerne og formuen fra starten? Det er bare et par af de spørgsmål, du bør stille dig selv, når du skal lægge den økonomiske kabale for din tredje alder. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du får mest ud af pensionsopsparingen og anden opsparing, når du går på pension. Og vi kan hjælpe dig med at sammensætte udbetalingen af både pensionsopsparingen og eventuel anden opsparing, så du får mest muligt ud af pengene, så det passer til dine behov. 
 • I flytter sammen
  At flytte sammen er en god anledning til at få talt om, hvilke planer I har for fremtiden. Hvis du og din kæreste skal til at dele de daglige udgifter, betyder det måske, at I har råd til at indbetale mere i pension. Selv et mindre beløb ekstra hver måned kan få betydning for jeres levestandard, når I går på pension.
   
  55 % af danskerne får ikke gennemgået deres livs- og ulykkesforsikring, når de flytter sammen – og det kan blive et problem. For bor I sammen uden at være gift, er I ikke automatisk sikret så godt som gifte par, hvis uheldet skulle være ude. Det er en god idé at få overblik over, hvordan I er stillet økonomisk, hvis en af jer mister erhvervsevnen eller dør. Har I f.eks. råd til at blive boende med en lavere indkomst? Har I oprettet livsforsikringer? Har I begunstiget hinanden, så den efterladte kan få udbetalt pension eller forsikring, hvis en af jer dør? Og hvad med dine, mine og vores børn? Find ud af, hvordan I sikrer hinanden både juridisk og økonomisk inden I står i en uheldig situation.
 • I bliver gift
  At blive gift er en fantastisk begivenhed, der huskes af mange som en af de største dage i deres liv. Det er samtidig en god anledning til at få kigget på, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt. Det er vigtigt, at I overvejer, om I har råd til at blive boende, hvis den ene mister erhvervsevnen. Og selv om det er en ubehagelig tanke, bør I også forholde jer til, om den ene kan blive boende, hvis den anden dør. Husk også at få overblik over, hvem der er jeres begunstigede, så en eventuel pensionsopsparing eller forsikringsdækning lander hos den eller de rette personer, hvis uheldet er ude.
   
  Er der børn fra tidligere forhold, er det særligt vigtigt at sikre sig juridisk og økonomisk. Dør din ægtefælle f.eks., og har han eller hun børn med en anden, vil børnene skulle arve den afdøde. Det kan betyde, at du må flytte fra jeres fælles bolig, så børnene kan få den arv, de er berettigede til. Et testamente kan hjælpe til med at ændre på noget af fordelingen af arven. Vi anbefaler derfor, at I taler med en advokat om at få oprettet et testamente.
   
  De færreste tænker på skilsmisse, når de bliver gift. Faktum er dog desværre, at mange ægteskaber går i opløsning. I skal være opmærksomme på, at pensionen ikke automatisk deles lige ved skilsmisse. Derfor er det en god idé at blive enige om, hvordan I ønsker at dele pensionen, hvis I en dag skulle beslutte jer for at gå hver til sit. En løsning kan være at få oprettet en ægtepagt hos en advokat, længe inden en evt. skilsmisse bliver aktuel. 
   
 • I bliver skilt
  Skal I skilles, er der flere ting, I skal være opmærksomme på i forhold til pension og forsikring. F.eks. indgår jeres pensionsopsparinger ikke automatisk i bodelingen, og det betyder umiddelbart, at I alene får det, I hver især har sparet op. Rent økonomisk går skilsmissen ofte ud over kvinderne, fordi kvinder i gennemsnit sparer cirka 30 % mindre op til pension end mænd. Ønsker I en mere ligelig fordeling af pensionsopsparingerne, kan I tale med en advokat og evt. oprette en ægtepagt.

  I jeres nye liv hver for sig er det også vigtigt at undersøge, om I er godt nok dækket både pensions- og forsikringsmæssigt, så I opnår den økonomiske tryghed, I hver især ønsker og har brug for. Det er også vigtigt forholde sig til, om der skal indsættes nye begunstigede på jeres pensions- og forsikringsordninger.
 • Du vil spare mere op
  Om mere opsparing på en pensionsordning er det rette for dig, afhænger af mange ting. F.eks. din økonomi, dine ønsker og drømme for fremtiden og din tidshorisont. Ekstra opsparing på pensionsordningen er med andre ord ikke nødvendigvis bedst for alle, og der kan være flere løsninger, du bør overveje, når det gælder om at opnå en god økonomi på langt sigt. F.eks. opsparing af frie midler eller tilbagebetaling af lån.
   
  Hvad der bedst betaler sig for dig kræver nærmere rådgivning, så kontakt os, hvis du vil høre, hvordan du bedst sikrer dig til din tilværelse som pensionist. 
 • Få rådgivning om den rette løsning

  Book et møde, hvis du vil have rådgivning om, hvordan du får mest ud af dine pensionspenge.

  Book møde
 • Anmeld skade

  Når du er forsikret i Danica Pension gennem Danske Bank, kan du ansøge om at bruge din sundhedssikring eller anmelde tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller dødsfald.

  Anmeld skade

Andre har også set


Tak for din interesse

Vi har modtaget din henvendelse, og du hører fra os
hurtigst muligt. Vi bestræber os på at svare inden for
24 timer på hverdage.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.