Hvad dækker sundhedssikringen?

Sundhedssikringen er delt op i tre moduler. Grundmodulet og modul 1  , er obligatoriske og modul 2, er et tilvalgsmodul. Grundmodulet dækker bl.a. konsultation og forundersøgelse, ophold og behandling, samt efterbehandling.


Modul 1 dækker bl.a. behandlinger hos andre typer af behandlere, som kiropraktiker, psykiater og akupunktur. Modul 2, som er tilvalg, dækker fx midlertidig hjælp i hjemmet, samt behandling- og transport til og fra udlandet. Du kan læse mere om hvad de forskellige moduler i sundhedssikringen dækker her.

 

Hvem kan tegne en sundhedssikring?

Du kan tegne en sundhedssikring, hvis du er mellem 18 og 59 år og har fast bopæl i Danmark. Du skal desuden være fuldt arbejdsdygtig og vi vurderer dine helbredsoplysninger, inden du kan oprette en sundhedssikring.

 

Hvad koster en sundhedssikring?

Prisen på Sundhedssikring afhænger af din alder - og af de moduler du vælger. Prisen reguleres en gang om året og er ikke fradragsberettiget.