• Dækker ved sygdom eller ulykke
  • Få op til 80 % af din løn
  • Dækker også ved midlertidig sygdom
Med en forsikring mod tab af erhvervsevne kan du sikre dig og din familie økonomisk, hvis du bliver syg eller ramt af en ulykke og dermed er ude af stand til at arbejde. Det gælder, uanset om du ikke kan arbejde i en periode eller permanent. Forsikringen giver en løbende økonomisk tryghed, hvis lønindtægten pludselig forsvinder, og den kan være med til at understøtte den levestandard, I har været vant til – så I f.eks. kan blive boende, hvor I bor.