Når vi ændrer renten, varsler vi private kunder efter reglerne i Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. Vi annoncerer i de større dagblade og informerer her på www.danskebank.dk. Ændrer vi renten på lån og kreditter, sender vi breve til alle de berørte kunder.