De første skridt når du bliver ledig

Det kan virke uoverskueligt at stå i en situation, hvor man har mistet sit job. Få et overblik over de syv første ting du skal gøre, når du bliver ledig.

 • 1.  Den første dag: Meld dig ledig

  Allerede den første dag, du er ledig, skal du melde dig ledig på jobcenteret. Det gør du ved at oprette dig som bruger på jobnet.dk. Søger du dagpenge, skal du også melde dig ledig hos din a-kasse.

 • 2.  Få styr på dine administrative pligter

  Hvis ikke du har styr på reglerne, kan det føre til, at du mister dagpengene.

  Som ledig skal du f.eks. mindst en gang om ugen tjekke jobforslagene på din profil hos jobnet.dk. Når du tjekker dine jobforslag, registrerer du samtidig, at du fortsat er ledig.

  Du skal også hurtigst muligt (inden for de første 14 dage) oprette dit CV på jobnet og gøre det søgbart, så arbejdsgiverne også kan finde frem til dig. Din jobsøgning skal du desuden registrere i en såkaldt joblog på Jobnet. Joblogen er et værktøj, som bruges til at dokumentere din jobsøgning.

  Artikel: Det er hårdt arbejde at være arbejdsløs

  Fakta

  Dagpenge eller kontanthjælp?

  jobnet.dk kan du se, hvad du skal gøre, hvis du vil søge om at få dagpenge eller kontanthjælp.

 • 3.  Hvad får du ud af fratrædelsesaftalen?

  Find ud af, hvornår du får din sidste løn. Måske stopper lønnen med det samme, men hvis du har fået en fratrædelsesordning, kan den fortsætte i flere måneder – evt. også selv om du i mellemtiden får et andet job.

  Der kan også være mulighed for at få rådgivning og hjælp til at finde et nyt job som led i en fratrædelsesaftale. Hvis du bliver fritstillet i opsigelsesperioden, kan du få ro til jobsøgningen. Alt dette er rart at få et overblik over, så du ved, hvor du står.

  Guide: Sådan tilpasser du økonomien, når du er blevet arbejdsløs

 • 4.  Undersøg dine indtægtsmuligheder

  Du skal finde ud af, hvordan du er stillet, hvis du ikke når at finde et andet job, inden du holder op med at få løn fra dit nuværende arbejde. Hvad du kan få i dagpenge, bistandshjælp eller uddannelseshjælp kommer blandt andet an på: 

  • om du er medlem af en a-kasse
  • hvor mange penge du har tjent indtil nu
  • og hvor gammel du er

  Du kan finde ud af, hvordan du er stillet, ved at kontakte din a-kasse, hvis du er medlem, eller din kommune, hvis du ikke er medlem af en a-kasse. 

 • 5.  Tilpas dit budget til en mindre indtægt

  Når den faste løn afløses af f.eks. dagpenge, bliver økonomien strammere for de fleste. Derfor bliver det nødvendigt med et nyt overblik over dine indtægter og udgifter – og en plan for, hvordan du tilpasser din økonomi til færre penge.

  Du kan f.eks. bruge budgetskemaet her.

  Artikel: Brug banken, når du er blevet arbejdsløs
 • 6.  Pension og forsikring: Er du dækket?

  Når du er ledig, stopper indbetalingerne til din arbejdsmarkedspension automatisk. Det er derfor en god ide at være opmærksom på, at det også kan have betydning for de forsikringer, der er tilknyttet pensionen – nemlig livsforsikringen og forsikring mod tab af erhvervsevne.

  Konsekvenserne af at miste sine forsikringer kan være meget store. Få derfor hurtigt afklaret om forsikringerne stadig dækker, selvom indbetalingerne til pensionen stopper. Indbetalingerne til dine individuelle pensioner fortsætter som udgangspunkt. Men du kan muligvis aftale med dit forsikringsselskab, at du kan stoppe indbetalingerne i en periode uden at miste dine forsikringer.

  pensionsinfo.dk kan du med dit MitID i hånden let få et overblik over din pension og de tilhørende forsikringer.

  Har du tegnet en lønsikring i dit tidligere job, er det også nu, den skal i spil, så du kan får glæde af op til 85 % af den løn, som du er vant til.

   
  Kontakt

  Styr på forsikringerne?

  Hvis du er kunde i Danske Bank, kan vi hjælpe dig med at finde ud af, hvad dine pensions- og forsikringsdækninger konkret betyder for dig – og hjælpe dig, hvis du mangler de relevante forsikringer. Det kan f.eks. have meget alvorlige konsekvenser for din økonomi, hvis du ikke er forsikret mod tab af erhvervsevne.

  Book et møde

  - eller ring på 70 123 456

 • 7.  Ret dine oplysninger hos Skattemyndighederne

  Hvis du går ned i indtægt, skal du huske at besøge skat.dk og ændre din forskudsopgørelse, så du betaler det rigtige i skat resten af året. Det er lige så vigtigt at rette forskudsopgørelsen igen, når du på et tidspunkt kommer tilbage i arbejde. Så risikerer du ikke at betale for lidt i skat og få en ærgerlig restskat året efter.

  Artikel: Sådan skruede Louise ned for forbruget

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.