Gå til hovedindhold
Del

Ord, du skal kende, når du går på boligjagt

Servitut, skøde, stempelafgift. Stakit, stativ, kasket. Det kan være svært at navigere i det besværlige og komplicerede sprog, der knytter sig til at købe bolig. Her har vi samlet nogle af de vigtigste ord, du skal kende, når du går på boligjagt.

Ordbog om boligkøb

 • Banklån

  Hvad er et banklån?
  Et banklån i forbindelse med køb af en ejerbolig dækker den del af boligens købspris, som du har behov for at låne udover de 80 %, du kan låne med et realkreditlån. Banklånet er typisk lidt dyrere end realkreditlånet.

  Køber du en andelsbolig, kan du ikke optage realkreditlån, så her består hele finansieringen af banklån som f.eks. et andelsboliglån.

  Hvornår er et banklån relevant?
  Når du skal købe en bolig, hvor du har behov for at låne mere end 80 % af en ejerboligs pris, eller når du skal købe en andelsbolig.

 • Bidragssats

  Hvad betyder bidragssats?
  Bidragssatsen er et gebyr, som du betaler dit realkreditinstitut, hvis du har et realkreditlån. Det er altså nogle penge, du betaler ud over renten, hver gang du betaler termin. Bidragssatsen dækker de omkostninger, som realkreditinstituttet har ved lånet.

  Hvornår er bidragssatsen relevant?
  Når du skal have et realkreditlån – f.eks. i forbindelse med, at du køber en ejerbolig.

 • Byggelån

  Hvad er et byggelån?
  Et byggelån er et lån, der dækker udgifterne til omfattende renovering af en bolig eller til at bygge ny bolig. Lånet har variabel rente og bliver indfriet, når byggeriet er færdigt - typisk ved, at kunden optager et nyt realkreditlån.

  Hvornår er et byggelån relevant?
  Du kan bruge et byggelån, hvis du vil bygge nyt hus fra grunden eller renovere eller udvide din nuværende bolig.

 • Deponering

  Hvad betyder deponering?
  Når du køber en bolig, deponerer banken købesummen på en konto i sælgers navn. Sælger får først beløbet udbetalt, når salget er endeligt, og du som køber har fået skøde på ejendommen. Beløbet bliver som udgangspunkt tilbagebetalt, hvis handlen ikke bliver til noget.

  Hvornår er deponering relevant?
  Når du er blevet enig med sælger om at købe boligen, og I har underskrevet købsaftalen, deponerer du købesummen som aftalt i købsaftalen.

 • Egenbetaling/Egenfinansiering

  Hvad betyder egenbetaling eller egenfinansiering?
  Det er det beløb, du selv skal betale kontant, når du køber en ny bolig. Resten af beløbet låner du typisk. Det bliver også tit omtalt som din "udbetaling" til boligen.

  Hvornår er egenfinansiering relevant?
  Når du undersøger, hvordan du kan finansiere en ny bolig, du har kig på – og hvilke boliger, du har råd til at købe. I Danske Bank anbefaler vi, at du selv lægger mindst 10 % af købsprisen i egenfinansiering.


  Beregner: Se, hvad det koster at låne til en ejerbolig
  Boligsøgning: Læg et lynbudget og find boliger, der passer til din økonomi

 • Ejerskifteforsikring

  Hvad betyder ejerskifteforsikring?
  Det er en forsikring, der er god at have, når du køber et hus. Forsikringen dækker skjulte fejl og mangler ved huset, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og som du som køber derfor ikke kendte til på overtagelsestidspunktet. Den er ikke lovpligtig, men giver dig ekstra sikkerhed som køber.

  Hvornår er ejerskifteforsikring relevant?

  Det er en af de mange overvejelser og beslutninger, du skal træffe, når du har fundet en bolig, du gerne vil købe.

 • Energimærkning

  Hvad betyder en energimærkning?
  En energimærkning viser dels, hvor meget energi (strøm, varme, osv.) en bolig bruger, og dels hvordan man eventuelt vil kunne spare på energien i boligen.

  Hvornår er en energimærkning relevant?
  Hvis du har udset dig en bolig, bør du undersøge energimærkningen og -mulighederne, fordi det har indflydelse på, hvor mange penge du hver måned skal betale for at bo i boligen.

 • Forhåndslån

  Hvad er et forhåndslån?
  Et forhåndslån er et realkreditlån, du kan bruge til at bygge eller renovere din bolig for. Det udbetales på betingelse af, at realkreditinstituttet bekræfter, at ejendommens værdi bliver forhøjet med lånets størrelse, når byggeprojektet er afsluttet.

  Hvornår er et forhåndslån relevant?
  Det kan det f.eks. være, hvis du vil bygge nyt hus fra grunden eller renovere eller udvide din nuværende bolig.

 • Friværdi

  Hvad betyder friværdi?
  Friværdi er forskellen på din boligs værdi og den gæld, du har i boligen. Friværdien stiger, hvis boligens værdi stiger, eller hvis du betaler af på lån i din bolig, så restgælden falder (hvis altså boligens værdi ikke falder).

  Hvornår er friværdi relevant?
  Når du vil optage lån i din bolig – f.eks. hvis du vil låne til at forbedre din bolig, købe et sommerhus eller en ny bil.

 • Grundskyld

  Hvad betyder grundskyld?
  Grundskyld kaldes også ejendomsskat. Det er en skat, du skal betale din kommune for at eje en grund.

  Hvornår er grundskyld relevant?
  Når du skal regne ud, om du har råd til at bo i en bolig eller ej, skal du huske at regne grundskylden med i dine faste udgifter.

 • Hovedstol

  Hvad betyder hovedstol?
  Hovedstolen er betegnelsen for det oprindelige beløb af et lån. Så hvor din restgæld løbende bliver mindre, når du afdrager på lånet, vil hovedstolen altså forblive den samme.

  Hvornår er hovedstol relevant?
  Når du skal have et nyt lån eller omlægge et eksisterende.

 • Løsøre

  Hvad betyder løsøre?
  Løsøre er en betegnelse for alt det, der ikke er en fast del af boligen, men som du aftaler med sælger skal følge med i en bolighandel. Det kan f.eks. være, at du køber et klædeskab eller nogle gardiner med, som du så betaler ekstra for i bolighandlen.

  Hvornår er løsøre relevant?

  Når du køber bolig, fordi det påvirker den samlede pris – og dermed også dit lån og budget.

 • Realkreditlån

  Hvad er et realkreditlån?
  Et realkreditlån er et lån til køb af ejerboliger, som må udgøre maksimalt 80 % af boligens købspris.

  Har du brug for at låne mere, kan du udover realkreditlånet, optage et banklån, der typisk er lidt dyrere. 

  Du skal selv lægge mindst 10 % af boligens købspris som kontant udbetaling.

  Hvornår er realkreditlån relevant?
  Det er det, når du vil købe en ejerbolig, eller hvis du vil låne i din friværdi til f.eks. boligforbedringer.

 • Refusionsopgørelse

  Hvad betyder en refusionsopgørelse?
  Refusionsopgørelsen er det sidste regnskab mellem køber og sælger, når køber overtager sin nye bolig. Her samler man de udgifter, som sælger har betalt forud (som f.eks. el, vand, gas eller olie), og de beløb, som køber eventuelt har lagt ud for sælger.

  Hvornår er en refusionsopgørelse relevant?

  Når man overtager sin nye bolig – fordi det er rart at vide, hvem der skylder hvem penge.

 • Rente

  Hvad betyder rente?
  Den pris, du betaler din bank og/eller dit realkreditinstitut for at låne penge af dem.

  Hvornår er en rente relevant?
  Når du skal beslutte, hvilke lån du vil finansiere din bolig med.

 • Restgæld

  Hvad betyder restgæld?
  Restgælden er det beløb, du mangler at betale tilbage på et lån. Har du lånt en million og betalt 100.000 af på lånets hovedstol, har du en restgæld på 900.000 kroner.

  Hvornår er restgæld relevant?
  Det er altid relevant at vide, hvor stor din restgæld er.

 • Rådighedsbeløb

  Hvad betyder rådighedsbeløb?
  Rådighedsbeløbet er de penge, du har tilbage til forbrug, når dine regninger og faste udgifter er betalt.

  Hvornår er et rådighedsbeløb relevant?
  Altid. Rådighedsbeløbet er nemlig de penge, der skal få økonomien til at hænge sammen for dig. Banken bruger derfor også dit rådighedsbeløb til at beregne, hvilke boliger du har råd til at købe og bo i.

  Få hjælp til at finde dit rådighedsbeløb - og find boliger, der passer til pengene

  Med vores boligværktøj, kan du finde dit rådighedsbeløb ved at lægge et budget.

  Er du på boligjagt, kan du derefter se præcist, hvilke boliger til salg, som du har råd til at købe. Og finder du en bolig, du er intersseret i, kan du søge om online købsgodkendelse med det samme.

  Opret boligprofil på boligværktøjet 

  Du kan også lægge en lynbudget ved at svare på 4 nemme spørgsmål, hvis du bare vil vide, hvad du cirka har råd til at købe bolig for.

  Lynbudget: Find boliger, der passer til din økonomi


 • Servitut

  Hvad betyder servitut?
  Servitutter er bestemmelser, der gælder for en fast ejendom og indskrænker ejerens råderet over den. Det kan f.eks. handle om, hvor og hvor meget du må bygge på en grund, hvordan ejendommen skal sluttes til forsyningsnettet eller gamle aftaler med ejeren af nabogrunden. Man kan se servitutter på alle ejendomme i tingbogen, som er offentligt tilgængelig.

  Hvornår er servitutter relevant?
  Inden du skriver under på en købsaftale, bør du undersøge ejendommens servitutter. De kan have konsekvenser for dine muligheder for at bo og bygge på grunden.

 • Skøde

  Hvad betyder et skøde?
  Skødet er et dokument, der viser, hvem der ejer en ejendom. Skødet bliver registreret i tingbogen ved en tinglysning.

  Hvornår er et skøde relevant?
  Når du køber bolig. Det er nemlig ret centralt at få registreret, at man er ejeren.

 • Tilstandsrapport

  Hvad betyder tilstandsrapport?
  En tilstandsrapport vurderer en boligs stand. Den er som regel lavet af en byggesagkyndig, som har tjekket boligen igennem for synlige fejl og mangler på f.eks. tag, vinduer og i badeværelser. Rapporten gennemgår skader eller tegn på mulige skader.

  Hvornår er en tilstandsrapport relevant?
  Hvis du vil købe hus eller villalejlighed, skal du altid gennemgå boligens tilstandsrapport, så du ved, om der er nogle alvorlige mangler, der skal laves.

 • Tinglysning

  Hvad betyder tinglysning?
  Alle ejendomme er registreret (tinglyst) i et offentligt tilgængeligt register (tingbogen). Her kan man se, hvor meget gæld der er i ejendommen, og hvem der har rettighed over den – f.eks. hvem der ejer den.

  Hvornår er en tinglysning relevant?
  Når du har købt en ny bolig – for det er med tinglysningen, at dine rettigheder som boligejer bliver registreret og gjort officielle.

 • Tinglysningsafgift

  Hvad betyder tinglysningsafgift?
  Tinglysningsafgiften er et beløb til staten, der skal betales, når skøder og pantebreve tinglyses i forbindelse med at du optager et lån. Afgiften består af et fast gebyr og en variabel afgift, som afhænger af dokumentets type og størrelsen på det beløb, der skal tinglyses.

  For fast ejendom er gebyret 1.660 kroner, og den variable udgift er 0,6 % af den pris, du betaler for ejendommen. Læs mere på Tinglysningsrettens hjemmeside.

  Hvornår er en tinglysningsafgift relevant?
  Når der skal tinglyses f.eks. skøde og pantebreve i en fast ejendom.

 • Udbetaling

  Hvad betyder udbetaling?
  Det er det beløb, du selv skal betale kontant, når du køber en ny bolig. Resten af beløbet låner du typisk. Det bliver også tit omtalt som "egenbetaling" eller "egenfinansiering".

  Hvornår er udbetaling relevant?
  Når du undersøger, hvordan du kan finansiere en ny bolig, du har kig på – og hvilke boliger, du har råd til at købe. I Danske Bank anbefaler vi, at du selv lægger mindst 10 % af købsprisen i udbetaling.

 • Ydelse

  Hvad betyder ydelse?
  Hvis du har et boliglån, er ydelsen det beløb, du skal betale banken eller realkreditinstituttet hver måned. Beløbet dækker både over dit afdrag på lånet, renterne og bidrag.

  Hvornår er en ydelse relevant?
  Når du f.eks. skal regne ud, hvor dyr en bolig du kan købe.

 • ÅOP

  Hvad betyder ÅOP?
  ÅOP står for Årlig Omkostning i Procent. Det er det beløb, som det koster dig årligt at have dit lån. Det dækker over gebyrer, renter og andre udgifter i forbindelse med dit lån.

  Hvornår er ÅOP relevant?
  Når du skal vælge, hvilken type lån du vil finansiere din bolig med. Som tommelfingerregel er et så lavt ÅOP som muligt at foretrække. Det er også ÅOP, du kan bruge til at sammenligne prisen på lån på tværs af pengeinstitutter.

Boligsøgning

Find boliger, du har råd til

Den helt rigtige bolig matcher både din drøm og dit budget. Læg et lynbudget ved at svare på 4 nemme spørgsmål. Det tager under 1 minut. 

Find boliger nu
- eller hent app'en i AppStore eller Google Play

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.