Skat i udlandet er et kompliceret område – og det er let at fare vild i love, paragraffer, særbestemmelser og advokatsprog. Så hvad gør du? Det er vigtigt, at du får afklaret din situation, inden du flytter. Så kan du nemlig forebygge mange af de problemer, du ellers risikerer at løbe ind i.

Vidste du, at …

Danske Bank har en særlig afdeling, der er specialiseret i at rådgive kunder, som bor i udlandet – eller planlægger at flytte udenlands. 
Som kunde i afdelingen International Private Clients kan du få hjælp til mange af de problemstillinger, der kan opstå ved en international flytning – lige fra skat, bolig, pension og investering til helt simple ting som at få en bankkonto i det nye land.

Den internationale rådgivning koster ikke ekstra – og vi stiller med et team af dygtige rådgivere*.

Book møde
*Vi er begrænset til kun at rådgive kunder der bor i EAA/EU. For kunder der bor udenfor EAA/EU kan vi kun give rådgivning om køb af ejendom i Danmark.

Få hjælp af rådgiver med skatten
”Vores klare anbefaling er, at du får hjælp af en rådgiver med erfaring i internationale forhold eller hos skattemyndighederne, så du kan få afklaret, hvad der specifikt gælder for dig og dine skatteforhold, ” siger Christine Sadolin, som er chef i Danske Banks særlige afdeling for internationale kunder.

Hun tilføjer, at når det gælder de udenlandske skatteregler, skal du desuden tage fat i de lokale skattemyndigheder i det pågældende land eller en lokal skatterådgiver. 

Det er med andre ord ikke en ’gør-det-selv’-opgave at få styr på skatten, hvis du skal flytte til udlandet, men der alligevel en række forhold, det kan være rart at have på radaren. Så er du bedre klædt på, når du søger rådgivning.

Er der en dobbeltbeskatningsaftale?
Danmark har indgået såkaldte ’dobbeltbeskatningsaftaler’ med mange af de lande, som danskere typisk flytter til. Aftalerne sikrer, at du ikke kommer til at betale skat af det samme beløb i begge lande – og at du ikke samlet set skal betale en højere skat, end der kunne være opkrævet i det land, hvor skatten er højst.

Se hvilke lande Danmark har skatteaftaler med hos skat.dk

Fast ejendom: Hvad gør du med den?
Hvis du ejer en bolig i Danmark, kan du enten sælge den eller evt. udleje den under dit udlandsophold. Hvad du gør kan have stor betydning for, hvor du skal betale skat. Hvis du sælger boligen, efter du er flyttet til udlandet, og tjener penge på salget, risikerer du desuden at skulle betale skat af fortjenesten.

Skat af værdipapirer, når du flytter?
Hvis du flytter fra Danmark, skal du betale ’havelågebeskatning’ eller exit-beskatning af dine aktier og obligationer. Det er en skat på den gevinst, som du kunne have haft ved at sælge værdipapirerne. En skattemæssig udflytning fra Danmark betyder nemlig, at din aktiebeholdning mv. betragtes som solgt pr. udrejsedagen.
 
Havelågebeskatningen gælder dog ikke din pensionsopsparing – og du skal heller ikke betale exit-skat, hvis kursværdien af dine aktier eller obligationer er under bagatelgrænsen på 100.000 kr. Til gengæld tæller bundne medarbejderaktier med. Det samme er tilfældet, hvis du ejer et A/S eller et ApS.

Du kan anmode om henstand med havelågebeskatningen. Det betyder, at du først skal betale skatten, hvis du senere f.eks. sælger værdipapirerne. Men reglerne er komplicerede, så søg rådgivning.

Betal ikke dobbelt skat af pensionen
Du har sikkert ikke lyst til at betale skat af din pension to gange. Derfor skal du være særligt opmærksom på din pension, når du flytter til udlandet.  For hvis du ikke betaler skat i Danmark, får du heller ikke fradrag for de penge, der går ind på din pensionsordning. Men når pensionen engang bliver udbetalt, skal du alligevel betale skat af dem.

En løsning kan være at stille din danske pensionsordning i bero og i stedet oprette en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens §53A. Her får du ikke fradrag for indbetalingerne, som i de fleste lande bliver anset for et skattepligtigt tillæg til lønnen. Til gengæld bliver du heller ikke beskattet,  når du på et senere tidspunkt får udbetalt pensionen. 

Men husk at få en ekspert ind over, så du ikke snubler i ordningens juridiske finurligheder. En skatterådgiver vil også kunne hjælpe dig med at afklare, om du evt. kan blive fritaget for den såkaldte pensionsafkastskat, som også går under navnet PAL-skat.

Vil du investere penge, mens du bor i udlandet?
Et udlandsophold kan både give nye muligheder og visse begrænsninger, hvis du vil investere. Men da der kan være stor forskel på, hvordan løbende afkast og avancer behandles skattemæssigt i udlandet, bør du altid starte med at undersøge skattereglerne i dit nye bopælsland. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser.

Guide: 8 ting, som du skal overveje, inden du flytter til udlandet