Det er ikke en forsikring, som sælger sig selv på sit lækre navn. Men hvis du er uheldig og bliver syg eller kommer til skade, så du ikke længere kan arbejde, så kan den være din redning. En forsikring mod tab af erhvervsevne – i daglig tale TAE.

Har du sådan en? Hvis ikke, er du blandt de ti pct. af den danske befolkning, som ikke er godt nok dækket, hvis de mister evnen til at arbejde.

Hvad er en TAE-forsikring?

En forsikring mod tab af erhvervsevne er i de fleste tilfælde knyttet til en pensionsopsparing. Den sikrer dig en fast andel af din tidligere indtægt, hvis du mister evnen til at arbejde enten helt eller delvist. 

Du kan selv bestemme, hvor stor en andel af din løn, du vil sikre dig – f.eks. 40, 60 eller 80 %. Hvad der passer til dig afhænger bl.a. af, hvor høj din løn er. 

Prisen på forsikringen stiger, jo højere en dækning du vælger.

Lad os tage et eksempel

Peter bliver sygemeldt med kræft. Peter er 38 år, gift og far til tre mindreårige børn. Han er malersvend, da han får kræft og bliver sygemeldt. Desværre er han en af de mange danskere, som ikke er funktionæransat og har derfor ikke ret til løn under sygdom. Derfor går han i løbet af få uger fra en månedsløn på 27.600 kr. til sygedagpenge, hvor den månedlige sats i 2018 er på højst 18.633 kr. 

Det er et hårdt indhug i privatøkonomien for Peter og hans familie. Og efter 22 uger kan det blive endnu værre, for der risikerer Peter at miste sine sygedagpenge og i stedet komme i et såkaldt jobafklaringsforløb. Så bliver sygedagpengene erstattet af ressourceforløbsydelse.  Som forsørger får Peter den højeste sats, som er på 14.993 kr. om måneden før skat.

Undersøg, om du er forsikret

Hvis du er usikker på, om du har en TAE-forsikring – eller hvordan din dækning er, så kan du nemt undersøge det. Gå ind på hjemmesiden pensionsinfo.dk og log ind med dit MitID. Så kan du på få øjeblikke tjekke, hvordan du er dækket.

Peter har en TAE-forsikring
Heldigvis har Peter en pensionsopsparing – og til den er der knyttet en TAE-forsikring, som sikrer ham 60 % af hans tidligere løn. Udbetalingerne fra forsikringen kan han lægge oven i sygedagpengene – og så har han stadig den samme indtægt, som før.

I hvert fald indtil han evt. kommer i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, som skal vise, hvor meget han fremover kan arbejde. Så vil hans forsikringsudbetalinger nemlig blive modregnet i de offentlige ydelser – og Peter vil gå ned i indtægt, hvis hans dækning ikke er høj nok. Nogle forsikringsselskaber – f.eks. Danica Pension – udbetaler dog en ekstra sum, som helt eller delvist kan dække modregningen.

Hvis Peter stadig kan arbejde lidt, kommer han måske senere i fleksjob – og ellers kan han evt. med tiden få førtidspension. Den absolutte hovedregel er, at folk under 40 år ikke kan få førtidspension. Men uanset hvad, kan Peter have god gavn af sin forsikring mod tab af erhvervsevne i mange år frem, for betalingerne kan fortsætte helt frem til pensionsalderen.

Hvornår bliver TAE udbetalt?

Det afhænger af, hvilken forsikring, du har. Men som udgangspunkt kan forsikringen først blive udbetalt, hvis en lægefaglig vurdering viser, at du har mistet mindst halvdelen af din erhvervsevne. Du kan typisk først få den fulde udbetaling, hvis du har under en tredjedel af din erhvervsevne tilbage. Der vil normalt også være en såkaldt karensperiode, inden udbetalingerne kan begynde. Den kan vare mellem tre og seks måneder. 

Sådan bliver du forsikret
Hvis du har en pensionsopsparing – det kan være en arbejdsmarkedspension via dit job eller en privat opsparing, som du selv har oprettet – så har du muligvis allerede en TAE-forsikring. Og så skal du bare sikre dig, at din dækning er god nok. Ellers kan du tilkøbe forsikringen, hvis dit helbred vel at mærke er godt nok.

Har du ikke en pensionsopsparing, kan du oprette en gruppeinvaliderente eller du kan oprette en opsparing og  tilkøbe en TAE-forsikring hos et forsikringsselskab. Det er  en vigtig forsikring og samtidig den forsikring, der statistisk set betaler sig bedst. Omkring hver femte får nemlig på et tidspunkt brug for deres TAE-forsikring i kortere eller længere tid.

Guide: Bevar overblikket, hvis du bliver alvorligt syg

Har du brug for en TAE-forsikring?

Danske Bank samarbejder med Danica Pension om både pension og forsikring. Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvad det koster i din situation – så ring til os på 70 123 456 eller skriv til os.

Book møde