”Når man lider af en dødelig sygdom, er økonomien jo slet ikke det vigtigste, man har at tænke på. Men mange vil gerne sikre deres partner så godt som muligt. Og der er faktisk nogle ting, man kan gøre, for at gøre det lettere for den eller de efterladte, når den tid kommer, ” siger Kirsten Bredahl Christensen. Hun har i 15 år været rådgiver i Danske Banks rådgivningscenter for bobehandling, og har et grundigt kendskab til økonomien efter et dødsfald.

Vidste du…

Det er lovpligtigt for alle banker at spærre en afdøds bankkonti – også fælleskonti – efter dødsfaldet. Det sker for at passe på den afdødes midler, og for at forhindre, at der sker betalinger, som ikke skulle ske. Spærringen gælder indtil, der er en skifteretsattest, og det kan tage måneder.
Her er hendes bedste råd...

Se på din pension og livsforsikring
Hvis du ikke allerede har været i dialog med dit pensions- og forsikringsselskab, er det et godt skridt at tage. På pensionsinfo.dk kan du logge ind med dit MitID og få et overblik over dine pensioner med tilhørende livsforsikringer og se, hvad der kommer til udbetaling og hvordan. Enkelte pensioner kan dog være undtaget fra overblikket – bl.a. visse tjenestemandspensioner og pensioner optjent i udlandet.

Hvis du er kunde i danske Bank, kan du finde Pensionsinfo i din netbank.

Sker udbetaling af pension og forsikringer til den rette person?
Det er også vigtigt at tjekke, hvem pensionsordningerne og forsikringerne udbetales til. Det kan man gøre ved at ringe til forsikringsselskaberne eller kontakte banken.

”Det sker af og til, at det faktisk er de forkerte, som står til at modtage folks livsforsikring, ” fortæller Kirsten.  ”Det kan være én, man måske boede sammen med for tyve år siden! Heldigvis er langt de fleste opmærksom på det nu om dage. Men det er meget svært at komme igennem med en indsigelse, så det er værd at tjekke, hvem der står som begunstiget. ”  Udbetalinger fra livs- og pensionsordninger går nemlig uden om boet og altså direkte til den eller de begunstigede.

På borger.dk kan du læse mere om hvad der sker med dine forskellige former for pension – herunder ATP og folkepension.

Læs mere på borger.dk

Skriv et testamente – og brug en advokat
Hvis ikke du har et testamente, er det arveloven, som bestemmer, hvordan dine værdier bliver fordelt. ”Men meget ofte harmonerer arveloven ikke med det, folk ønsker – og slet ikke hvis der drejer sig om en familie med sammenbragte børn. Derfor er det en god idé at tale med en advokat om, hvad der kommer til at ske ifølge arveloven, og om man har brug for at få skrevet et testamente. Hvis man allerede har et testamente, bør det helt sikkert tjekkes igennem af en advokat,” opfordrer Kirsten. 

Læs mere om arv og testamente


Opret separate konti, hvis du har en partner 
”Mange ved ikke, at den afdødes bankkonto bliver spærret – inklusiv fælleskonti. Og det kan jo gøre det svært for partneren, hvis det er fælleskontoen man bruger til den daglige, fælles økonomi og til betalinger. Her er det vigtigt, at man sørger for at have hver sin lønkonto eller NemKonto, ” siger Kirsten. 
Partneren kan overføre de faste betalinger til sin egen konto, og derved sikre, at betalingerne fortsætter, så der ikke pludselige er regninger, som ikke bliver betalt. 

Gennemgå det hele med banken
Kirsten opfordrer også til, at man tager et fælles møde med banken sammen med sin partner, hvis det kan lade sig gøre. 
”Her kan man gennemgå hele den økonomiske situation for den eller de efterlevende. Det kan være med til at give lidt mere ro på i en svær tid, hvis der ikke også er bekymringer i forhold til økonomien, ” siger hun. 

Hold møde med os hjemmefra

Du kan spare turen i banken og i stedet holde møder med din rådgiver over nettet.
Så kan du sidde derhjemme, men rådgiveren sidder i banken. Det eneste du behøver for at holde et onlinemøde, er en computer.

Book et online møde