Bevar det økonomiske overblik, hvis du bliver syg i længere tid

Hvis du bliver ramt af en sygdom eller ulykke, som kræver lang tids sygemelding eller sender dig ud af arbejdsmarkedet, vil økonomiske spørgsmål hurtigt trænge sig på. Her er nogle af de ting, det er godt at være opmærksom på.

 • 1. Husk dine forsikringer

  Har du en sundhedssikring, og giver den dig mulighed for at komme hurtigt i behandling? Hurtig behandling kan være vigtig for hurtigst muligt at blive rask.

  Tjek også, om du har en forsikring mod kritisk sygdom. Det er forskelligt, hvilke sygdomme de forskellige forsikringsselskaber dækker, men det er typisk et skattefrit engangsbeløb, du får udbetalt.

  Din forsikring mod tab af erhvervsevne er typisk knyttet til din pension, og den kan redde dig fra at skulle leve af et beløb, der svarer til kontanthjælp, hvis du ikke længere kan arbejde som før. Hvordan den dækker afhænger dog helt af den konkrete forsikring.

  Hvis du har en livstruende sygdom, er det relevant at se nærmere på din livsforsikring.

  Sådan forbereder du dine efterladte økonomisk

  Løn under sygdom

  Hvis du bliver syg og har ret til løn under sygdom, får du løn, som du plejer, mens du er sygemeldt. Hvis du er ansat uden ret til løn under sygdom, får du sygedagpenge af arbejdsgiveren de første tredive dage. Derefter er det kommunen, hvor du bor, der skal betale sygedagpengene direkte til dig.

 • 2. Undersøg, om du er dækket af 120-dagesreglen

  Hvis du har haft 120 sygedage med løn i løbet af en periode på 12 måneder, kan du blive opsagt af din arbejdsgiver med en måneds varsel. Men kun hvis det står i din kontrakt, at arbejdsgiveren kan bruge reglen om opsigelse efter 120 sygedage. Hvis opsigelsen sker umiddelbart efter sygdomsperioden. Går der længere tid, skal du have det normale opsigelsesvarsel. 

  Hvis du bliver opsagt efter de 120 dage med en måneds varsel, stopper din løn hurtigt.

  Har du brug for rådgivning?

  Sygdom kan have alvorlige konsekvenser for din økonomi. Hvis du er kunde i Danske Bank, kan vi sammen se på dine muligheder og lægge en plan, så bekymringer om økonomien fylder så lidt som muligt i en svær tid. 

  Kontakt os
  - eller ring til os på 70 123 456
 • 3. Du kan miste sygedagpengene efter 22 uger

  Når kommunen har udbetalt sygedagpenge i 22 uger enten til dig selv eller til din arbejdsgiver, bliver din sag taget op til vurdering. Det kaldes revurderingstidspunktet. Hovedreglen er, at sygedagpengene stopper ved revurderingstidspunktet – med mindre kriterierne for forlængelse af sygedagpengene er opfyldt.

  Men hvis du f.eks. stadig er under behandling, og lægen ikke med sikkerhed kan sige, at du vender tilbage til arbejdsmarkedet, kan du ikke få sygedagpenge mere. 

  Hvis du stadig er uarbejdsdygtig pga. sygdom, når sygedagpengene stopper, kommer du i et såkaldt jobafklaringsforløb og får ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælp. Dine indtægter bliver modregnet, også hvis du er forsikret mod tab af erhvervsevne. I visse forsikringsselskaber – f.eks. Danica Pension – kan du dog blive kompenseret for modregningen. 

  Læs mere om reglerne for sygedagpenge på borger.dk
 • 4. Tal med os og få et overblik over din økonomi

  Det er vigtigt, at du får talt med dine pårørende og får hjælp af rådgivere, så økonomiske bekymringer fylder så lidt som muligt i en hård tid. Brug din bank som sparringspartner, så du får hjælp til at få tilpasset din økonomi.

  Er du pårørende til en, som er blevet alvorligt syg?

  Hold møde med os hjemmefra

  Du kan også holde møder med os over nettet, så du ikke behøver møde op i en filial. Så kan du sidde hjemme i sofaen eller ved køkkenbordet, mens rådgiveren sidder i banken. Det kalder vi et onlinemøde.

  Læs mere

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.