Krigen i Ukraine er først og fremmest en menneskelig tragedie, men den fører også til øget usikkerhed i hele verden. En usikkerhed, der også vil påvirke boligmarkedet samt investeringer. Men hvordan skal man forholde sig som boligejer eller investor i en verden, der med ét er blevet mere usikker end længe?

Vi starter med boligmarkedet.

Da krigen brød ud dykkede de lange realkreditrenter øjeblikkeligt, men rettede sig i løbet af dagen, og i skrivende stund er renteniveauet stort set uændret i forhold til før krigen i Ukraine. Spørgsmålet er så bare om, det vil fortsætte sådan, eller om de danske boligejere skal forvente fortsat stigende renter, der jo var dagens orden før krisen. Det er umuligt at sige med sikkerhed, og usikkerheden er så stor, at det reelt kan gå begge veje, påpeger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

”I første omgang må man umiddelbart forvente, at det vil trække i retning af lavere renter end ellers, da den økonomiske usikkerhed stiger og højere energipriser kan trække købekraft ud af økonomien. Det taler for en mindre aggressiv kurs fra centralbankerne i forhold til fremtidige renteforhøjelser”, siger han.

Men fordi den stigende inflation var drivkraften bag de højere renter og især var drevet af høje energipriser, kan krigen faktisk også medføre endnu højere renter.

”Der kan også sagtens være en effekt af, at endnu højere energipriser risikerer at smitte af på realøkonomien i form af højere lønkrav end ellers – og dermed på sigt øger behovet for renteforhøjelser for at få inflationen under kontrol og tilbage på sporet. Så det er i virkeligheden meget svært at navigere i renteforudsigelser lige nu, og det bør man også have for øje som boligejer, hvis man eksempelvis overvejer at spekulere i eventuelle rentestigninger eller rentefald,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Men selv om usikkerheden er større end længe, så er der endnu ikke noget, der tyder på en risiko for markant faldende boligpriser eller måske endda et krak. For selv om priserne mange steder i landet er meget høje er der ikke noget der tyder på, at priserne vil falde markant. Tværtimod er det fortsat Realkredit Danmarks forventning, at priserne på landsplan fortsat vil stige en anelse i løbet af 2022.

Uro på aktiemarkedet
Taler man om usikkerhed på boligmarkedet må man vist tale om en meget stor usikkerhed på aktiemarkedet. Investorerne reagerede da også prompte, da Rusland valgte at invadere Ukraine. Overalt styrtdykkede kurserne, men rettede sig flere steder i løbet af dagen og fredag bød på comebacks på flere markeder.

Men hvad betyder usikkerheden for ens strategi? Hold hovedet koldt, lyder rådet fra Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

”Det er ikke nu, at man skal sælge sine aktier. Vi anbefaler, at man holder fast i sin strategi og altså ikke flygter ud af aktiemarkedet. Aktierne er jo faldet betydeligt siden årets start, og en fuld invasion samt betydelige sanktioner er nu mere eller mindre indregnet i kurserne. Aktierne kan godt falde yderligere i de kommende dage og uger, men på 3-6 måneders sigt forventer vi, at aktiekurserne er højere, end de er i dag. Vi har tidligere set, at lignende begivenheder - eksempelvis Golfkrigen - har udløst et kraftigt kursfald, hvorefter markedet har rettet sig, så aktiekurserne seks måneder senere var betydeligt højere end før krigens start,” siger han.

De økonomiske sanktioner er dog den store joker. For hvor hårdt vil de ramme, og hvordan vil det påvirke andre økonomier end den russiske?

”Aktiemarkederne har indtil videre reageret positivt på de sanktioner, der er blevet meldt ud, da de har været mildere end forventet. Der kan imidlertid godt komme flere sanktioner i den kommende tid og usikkerheden om krigens udvikling og konsekvenserne af sanktionerne er fortsat høj. Derfor mener vi også, at det stadig er for tidligt at øge sin andel af aktier i porteføljen”, siger Frank Øland.

DISCLAIMER
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.