Kort fortalt

  • En brølstærk amerikansk økonomi har drevet aktierne op.
  • På en række områder begynder vi nu at se tegn på, at opturen mister styrke.
  • Frank Øland tager temperaturen på de forskellige dele af økonomien i USA.
  • Lidt afmatning kan paradoksalt nok være rigtig positivt for aktiemarkedet.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Kongetallet – altså antallet af job skabt i USA den seneste måned – var ikke helt så konge for april, som det har været de tidligere måneder. Faktisk var kongetallet på ”blot” 175.000 nye jobs i april, hvilket er det laveste siden oktober, og siden Covid-19-pandemien har det faktisk kun været lavere tre gange før. 

Alligevel festede aktiemarkedet. Økonomien må nemlig hverken være for varm eller for kold, og lige nu er den største bekymring, at økonomien bliver for varm, så inflationen risikerer at stige igen. Kongetallet kom sammen med en pose andre tal, som tegnede et billede af lidt mindre pres på arbejdsmarkedet og aftagende lønpres, der kan bane vejen for lavere inflation og rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank. Derfor var der fest hos investorerne. 

Vi er på et tidspunkt, hvor der er god grund til at holde øje med sprækker i den amerikanske økonomi. Renteforhøjelser slår gradvist igennem på økonomien med en gennemsnitlig forsinkelse på ca. 18 måneder, og det er netop halvandet år siden, at den amerikanske centralbank hævede renten allermest aggressivt med 0,5 procentpoint ad gangen. Og jo længere tid renten forbliver høj, desto større er risikoen for, at det på et tidspunkt ender galt. 

Lige nu er økonomien mellem ingen landing og blød landing, samtidig med at der ser ud til at blive plads til et par rentenedsættelser i år. Det er et rigtig godt sted for aktiemarkedet.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

Har været en stærk motor for aktiestigninger
Indtil nu har amerikansk økonomi været en stærk motor, der har været med til at trække hele verdensøkonomien fremad. Noget af styrken i amerikansk økonomi er strukturel (øget arbejdsudbud) og kunstig intelligens kan være med til at øge produktiviteten i en årrække. Det ændrer dog ikke på, at vi som investorer bør være årvågne over for mulige konjunkturudsving. 

Mange investorer har nydt godt af den massive optur på aktiemarkedet og har lyst til, at festen fortsætter. Det kan være farligt, for de fleste lider af ”confirmation bias”, hvor man tillægger de data og historier, som passer bedst med ens verdensbillede, størst værdi. Lad os derfor kigge nøje efter, om der er data, der ikke passer med den historie, som vi helst vil høre. Frank Øland: "Da arbejdsmarkedet buldrede allermest, var der mange, der turde sige deres job op, hvis fx chefen var irriterende, for de kunne nemt finde et andet. Det tager nok lidt længere tid i dag."

ARBEJDSMARKEDET: Færre siger deres job op
Kigger vi først imod arbejdsmarkedet, så er det ikke kun kongetallet, der peger på afkøling. Antallet af nye jobopslag i USA er faldet ganske betragteligt siden toppen i marts 2022. Ligeledes er der stadig færre, der siger op. Da arbejdsmarkedet buldrede allermest, var der mange, der turde sige deres job op, hvis fx chefen var irriterende, for de kunne nemt finde et andet. Det tager nok lidt længere tid i dag. I hvert fald er antallet af frivillige opsigelser nu faldet til et lidt lavere niveau end lige før Covid-19. 

Samlet set er det dog stadig billedet af et stærkt arbejdsmarked, der gradvist er ved at afkøles til et mere normalt niveau. Antal opsigelser plejer i øvrigt at være en god ledende indikator for lønvæksten i USA, som dermed ser ud til at kunne fortsætte ned det næste halve år, hvilket kan bane vejen for rentenedsættelser. 

Nu er det jo ikke alle, der selv siger op. Opsigelser og varsler om massefyringer er andre vigtige indikatorer, som vi holder øje med. De er steget lidt i år fra lave niveauer, men er så faldet lidt tilbage, hvilket passer fint med billedet af en økonomi, der køler lidt af uden på nogen måde at være ved at gå kold.

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktiv

SERVICESEKTOR OG INDUSTRI: Tegn på afmatning
Er der andre små sprækker i økonomien? Den amerikanske servicesektor har buldret afsted, men på det seneste er der kommet tegn på, at tempoet er gået gevaldigt ned. Faktisk var tillidsindikatoren ISM for servicesektoren under 50 for april, hvilket indikerer tilbagegang. Servicesektorens nye ordrer stiger heller ikke så hurtigt længere, og samtidig er industriens nye ordreindgang faldet tilbage, og ordrebøgerne skrumper. Det var ellers forventningen, at industrien skulle op i gear efter at have været underdrejet i en længere periode, så den måske kunne tage lidt over, hvis servicesektoren går ned i gear, men det lader vente på sig.   

BANKERNES UDLÅN: Sværere at låne penge
I sidste uge gav den kvartalsvise undersøgelse af bankernes udlånspolitik, SLOOS (Senior Loan Officer Opinion Survey), også anledning til små panderynker. Bankerne fortsætter med at stramme kreditvilkårene over for både virksomheder og husholdninger, og låneefterspørgslen er fortsat faldende. Det var ventet, at det ville ske, dog i et aftagende tempo. Men kreditvilkårene overfor virksomhederne er faktisk blevet strammet lidt mere end i forrige kvartal, så her er en lille bekymring for, at bankernes appetit på at låne ud til virksomhederne dels afspejler, at de ser stigende udfordringer på virksomhedsniveau, og dels at det kan blive en bremse for væksten.VIDSTE DU, at du løbende kan spare op i fonde?

Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du hurtigt og enkelt oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde – fx fonde med globale eller amerikanske aktier eller balancerede fonde med både aktier og obligationer. Kom i gang for helt ned til 350 kroner om måneden.

SÅDAN FUNGERER DET: Når først du har oprettet aftalen, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt, og du slipper for at betale kurtage ved køb af fondene. Læs mere om Danske Månedsinvestering her

HVIS DET ER NOGET FOR DIG: Du finder Danske Månedsinvestering i din mobilbank under Investeringer > Services.

FORBRUG: Knapt så ukuelige optimister længere
De amerikanske forbrugere har været nærmest ukuelige optimister, og selv om de ekstraordinære stimulus-checks i forbindelse med Covid-19 er ved at være brugt, så ser de amerikanske forbrugere umiddelbart ikke ud til at sætte forbrugstempoet ned. Også her er der dog kommet nogle små advarselsblink på det seneste. Nye tal peger på, at forbrugertilliden er faldet betydeligt her i maj, og at der er en voksende bekymring for inflation, arbejdsløshed og renteudgifter.    

SAMLET VURDERING: Festen kan fortsætte – indtil videre
Det er positivt, når en nærmest overophedet økonomi køler lidt ned. Men køler den ned længe nok, så vil markedsstemningen på et tidspunkt skifte fra at frygte overophedning til at frygte recession. Fortsætter økonomien med at køle ned i de kommende måneder, så kan vi godt komme til det vendepunkt. Der er vi dog slet ikke endnu – og der er også gode muligheder for, at det ikke kommer så vidt. Lige nu er økonomien mellem ingen landing og blød landing, samtidig med at der ser ud til at blive plads til et par rentenedsættelser i år. Det er et rigtig godt sted for aktiemarkedet. Så lige nu spiller musikken videre, og festen kan fortsætte.  Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Sergi Reboredo/SIPA/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.