Kort fortalt

  • Lysere tider forude for europæisk industri.
  • De positive overraskelser er flyttet til Europa.
  • Europæiske aktier er attraktivt prissat.
  • Lidt medvind fra renterne.
  • Forhøjet politisk usikkerhed er normalt kortvarig

SE FORSLAG TIL RELEVANTE AKTIEFONDE i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Europæiske aktier har i en længere periode været uelsket blandt mange investorer, og udviklingen i europæisk økonomi har da også været meget lidt prangende og tæt på nulvækst i 2023. Blandt andet har den vigtige fremstillingssektor i Europa været underdrejet, og det har medvirket til, at europæiske aktier sidste år og hidtil i år har haltet efter amerikanske aktier. 

Den kommende tid ser vi imidlertid gode forudsætninger for det modsatte scenarie – at europæiske aktier vil klare sig bedre end de amerikanske. Der er flere årsager til, at vi aktuelt ser bedre afkastpotentiale i Europa:Danske Banks chefstrateg, Frank Øland.

1. Lysere tider for europæisk industri

Under Covid-19 var mulighederne for at bruge penge på serviceydelser begrænsede, men til gengæld gik det fint med at sidde hjemme i sofaen og bestille varer leveret til døren. Da vi fik friheden tilbage, vendte billedet fuldstændig. Så var det i stedet serviceydelser som fx rejser, der blev efterspurgt i stor stil, og mange af os havde simpelthen ikke brug for mere køkkenudstyr mv. Samtidig gik Rusland i krig mod Ukraine, hvilket fik energipriserne til at stige kraftigt, og alt i alt udløste det i sensommeren 2022 en recession i fremstillingssektoren, som blot blev dybere i 2023. 

Selv om nedturen for fremstillingssektoren var global, ramte den ekstra hårdt i Europa. Det skyldes blandt andet, at vi blev hårdest ramt af stigende energipriser, og da den europæiske fremstillingssektor er meget energiintensiv, pressede det produktionsmulighederne og konkurrenceevnen betydeligt. 

Nu er der tegn på, at mange forbrugere gradvist vender tilbage til en mere normal balance mellem serviceydelser og vareforbrug, og samtidig er energipriserne kommet ned på mere normale niveauer. Det har ført til begyndende bedring i fremstillingssektoren i Europa, som fx kan ses i svensk industri. Her er den såkaldte PMI-tillidsindikator de seneste måneder steget kraftigt og har signaleret fornyet vækst – og det er interessant, fordi Sverige er et relativt industritungt land, som ofte har givet et tidligt signal om udviklingen i den europæiske fremstillingssektor.  

Ser vi på euroområdet, signalerer PMI endnu ikke direkte vækst, men dog mindre tilbagegang end tidligere – og vi ser gode forudsætninger for, at vi nærmer os vendepunktet. Da Europa er mere industritungt end USA, vil det kunne understøtte europæisk økonomi og europæiske aktier mere end amerikanske aktier. 

Når bare forventningerne er lave nok, er det nemt at overraske positivt – og får vi den forventede fremgang i fremstillingssektoren i Europa, kan europæisk økonomi fortsætte med at overraske positivt.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

2. De positive overraskelser er flyttet til Europa

Sidste år overraskede amerikanske økonomi positivt igen og igen, mens europæisk økonomi blev ved med at skuffe. Det er på det seneste vendt rundt, så de positive overraskelser nu ses i Europa, mens amerikanske nøgletal er begyndt at skuffe lidt. 

Det betyder på ingen måde, at europæisk økonomi nu er på omgangshøjde med den amerikanske. Men forventningerne til Europa er nu kommet så langt ned, at det er relativt nemt at overraske positivt. Samtidig er forventningerne til amerikansk økonomi efterhånden så høje, at det er svært ikke at skuffe. Mens en amerikansk vækst på 2 pct. i år nok vil være en lille skuffelse, så vil en vækstrate på bare 1 pct. være positivt i Europa.  Når bare forventningerne er lave nok, er det nemt at overraske positivt – og får vi den forventede fremgang i fremstillingssektoren i Europa, kan europæisk økonomi fortsætte med at overraske positivt. 

LÆS OGSÅ: På jagt efter fremtidens vindere på det europæiske aktiemarked

3. Europæiske aktier er attraktivt prissat

Historisk set har amerikanske aktier været dyrere end europæiske aktier målt på P/E – dvs. hvor meget investorer er villige til at betaler pr. krones forventet indtjening i selskaberne i løbet af det kommende år. Forskellen skyldes ikke mindst en højere andel af vækstselskaber i USA. De har normalt en højere værdiansættelse, da deres indtjening forventes at stige mere på længere sigt, og investorer derfor er villige til at betale mere for aktierne i dag. 

Siden 2016 er forskellen i værdiansættelse dog vokset markant, så investorer i dag er villige til at betale en halv gange mere for det amerikanske aktieindeks end for det europæiske aktieindeks målt på P/E (se graf). Den voksende forskel skyldes dels, at amerikanske aktier er blevet dyrere målt på værdiansættelsen, og dels at europæiske aktier er blevet billigere.

Det er vores anbefaling, at man aldrig køber noget, bare fordi det er billigt. Ofte er der en god grund til, at det er billigt. Set fra et europæisk perspektiv er det samtidig lidt bekymrende, at europæiske selskaber ikke vurderes at komme i nærheden af de amerikanske, når det handler om at levere vækst. Vi vurderer dog, at den relative værdiansættelse af europæiske aktier nu er så attraktiv, at det sammen med ovenstående observationer understøtter vores forventning om, at europæiske aktier for en periode kan levere højere afkast end amerikanske.

Amerikanske aktier er blevet dyrere i forhold til europæiske

Det amerikanske MSCI-indeks handler i dag med en P/E på ca. 21, hvilket vil sige, at du som investor skal betale 21 kr. for én krone i forventet indtjening i selskaberne de kommende 12 måneder. Til sammenligning har det europæiske MSCI-indeks en P/E på ca. 13. Det er en stor forskel i værdiansættelsen på de to aktiemarkeder set i forhold til tidligere tiders niveauer.

P/E for europæiske og amerikanske aktierForskel i P/EKilde: Macrobond, data for ultimo maj 2024.

4. Lidt medvind fra renterne

Det nuværende høje renteniveau er en modvind for økonomien og aktiemarkederne i både USA og Europa, og fortsatte udfordringer med inflation begrænser centralbankernes muligheder for at sætte renterne ned. Inflationen er dog kommet lidt mere under kontrol i Europa end i USA, og det giver Den Europæiske Centralbank (ECB) bedre muligheder for at sætte renten ned. ECB har leveret en enkelt rentenedsættelse på 25 procentpoint i juni, og markedsforventningen er, at de kan levere to rentenedsættelser mere i år. Til sammenligning er markedsforventningen – og signalet fra den amerikanske centralbank – at der kun er sandsynlighed for en enkelt rentenedsættelse i USA. 

Dermed er der udsigt til lidt mere medvind fra renteudviklingen i Europa end i USA. Det er slet ikke nok til i sig selv at være et argument for at købe europæiske aktier, men det er værd at tage med som lidt ekstra krymmel på toppen.

5. Forhøjet politisk usikkerhed er normalt kortvarig

Den politiske usikkerhed i Europa blev markant forhøjet i kølvandet på valget til Europa-Parlamentet. Det er ellers ikke noget, der normalt har investorernes store interesse, men det fik det i høj grad, da en jordskredssejr til Rassemblement National (tidligere Front National) på den yderste højrefløj i Frankrig fik præsident Emmanuel Macron til at udskrive valg til det franske parlament. Det udløste en markant markedsreaktion, hvor europæiske og især franske aktier faldt – fx faldt franske banker med mere end 10 pct. – og rentespændet på franske 10-årige statsobligationer i forhold til tyske steg til det højeste niveau siden 2017. Der har ikke været markedspanik, men snarere en kalkuleret risikoreduktion på grund af øget usikkerhed. 

Investorernes bekymring er, at øget magt til Rassemblement National kan føre til mindre budgetdisciplin og svække euroområdet. Et af skrækeksemplerne er Liz Truss, der som ny britisk premierminister i 2022 fremlagde en række ufinansierede skattelettelser, hvilket udløste en regulær finansiel krise, så hun måtte træde tilbage efter blot 50 dage. Der er dog ingen tegn på, at Rassemblement National har lyst til at gentage det forløb. Tværtimod har det været en nyttig lektie. Der er ikke fremlagt planer, der specifikt vil ramme banker, men bekymringen er, at de kan komme til at skulle finansiere et øget offentligt underskud, fx via en bankskat. 

Reaktionen på politisk og geopolitisk usikkerhed er normalt ganske kortvarig. Det forventer vi også vil være tilfældet denne gang. Frankrig vil handle med en politisk usikkerhedspræmie, som ikke har været der tidligere, frem til anden valgrunde den 7. juli i år og måske længere. Men ellers er det ikke noget, der ændrer på den værdiansættelse og de makroøkonomiske udsigter, som gør, at vi finder europæiske aktier attraktive. For den opportunistiske investor kan den forhøjede usikkerhed være en købsmulighed.

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktivSådan kan du investere i europæiske aktier

Overvejer du at investere i europæiske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde i netbanken og mobilbanken (herunder også i Danske Månedsinvestering i mobilbanken):

Danske Invest Europa, klasse DKK d
Aktier håndplukket af Goldman Sachs
Fonden er løbende investeret i aktier i 40-70 europæiske selskaber, og siden maj i år er investeringerne blevet forvaltet af et porteføljeteam fra Goldman Sachs Asset Management, som vi betragter som en af verdens førende kapitalforvaltere. Deres udvælgelse af aktier er baseret på en gennemprøvet investeringsproces, som historisk set har leveret gode resultater, og hvor porteføljeteamet især har fokus på investeringer i undervurderede kvalitetsselskaber.

Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d
Jagter oversete perler blandt mindre selskaber
Fonden har fokus på en lidt overset del af det europæiske aktiemarked – nemlig small cap-aktier, som er aktier i mindre selskaber. Her kan der for dygtige og grundige investorer være mulighed for at finde oversete perler på det europæiske aktiemarked, som kan blive fremtidens store vindere. Fonden er forvaltet af Danske Bank Asset Management og modtog tidligere i år en prestigefyldt Lipper Fund Award for bedste risikojusterede afkast på 10 års sigt blandt 40 forskellige fonde i Norden inden for europæiske small og mid cap-aktier. Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Imago/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter”), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest Europa, klasse DKK d
Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d

Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.