Kort fortalt

  • En børneopsparing er mest attraktiv at begynde med.
  • Et almindeligt frit depot er et godt næste skridt.
  • Overvej en aktiesparekonto, hvis der skal investeres mere.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Forårstid er konfirmationstid, og når de nye konfirmander springer ud overalt i landet, er det ikke kun en tid, hvor de unge træder ind i de voksnes rækker. Det er også en tid, hvor de har en unik mulighed for at lære om vigtigheden af at træffe langsigtede økonomiske beslutninger.

Konfirmationen er nemlig traditionelt forbundet med generøse pengegaver og kan give konfirmanderne en unik chance for at tage de første skridt ind i investeringsverdenen.

”Ved at investere kan konfirmander og andre børn og unge med penge på lommen ikke blot lære dyrebare lektioner om økonomi, tålmodighed og værdien af ’kloge penge’, men får også mulighed for at se deres penge vokse over tid. På den måde repræsenterer investering muligvis den bedste og mest betydningsfulde gave, du kan give til dit barn,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone, chefanalytiker i Danske Bank. 

Vi har samlet en række råd til, hvordan den – måske – første investering kan gribes godt an, så investeringen forhåbentlig er (konfirmations)gaven, der bliver ved med at give. Det er dog vigtigt at huske på, at der altid er en risiko ved at investere, og at en investering også kan give tab.

Børneopsparingen er temmelig attraktiv set fra et skatteperspektiv – der betales nemlig ikke skat af afkastet i bindingsperioden.  Jacob Hvidberg Falkencrone, chefanalytiker i Danske Bank

 

1. En børneopsparing er mest attraktiv at begynde med
Den klassiske børneopsparing er det mest oplagte valg til investeringer for børn og unge under 18 år. Det skyldes, at der ikke betales skat af afkastet i bindingsperioden. 

Der er dog en række regler, der skal overholdes for at kunne udnytte denne fordel. Opsparingen kan kun oprettes, indtil barnet er 14 år gammel, og pengene på opsparingen er låst, indtil barnet er mellem 14 og 21 år, typisk 18 år. Desuden er der et årligt indbetalingsloft på 6.000 kr. og en maksimal samlet indbetaling på 72.000 kr. 

”Børneopsparingen bør være første sted, man fylder op, hvis man ønsker at investere med sit barn, da afkastet er skattefritaget. På den traditionelle børneopsparing kan der fx investeres via Puljeinvest, hvor eksperter passer og plejer investeringen i henhold til den valgte risikoprofil, eller man kan tilknytte et almindeligt frit depot, hvor man selv kan handle og vælge de fonde, aktier eller obligationer, som man ønsker at investere i,” fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone.

Han påpeger desuden, at både forældre og bedsteforældre kan oprette en børneopsparing til barnet, og alle parter må indbetale på den. Der kan dog kun oprettes én børneopsparing pr. barn.

Så meget var 20.000 kroner blevet til på 10 år
  • Hvis dit barn for 10 år siden havde investeret 20.000 kr. i globale aktier (MSCI AC World) og ladet dem passe sig selv, så var de i dag vokset til 60.284 kr., hvis afkastet var skattefrit på en børneopsparing, eller barnet havde udnyttet sit personfradrag. Der er ikke taget højde for omkostninger i beregningen.

  • Over de næste 10 år forventer Rådet for Afkastforventninger, at en global aktieportefølje vil give et gennemsnitligt årligt afkast på 7,4%. I så fald vil en investering på 20.000 kr. udvikle sig til 40.839 kr. i perioden. Her er der dog ikke taget højde for de løbende omkostninger ved en investering, der vil reducere afkastet.

  • Husk, at prognoser og historiske afkasttal ikke er pålidelige indikatorer for fremtidige afkast, der også kan blive negative.
Kilde: Beregninger foretaget af Danske Bank på baggrund af data fra Macrobond, opgjort fra marts 2014 til marts 2024.

2. Et almindeligt frit depot er et godt næste skridt
Hvis loftet for børneopsparingen er nået, kan investering via et almindeligt frit depot være en fornuftig løsning. Ved at investere i værdipapirer, der beskattes som kapitalindkomst, kan barnets personfradrag nemlig udnyttes, og hvis man holder sig under grænsen på 49.700 kr., er afkastet således skattefrit, som på børneopsparingen. 

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at man skal investere i investeringsprodukter, der er beskattet som kapitalindkomst, før man kan udnytte barnets personfradrag. Det kan fx være aktiefonde, der er akkumulerende, eller ETF'er, som ikke står på Skats positivliste,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

Skats positivliste er en liste over fonde, der bliver beskattet som aktieindkomst. Listen opdateres løbende, og hvis en fond tilføjes listen, vil det betyde, at den fra næste skatteår vil blive beskattet som aktieindkomst fremfor kapitalindkomst. Dermed kan man ikke længere udnytte barnets personfradrag – og derfor er det vigtigt, at man løbende holder sig opdateret, forklarer han. Du kan finde listen her.

Derudover skal man være opmærksom på, at barnet ikke allerede udnytter sit personfradrag i forbindelse med fx et fritidsjob. I så fald vil beskatningen af kapitalindkomst være ca. 37-42 pct. Husk også, at løbende afkast (renter og udbytter) fra investeringer, som er erhvervet for midler fra barnets forældre, bliver beskattet hos forældrene, frem til barnet fylder 18 år. Derimod beskattes avancer m.m. fra fx akkumulerende aktiefonde altid hos barnet, uanset hvor midlerne stammer fra.

3. Overvej en aktiesparekonto, hvis der skal investeres mere
Når barnets personfradrag er udnyttet, kan en aktiesparekonto være næste skridt. Det er en investeringskonto, der er tiltænkt alle danskere, herunder børn og unge, som giver mulighed for at investere i aktier en lavere beskatning end ved normal investering i aktier. Afkastet på en aktiesparekonto beskattes nemlig kun med 17% mod 27 pct. af aktieindkomst op til 61.000 kr. og 42 pct. af beløb over denne grænse. Det maksimale indskud på en aktiesparekonto er 135.900 kr., og man kan kun oprette én aktiesparekonto.

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto, og du har mange investeringsmuligheder. Foruden børsnoterede aktier kan du også investere i en lang række forskellige aktiefonde – herunder en række Danske Invest-fonde med fokus på fx globale aktier, amerikanske aktier, teknologiaktier, japanske aktier eller danske aktier. Og ved at investere i en eller flere aktiefonde får du typisk en større risikospredning, end hvis du investerer i enkeltaktier. Læs mere om aktiesparekontoen her, og se et udvalg af de fonde, du kan investere i, på linket her.

”En fordel ved aktiesparekontoen er desuden, at vi hvert år sørger vi for, at der automatisk betales skat af dit afkast ifølge reglerne. For unge er det tilmed attraktivt, at afkastet fra investeringerne ikke påvirker offentlige ydelser, hvilket kan være relevant i forbindelse med fx SU,” fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone.

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktivFå vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.