Del

Er din formue også vokset?

Klumme: Danskerne blev rigere fra 2015 til 2016, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Både formuerne og gælden steg – men formuen steg betydeligt mere end gælden, fortæller Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

"Selv om det naturligvis er en god ting, når din formue vokser, er det ikke sikkert, at du mærker det i hverdagen. I 2016 var formuestigningen i de danske familier nemlig først og fremmest drevet af vækst i pensionsformuerne, som i gennemsnit steg med 30.853 kr. fra 2015 til 2016.", siger Louise Aggerstrøm Hansen, Privatøkonom i Danske Bank

Gennemsnitsfamilien fik flere penge på kistebunden i 2016, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Nettoformuen – det vil sige formuen, når gælden er trukket fra – steg faktisk med intet mindre end 64.018 kr. Det betød, at en gennemsnitsfamilie ved udgangen af 2016 havde en nettoformue på knap 1,9 millioner. 

Selve formuen voksede med gennemsnitligt 68.473 kr. Men der var også tal, der trak ned i regnskabet. For mens formuerne voksede, voksede gennemsnitsfamiliens gæld også med 4.455 kr. 

Ser vi på, hvordan fremgangen i formuerne var fordelt på tværs af landet, så var der noget til de fleste. Der skete nemlig en positiv udvikling i 90 ud af 98 kommuner. Kun på Læsø, Morsø Struer, Holstebro, Ærø, Lolland, Rudersdal og i Hørsholm kommuner faldt formuerne. 

Penge, der kan forsøde alderdommen

Selv om det naturligvis er en god ting, når din formue vokser, er det ikke sikkert, at du mærker det i hverdagen. I 2016 var formuestigningen i de danske familier nemlig først og fremmest drevet af vækst i pensionsformuerne, som i gennemsnit steg med 30.853 kr. fra 2015 til 2016. Det svarer til en fremgang på 3,7 procent. 

Når pensionsformuerne stiger så meget bunder det ikke mindst, at danskernes arbejdsmarkedspensioner er vokset. Flere og flere danskere betaler nemlig ind til en arbejdsmarkedspension, og mange har efterhånden opbygget deres pensionsformue igennem en længere årrække. I 2016 blev den stigningen også hjulpet på vej af de finansielle markeder, der sikrede pensionskassernes et godt afkast af deres investeringer.

Dine mursten blev mere værd

En tredjedel af fremgangen i familiernes formuer skyldes, at mange ejerboliger er blev mere værd. Det er naturligvis heller ikke penge, som du nødvendigvis mærker meget til i hverdagen – med mindre du sælger din bolig med fortjeneste eller låner i din friværdi.

Det ændrer dog ikke på, at dit valg af boligtype kan dog have stor betydning for størrelsen af din formue. I 2016 steg formuen f.eks. med gennemsnitligt 141.276 kr. for boligejere, mens den kun steg med 35.327 for lejerne. Hele 40 procent af stigningen i ejernes formue skyldes nemlig, at deres ejerbolig var blevet mere værd. 

Den sidste enkeltårsag, som havde større betydning for størrelsen på danskernes formuer i 2016, var den positive udvikling på de finansielle markeder. Den betød at vi - som gennemsnit fik et godt afkast af vores investeringer – og det var med til at løfte gennemsnitsfamiliens formue med over 10.000 kr. Og det er vel at mærke penge, der ligger ud over den effekt, som den finansielle udvikling havde på pensionsformuerne.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.