Fra i dag har vi valgt midlertidigt at lukke for visning af den vejledende opgørelse af gevinst eller tab i vores net- og mobilbank for en række aktier.

Det omfatter udenlandske aktier, hvor der i løbet af de sidste 10 år er sket en selskabshændelse, der har ændret anskaffelsesværdien. Det kunne eksempelvis være, at aktien er blevet splittet i to.

Vi har valgt midlertidigt at fjerne opgørelsen af gevinst og tab for disse aktier, da vi er usikre på, om opgørelsen er baseret på den rette anskaffelsesværdi. Vi åbner igen for at vise opgørelserne for disse aktier, når vi har undersøgt dem nærmere.

Hvis du har en af de berørte aktier i dit depot, vil du således ikke kunne se den vejledende opgørelse af gevinst eller tab midlertidigt, og vi henviser i stedet til handelsnotaerne for aktierne.