Hvad er risikospredning?
”Risikospredning handler i bund og grund om ikke at lægge alle æg i samme kurv, når du investerer. Det handler om at mindske den risiko, du løber som investor.”

”Forestil dig, at du vil investere i aktier. Hvis du investerer alle dine penge i aktier i det samme selskab, risikerer du et stort tab, hvis selskabet klarer sig dårligt, og kursen på aktien falder som en sten.”

”Hvis du i stedet spreder din investering på aktier i en række forskellige selskaber bliver du mindre sårbar over for udviklingen i hver enkelt selskab. Så vil tab på nogle aktier forhåbentlig blive opvejet af gevinster på andre aktier. Det er selve essensen af risikospredning.”

Hvorfor er risikospredning så vigtigt?
”Fordi god risikospredning kan udgøre forskellen på succes og fiasko, når du investerer, og derfor må du aldrig gå på kompromis med risikospredningen.”

"Med god risikospredning kan du opnå et bedre forhold mellem det forventede afkast og risikoen i dine investeringer. Sagt på en anden måde kan du f.eks. mindske din risiko for tab ved at vælge den rette sammensætning af investeringer, uden at det går ud over det afkast, du kan forvente at få.”

Hvordan spreder jeg risikoen i mine investeringer?
”Først og fremmest skal du sprede dine investeringer på tværs af overordnede ’aktivklasser’ som aktier og obligationer, der typisk er de vigtigste byggeklodser, når du sammensætter dine investeringer.”

”Aktier giver dig på længere sigt det højeste forventede afkast, men har også større kursudsving og giver dermed også større tab i dårlige perioder.”

”Obligationer giver dig et lavere forventet afkast, men har til gengæld mindre kursudsving. Samtidig stiger obligationskurserne ofte, når aktiekurserne falder – og omvendt. Obligationer udgør på den måde et stabiliserende element i dine investeringer.”

”Derudover skal du sprede dine investeringer på tværs af værdipapirer inden for hver aktivklasse. Når det gælder aktier, bør du f.eks. sprede dine investeringer på tværs af forskellige sektorer som medicinal, finans, industri, energi, forbrug og teknologi, ligesom du bør investere i aktier fra forskellige lande og regioner som f.eks. Europa, USA, Asien og Latinamerika. På den måde bliver dit samlede afkast ikke ramt så hårdt af nedture i enkelte selskaber, sektorer eller områder af verden.”

Hvor begår investorer typisk de største fejl?
”Jeg ser især mange investorer med en alt for høj andel af danske aktier. Faktisk har en del investorer udelukkende danske aktier, og så gør de sig meget sårbare over for udviklingen på det danske aktiemarked. Samtidig har de ofte investeret alle deres penge i ganske få selskaber. Det er rigtig dårlig risikospredning.”

Hvad er den letteste vej til god risikospredning?
”En let og effektiv vej til god risikospredning er at investere i fonde, der automatisk kombinerer aktier og obligationer og spreder investeringerne på tværs af mange forskellige værdipapirer. Hvis du selv vil håndplukke alle de aktier og obligationer, du investerer i, kan det tage lang tid og kræve stor viden at opnå en god risikospredning på tværs af aktivklasser, regioner og sektorer. Samtidig kan dine omkostninger hurtigt blive uforholdsmæssigt høje, hvis du investerer et mindre beløb.”

”Du kan også vælge en kombination, hvor du f.eks. selv udvælger de lokale aktier, du vil investere i, men modsat investerer i aktier fra andre dele af verden via fonde, hvor lokalkendte eksperter tager sig af den løbende udvælgelse af værdipapirer. På samme måde kan du vælge at investere i obligationer via fonde.”

”Dette er en oplagt kombination for de investorer, der godt kan lide selv at have fingeren på pulsen og tage aktivt del i investeringerne, men trods alt ikke kan overskue alverdens finansielle markeder.”

Vil du i gang med at investere?

Investering Direkte er Danske Banks lettilgængelige investeringsrådgivning. Her sidder vi klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at investere.

Du kan ringe til os alle dage fra 9-18 på 70 20 22 96 eller

Book møde