Danske Bank A/S har desværre måttet udskyde den ordinære generalforsamling indkaldt til den 17. marts 2020. 

Beslutningen er truffet efter anbefaling fra Finanstilsynet på grund af usikkerhed om, hvorvidt afvikling kan ske i overensstemmelse med de danske myndigheders sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer i lyset af COVID-19. 

Generalforsamlingen forventes gennemført med samme dagsorden, og vi vil snarest muligt vende tilbage med en ny dato.

Danske Bank
Bestyrelsen