Del

Vi drømmer mest om at holde fri

Danskerne er fulde af drømme – men drømmene afhænger meget af, hvor vi er i livet. Det viser Danske Banks undersøgelse Danskernes Økonomiske Tryghed 2017. Her fortæller privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen om hvilke drømme, der er mest udbredte i befolkningen i dag.

Mere fritid og flere rejser.

Der er det, som flest danskere drømmer om. På tværs af alder og køn drømmer 22 procent af indbyggerne i Danmark om at holde mere fri. Det viser Danske Banks undersøgelse Danskernes Økonomiske Tryghed 2017.  

Men ser vi mere detaljeret på tallene, fremgår det tydeligt, at der også er mange andre drømme på spil i befolkningen, og at drømmene både afhænger af vores alder og indkomst.

Egen bolig – og en at dele den med
Drømmen om at opnå et personligt mål – som f.eks. et vægttab – topper eksempelvis både blandt børnefamilierne og de 35-54 årige. Det er markant flere end i de øvrige aldersgrupper. Blandt de unge mellem 18-24 år er det f.eks. kun fem procent, der deler denne drøm. 

For yngre mennesker under 34 år er det drømme såsom at få et hus eller en lejlighed, der fylder hos hver fjerde. Og hver femte vil gerne møde en kæreste.

Indtægten spiller også en stor rolle for vores drømme. I husstande med en indkomst under 300.000 kroner drømmer 14 procent om en uddannelse. Det skyldes ikke mindst, at gruppen i høj grad består af studerende. Og blandt de studerende er netop det at færdiggøre en uddannelse i top på drømmelisten.

Ledige drømmer om at få job
Blandt personer, der hverken er studerende eller pensionister, er det kun fem procent der drømmer om en uddannelse. Men for personer med husstandsindkomster under 300.000 kroner, der hverken er studerende eller pensionister, er det til gengæld meget almindeligt at drømme om at få et arbejde – eller et nyt arbejde, der topper listen. 20 procent af denne gruppe deler drømmen om et job.

Det afspejler naturligvis, at denne gruppe i høj grad består af ledige – og blandt dem er det da også over 30 procent, der drømmer om at få et arbejde.

Unge drømmer mest
Jo yngre vi er, jo flere drømme og målsætninger har vi for vores fremtid. Vi vil gerne have en uddannelse, en bolig, og møde den eneste ene. I takt med at vi bliver ældre, bliver mange af vores drømme realiseret, og vi bliver generelt mere tilfredse med vores situation. 

Det ser vi også på, at andelen, der svarer ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvad vi drømmer om, stiger med alderen. Men kun syv procent af de unge ikke ved, hvad de drømmer om, så er andelen på hele 41 procent blandt personer over 65 år.

 

Danskernes Økonomiske Tryghed

 

Økonomien kan gå både op og ned – både i samfundet og for det enkelte menneske. En lang række forhold har betydning for, hvor trygge vi er ved vores økonomi – og det handler langt fra kun om, hvor mange penge vi har på kontoen.

 

Rapporten Danskerne Økonomiske Tryghed 2017 er baseret på svar fra mere end 5.000 personer, og sætter både ord og tal på nogle af de tanker og følelser, som et bredt udsnit af danskerne knytter til deres egen økonomi situation.

 

Læs mere

 

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.