Vi har allieret os med vores skattechef, Neel Frederikke Gronemann, og her får du hendes vigtigste råd og pointer om forskudsopgørelsen set gennem boligejerbriller.

Neel Frederikke Gronemann, Skattechef i Danske Bank

Ændrede renter? Husk at rette din forskudsopgørelse

”Hvis dit realkreditlån er blevet rentetilpasset den 1. januar i år, har du nok oplevet rentestigninger, og dem kan du, som dine øvrige renteudgifter, trække fra i skat. De når ikke at blive overført automatisk til din forskudsopgørelse for 2024, så derfor skal du selv huske at tage dem med. 

Hvis dit lån rentetilpasses senere i år, f.eks. den 1. april eller den 1. juni, bør du på samme måde opdatere din forskudsopgørelse, når du kender den nye rente. Husk i alle tilfælde at beregne de samlede årlige renteudgifter ved at lægge de renter, du allerede har betalt i 2024, sammen med de renter, du kommer til at betale resten af året. 

På forskudsopgørelsen for 2024 skal du registrere dine samlede udgifter til renter og bidrag for alle dine realkreditlån. Så hvis du har flere lån, skal du beregne summen af årets renteudgifter for dem alle”, fortæller Neel og uddyber:

”Du kan finde renteudgifterne på de breve, som du har modtaget fra dit realkreditinstitut i forbindelse med rentetilpasningen, Du kan selvfølgelig også se dine månedlige renter og bidrag i dine betalingsoversigter. Her skal du blot huske at gange dem med 12, så du får et beløb for hele året.”

NB: De samlede renter og bidrag registrerer du i felt 483 på forskudsopgørelsen.

Eksempel: Hvad kan en rentestigning betyde for din skattebetaling?

I dette eksempel tager vi udgangspunkt i to afdragsfrie FlexLån® F3K på boliger i en dansk gennemsnitskommune, hvor skatteprocenten er på 25,6 %.

Tabellen viser, hvad en rentestigning fra minus 0,31 % til 3,35 % vil betyde for to forskellige lånestørrelser:

 

Lånets størrelse1.000.000 kr.2.500.000 kr.
Årlig rentestigning36.600 kr.91.500 kr.
Reducering af årlig skat9.370 kr.23.424 kr.

Vær på forkant i stedet for bagkant

Fordelen ved at opdatere din forskudsopgørelse løbende er, at ændringerne smitter af på din økonomi noget hurtigere. Hvis du omvendt ikke får opdateret din forskudsopgørelse, må du vente med at få din eventuelle skattebesparelse, indtil årsopgørelsen for 2024 er klar, og det er den først i starten af 2025.

Derudover skal du også være opmærksom på, at hvis din rente på et senere tidspunkt i 2024 falder, så kommer du isoleret set til at skulle betale en restskat i 2025, hvis du ikke får opdateret din forskudsopgørelse for 2024.

Neel Frederikke Gronemann anbefaler, at du gør dig selv den tjeneste at sørge for, at dine skattepligtige indtægter og dine fradragsberettigede udgifter på forskudsopgørelsen nogenlunde passer til de faktiske indtægter og udgifter. 

På den måde sikrer du dig, at den skat, som du løbende betaler af din løn, også i sidste ende svarer til den skat, du faktisk skal betale. Og på den måde undgår du restskat, som alt andet lige kan have det med at dukke ubelejligt op.


PS: Husk, at boligskatterne opkræves anderledes end tidligere

Boligskattereformen er trådt i kraft i 2024, og en af ændringerne er, at boligskatterne nu opkræves månedsvis via forskudsskatten i stedet for via betalingsservice i februar og august som før. Du kan derfor opleve, at din udbetalte løn efter skat falder, når du kigger på årets første lønseddel. Til gengæld behøver du så ikke at overføre så meget til din budgetkonto.

Boligskattereformen giver også mulighed for, at du kan udskyde betaling af fremtidige stigninger i ejendomsskatten ved at indefryse beløbet. Hvis du ikke ønsker denne indefrysningsordning, skal du fravælge ordningen. Det gør du på forskudsopgørelsen under ”Eksisterende ejendomme og grunde”. Det skal kun gøres en gang, og herefter vil fremtidige stigninger løbende blive opkrævet via skatten. Hvis du bliver i ordningen, så skal du betale fremtidige stigninger plus renter, når du sælger din bolig.