Der kan heldigvis stadig være et godt køb at gøre på sommerhusmarkedet. For den lille stigning, der var i priserne i 2023, kommer ifølge Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig, efter al sandsynlighed til at fortsætte gennem 2024. Og udbuddet af fritidshuse er stadig lavt.

Læs med i denne artikel, hvor Christian Hilligsøe Heinig tager os med på en tur rundt omkring forventningerne til udviklingen på sommerhusmarkedet. Både når det kommer til priser og handelsaktivitet – og også når det gælder mulighed for udlejning. 

Vi rejser mere – men holder fast på vores sommerhuse
Danskerne har mod forventning i stor stil holdt på deres sommerhuse efter COVID-19, hvor der ellers var en forventning om, at der ville komme en større bølge af udbud på markedet, fordi danskerne igen fik appetit på – og mulighed for – at rejse til udlandet. Og netop det lave udbud er formentlig en af grundene til, at priserne fortsat er svagt stigende, mener cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig: 

”Stigningen i udlandsrejser fik i 2023 ikke den store indflydelse på udbuddet af sommerhuse. Og vi forventer, at prisniveauet på sommerhusmarkedet i 2024 vil følge nogenlunde samme tendenser som det brede parcelhusmarked med forventede stabile til svagt stigende priser på mellem 0-3 procent målt som gennemsnit i forhold til 2023.”

”Markedet bliver sandsynligvis også understøttet af solid fremgang i købekraften, stabile eller svagt faldende renter og en forhåbentlig blød landing af dansk økonomi.”

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom, Realkredit Danmark

Cheføkonomen forklarer videre, at handelsaktiviteten på sommerhuse har tabt lidt af pusten på det seneste, men at det er i tråd med resten af boligmarkedet. I 2023 blev der solgt godt og vel 8.200 sommerhuse herhjemme. Det var lidt mere end i 2022, men omkring det halve af, hvad vi så i 2020, hvor salget af sommerhuse gik amok under nedlukningerne som følge af COVID-19 og nåede historiske rekorder.

Største joker er arbejdsmarkedet 
Christian Hilligsøe Heinig mener, at den største joker for sommerhusmarkedet i 2024 især bliver udviklingen på arbejdsmarkedet. Et sommerhus har karakter af luksusgode, og strammer økonomien til blandt danskerne, så vil det ramme sommerhusmarkedet relativt hårdt sammenlignet med parcelhuse og ejerlejligheder, der som vores primære boliger jo i sagens natur normalt ikke lige skæres væk i første omgang.

Gode udlejningsmuligheder 
Som ejer af et sommerhus er der fortsat gode muligheder for at få dækket nogle af udgifterne ved at leje huset ud. 2023 bød faktisk på endnu en udlejningsrekord. Ifølge Christian Hilligsøe Heinig blev der udlejet sommerhuse i godt og vel 785.000 uger, og i 70 procent af ugerne blev husene lejet ud til tyskere. Det er med til at understøtte priserne på sommerhusmarkedet generelt.  

Endelig giver boligskattereformen også lidt medvind til det brede boligmarked – herunder sommerhusmarkedet. Hovedparten af sommerhusejerne vil nemlig opleve, at de samlede boligskatter falder. Sommerhusejere i de dyreste områder vil dog opleve stigninger i boligskatten. 

Lokale forskelle: Trægere takter i Nordsjælland  
Cheføkonomen fortæller, at han forventer, at sommerhuspriserne i Nordsjælland vil udvikle sig mere trægt end sommerhusmarkedet som gennemsnit i Danmark i 2024. De vil være påvirket af det københavnske boligmarked, som aktuelt er under pres i kølvandet på boligskattereformen, der trådte i kraft den 1. januar 2024, og den aktivitet, der var på markedet, inden reformen blev indført.  

”Det giver noget dødvande her i 2024 og et pres nedad på priserne særligt i første halvår. Vi ser ofte, at sommerhusmarkedet især i Nordsjælland er drevet af det københavnske boligmarked, hvor boligejernes friværdier bliver omsat til sommerhuse i fornuftig køreafstand”, forklarer Christian Hilligsøe Heinig. 

Forår, forberedelser og finansiering 
Overvejer du at købe sommerhus, er økonomien naturligvis af stor betydning, men det er vigtigt at huske på, at det ikke blot er en investering i kroner og øre. Det kan også være en investering i livskvalitet. Derfor er det allervigtigste, at beslutningen skaber værdi og glæde i dit liv. 

Det er en spændende proces at gå på jagt efter det helt rigtige sommerhus. Men vær forberedt på, at det kan kræve tid og tålmodighed i et marked, hvor udbuddet er lavt. Vil du nyde sommeren 2024 på egen matrikel i sommerlandet, kan du med fordel allerede nu gå i gang.

Få et hurtigt overblik over lånemulighederne her