Gå til hovedindhold

Flexinvest Fri

Flexinvest Fri giver tryghed og professionel pleje ved investering af frie midler fra 5.000 kr.

 • Du sætter rammerne for din investering – vi klarer resten
 • Ingen binding - få pengene ud igen, når du vil
 • Mulighed for løbende opdatering via webinarer og fysiske events

Book møde

– eller ring 70 123 456, når du vil I gang med at investere

Flexinvest Fri
Flexinvest Fri er specielt tilpasset til investering af frie midler. Invester fra 5.000 kr. og få professionel pleje af dine investeringer. Med Flexinvest Fri har du mulighed for at få et højere afkast af din opsparing, end hvis pengene blot står på en konto i banken.

Din risikoprofil
Hvis du investerer med Flexinvest Fri, finder vi sammen det rette niveau af risiko for dig, så du ikke tager højere risiko i dine investeringer, end du er tryg ved. (En investering er dog altid forbundet med højere risiko end en kontant opsparing i banken).

Følg dine investeringer
Du kan følge din investering dagligt i din netbank og mobilbank. Derudover modtager du kvartalsvist en investeringsrapport, der viser udviklingen i dine investeringer.

Ingen binding
Du kan altid trække pengene ud af Flexinvest Fri inden for få dage – og du kan også altid indsætte flere penge, hvis du gerne vil investere yderligere.

Slip for det administrative
Vi indberetter automatisk alle handler, udbytter og renter til Skat, så du sparer tiden og besværet.

Fakta om Flexinvest Fri

 • Her er fordelene

  Her er fordelene

  Med Flexinvest Fri får du professionelle investorer til at passe dine investeringer, uden at du behøver at gøre noget selv.
   
  Du skal investere minimum 5.000 kr. i frie midler, som altså ikke er bundet i fx en pensionsopsparing. Investeringen giver dig mulighed for et højere afkast, end en almindelig bankkonto kan give dig.
   
  Du har stadig fuld råderet over pengene, og du kan frit hæve eller indbetale flere penge, når du vil. Den bedste mulighed for et højt afkast får du dog ved at lade dine investeringer stå i en længere periode – fx 3-15 år – eller ved at vælge en højere risikoprofil. Men med en højere risiko følger dog også en større mulighed for tab.
   
  Vi indberetter automatisk alle handler, udbytter og renter til skattemyndighederne, så du sparer tid og besvær.
 • Din risiko og råderet

  Din risiko og råderet

  Vi investerer dine penge i en kombination af obligationer, aktier og kontanter.

  Pengene bliver investeret efter din investeringsprofil, der bl.a. tager højde for, hvor stor eller lille en risiko, du er villigt til at løbe. Investeringerne bliver også afpasset efter, hvornår du regner med at skulle bruge pengene.

  Jo højere en risiko, du er villigt til at løbe, des højere bliver din mulighed for at få et højt afkast. Men med en højere risiko følger omvendt også en større mulighed for tab. Du kan også øge din mulighed for et højere afkast ved at lade dine investeringer stå i en længere periode – fx 7-15 år, eller endnu længere.

  Du har stadig fuld råderet over pengene, og du kan frit hæve og indbetale, når du vil. Ønsker du at hæve penge, går der ca. fire bankdage, før de står på din konto.

  Det udbytte, du får af dine investeringer, bliver automatisk investeret sammen med dit oprindelige indskud – med mindre du hellere vil have det udbetalt.

 • Sådan følger du med

  Sådan følger du med

  Du kan følge afkastet af dine investeringer i din netbank og i de rapporter, som vi sender dig fire gange årligt. Her kan du se afkastet, den aktuelle værdi af dine investeringer og fordelingen af dine investeringer på forskellige typer af værdipapirer.
  Vi indberetter alle handler, udbytter og renter til skattemyndighederne, så du sparer tid og besvær. Men du kan altid se beløbene i dine årsopgørelser fra skattemyndighederne.

Tips & råd

 • Hvad er en aktie?
  En aktie giver dig en andel af ejerskabet i et aktieselskab. 

  Ejer du alle aktierne, ejer du hele virksomheden. Ejer du mere end 51 procent af aktierne, er du i realiteten den, der bestemmer over virksomheden. Som aktionær bliver du inviteret til generalforsamling i virksomheden, hvor du har medindflydelse ved afstemninger. 

  Når du køber aktien, betaler du en pris, der er fastsat af kursen på aktien. Kursen afspejler for godt markedet mener, at det går for virksomheden. Hvis vurderingen er høj, er kursen høj – og hvis vurderingen er lav, er kursen også lav.

  Kursen kan hele tiden ændre sig, og derfor kan værdien af din aktie også stige eller falde over tid. Du kan få del i virksomhedens overskud, hvis den udbetaler udbytte til aktionærerne.
 • Hvad er en investeringsforening?
  En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne sammen investerer i nogle bestemte typer af værdipapir, geografiske områder eller særlige brancher. Investeringsforeningen får investeringseksperter til at udvælge og købe værdipapirerne på vegne af medlemmerne.

  Medlemmerne kan komme med større eller mindre beløb, men et medlem skal mindst købe et investeringsbevis. Det samlede afkast bliver fordelt mellem medlemmernes i forhold til, hvor stor en andel af investeringerne de har.
 • Hvad er en investeringsprofil?

  Hvis du beslutter dig for at investere dine penge, skal du have en investeringsprofil, så du får rådgivning, der passer til din situation.

  Sammen med bank- eller investeringsrådgiveren skal du besvare tre spørgsmål:

  • Hvor robust er din økonomi? Hvor meget økonomisk overskud har du i hverdagen, hvad ejer du, og hvad skylder du væk.
  • Hvad er din holdning til risiko?
  • Hvornår skal du bruge pengene?

  Hvis der er lang tid, til du skal bruge pengene, betyder det mindre, hvis du oplever et år med tab. Så kan du bedre tåle at løbe en større risiko, som samtidigt over tid giver dig en større mulighed for et højt afkast.

 • Hvad er et depot?

  Et depot er det sted, hvor dine værdipapirer er registreret – altså en slags konto for værdipapirer. Hvis du har et depot, skal du også altid have en almindelig konto tilknyttet, hvor renter og afkast fx kan blive sat ind.

   

  Læs, om oprettelse af et nyt depot

 • Hvad er obligationer?
  Når du køber en obligation, låner du i princippet penge ud til den, der udsteder obligationen. Og som betaling for at låne dine penge ud, får du en rente. 

  Derudover får du tilbagebetalt ét eller flere afdrag på lånet på aftalte tidspunkter – senest når obligationen udløber. Obligationens udløbsdato svarer til den dag, hvor det lån, du har givet, skal være betalt tilbage. 

  Hvis du køber en obligation til kurs 95, betyder det, at du har betalt 95 procent af obligationens værdi. Hvis obligationen har en værdi på 100 kr., så har du betalt 95. kr. for den. 

  Når obligationen udløber, får du altid kurs 100 – så jo længere under kurs 100, du har købt den, des mere tjener du. Det kaldes en kursgevinst.

  Du kan altså både tjene renter og kursgevinster på obligationer. Obligationer kan være udstedt af enten stater, realkreditinstitutter eller virksomheder.
 • Hvad er udbytte?
  Hvis en virksomhed har overskud på årsregnskabet, kan den give noget af overskuddet videre til sine aktionærer. Det kalder man at udbetale eller udlodde udbytte. 

  Hvis du har aktier, bliver udbyttet automatisk sat ind på den konto, der er tilknyttet dit depot (hvor dine værdipapirer ligger). Det sker normalt lige omkring det tidspunkt, hvor virksomhedens generalforsamling finder sted.
 • Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

  Først skal du have lavet en investeringsprofil – og når den er på plads, giver vi dig en konkret anbefaling om, hvilke typer af investeringer, der passer til dig og din situation.

  Anbefalingen tager højde for, hvor aktiv du vil være – dvs. om du selv vil passe dine investeringer, om vi skal gøre det sammen, eller om vi skal gøre det hele for dig.

  Du får også en anbefaling om, hvordan dine investeringer skal sættes sammen – og hvordan du kan begrænse risikoen – eller sprede risikoen, som man siger. Det kan du fx gøre ved at investere i flere typer værdipapirer.

  Ud fra anbefalingen kan du træffe en beslutning om, hvordan du gerne vil investere, og så kan du komme i gang.

 • Skat af investeringer
  Der er mange regler for betaling af skat, når du investerer i fx aktier. Reglerne kan ændre sig, og derfor anbefaler vi altid, at du kontakter skattemyndighederne eller får professionel hjælp, når du har spørgsmål til skattereglerne for investeringer.

  Du kan læse mere på skattemyndighedernes hjemmeside
   
 • Sådan får du en investeringsprofil

  Din investeringsprofil får du lavet i samarbejde med en professionel bank- eller investeringsrådgiver.

  Vi vil gerne hjælpe både med din investeringsprofil – og med at komme i gang med at investere.

  Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvilke investeringer, der passer til dig og din situation.

  Tal med os
  Eller ring til os på 70 123 456

 • Risikomærkning

  Risikomærkningsordningen omfatter produkttyper som f.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser eller valutaterminsforretninger. Ordningen mærker investeringsprodukttyper som enten ’grøn’, ’gul’ eller ’rød’. Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype.

  ’Grøn’: Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis du beholder investeringen, til den udløber. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Gul’: Der er risiko for, at du taber det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Rød’: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue.

  Se risikomærkning af de produkttyper, der er mest anvendt i Danske Bank

  Se Finanstilsynets skema over produkttyper

 • Ansvarlige investeringer

  Investeringer handler om at skabe et godt afkast. Men investeringer handler også om ansvarlighed. Derfor er Danske Banks retningslinjer for investering baseret på FNs principper  for selskabers samfundsansvar.

  Vores mål om at sikre dig det bedst mulige afkast kan godt forenes med ambitionen om ansvarlige investeringer. Det er nemlig vores opfattelse, at ordentlig optræden er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse i et selskab.

  Retningslinjerne gælder for en række produkter, hvor vi varetager vores kunders investeringer, og sikrer, at vi ikke investerer i selskaber, som overtræder ansvarlighedsprincipper for bl.a. menneskerettigheder, arbejdsforhold, våbensalg og klima- og miljø.

  Uafhængige eksperter vurderer løbende, at vores investeringer overholder retningslinjerne.

  Læs mere

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.