Danske kvinder har i stigende grad mod på at investere deres opsparing. De seneste fem år er antallet af kvindelige investorer steget med næsten 76.000 – en stigning på 11,5 pct.*

”Flere kvinder har fået øjnene op for, at de potentielt kan opnå et bedre afkast af deres opsparing ved at investere pengene, og tendensen er formentlig blevet forstærket af de negative renter på større kontantindskud i banken. Samtidig kan det have en afsmittende effekt, når man hører, at andre er begyndt at investere. Så spreder det sig som ringe i vandet,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone, der er investeringsspecialist i Danske Bank.  Kvinder investerer mindre end mænd. Men når de gør, gør de det tit mere fornuftigt. Blandt andet fordi de køber og sælger mindre ofte end mænd.

Kvinder er ofte bedre investorer

Samtidig viser data for Danske Banks kunder faktisk, at kvinder ofte investerer mere fornuftigt end mænd.

”Vi kan fx se, at kvinder typisk holder fast i deres investeringer i længere tid end mænd, der lader til at være mere utålmodige og oftere køber og sælger. Et studie har vist, at mange mænd har en tendens til at overvurdere deres egne evner som investorer, og det giver sig typisk udslag i flere handler. Men historisk set har det generelt været den bedste strategi at være langsigtet og tålmodig som investor, og det forventer vi også fremover,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

En anden forskel på mænd og kvinders investeringer er, at mænd statistisk set tager større risiko end kvinder, men det er dog ikke nødvendigvis negativt. På længere sigt vil højere risiko ofte udmønte sig i et højere afkast, så opsparingen vokser mere – men bagsiden af medaljen er, at man risikerer større tab undervejs.

”Det rette niveau af risiko vil dog altid afhænge af den enkelte investors tidshorisont og risikovillighed – uanset om man er kvinde eller mand,” siger investeringsspecialisten.   Kvinder er bedre til at holde fokus på det lange sigte.

Opgør med myter om investering

Det er ikke kun kvinder, der i stigende grad har appetit på at investere. Det er en generel trend på tværs af køn.

”Der har tidligere været en udbredt opfattelse af, at det kræver en stor formue og særlig ekspertviden at investere – men det passer ikke. Du kan også investere mindre beløb, og er du ikke selv tryg ved at handle aktier og obligationer, kan du investere via en af vores forskellige typer af investeringsløsninger, hvor eksperter investerer dine penge. Her skal du blandt andet tage stilling til, hvad din tidshorisont er, hvor meget du ønsker at investere samt hvor høj eller lav risiko, du ønsker. Så sørger eksperter for at sammensætte den rette blanding af aktier og obligationer,” fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone.

Lyder en investeringsløsning som noget for dig, kan du i Danske Bank enten vælge vores digitale løsning June eller investere i en investeringsløsning via en af vores rådgivere – også betegnet en pasningsløsning. Men husk, at vi ikke anbefaler at investere penge, som du forventer at skulle bruge inden for de kommende tre år.

Note: *Data fra VP Securities fra april 2016 til april 2021. I den periode er der kommet 75.879 nye kvindelige investorer.


Start i dag

Du kan også læse mere og få opskriften på den gode investering

Hør mere om forskellen på, hvordan mænd og kvinder investerer i afsnit #5 af ’Pengetanker’, Danske Banks podcast om investering.

Find den her