Gå til hovedindhold

Chefstrateg: Vi er forsigtige optimister trods markedsuroen

INVESTOR UPDATE FOR DANSKE PORTEFØLJEPLEJE GPS (Markedsføringsmateriale): Usikkerhed og udsving på de finansielle markeder førte til et jævnt 3. kvartal for de fleste investorer, men overordnet tegner 2021 stadig godt. Chefstrateg Frank Øland gør status og kigger fremad.

TJEK OGSÅ

Får du vores nyhedsbrev om investering?

Vil du holde dig løbende opdateret om udviklingen på de finansielle markeder samt væsentlige temaer og tendenser for investorer, så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev om investering fra Investeringsnyt. Tilmeld dig her.


Den seneste tid har budt på masser af usikkerhed på de finansielle markeder. En lang række faktorer har spredt nervøsitet blandt investorer – som fx stigende energipriser, problemer med mange virksomheders forsyningskæder, krisen i det kinesiske ejendomsselskab Evergrande og politisk ballade om at hæve gældsloftet i USA, så den amerikanske stat ikke løber tør for penge.

Derudover har global økonomi – anført af USA og Kina – henover sommeren og det tidlige efterår mistet pusten langt hurtigere end forventet, efter genåbningen af samfund tidligere i år gav et massivt boost til den økonomiske aktivitet. 

Udviklingen i det forgangne kvartal
Ser vi på udviklingen for aktier og obligationer i det forgange kvartal, ser billedet således ud:

På aktiemarkederne har vi siden begyndelsen af september oplevet kursfald, som i store træk har udvisket de pæne stigninger tidligere i 3. kvartal.

Og på obligationsmarkederne oplevede vi mod slutningen af kvartalet stigende renter, hvilket er ensbetydende med faldende obligationskurser. Kursfaldene kom dog efter en periode med faldende renter – og dermed stigende kurser – på især europæiske obligationer i begyndelsen af kvartalet.

Alt i alt har 3. kvartal derfor generelt været et kvartal på det jævne for investorerne i Danske Banks investeringsløsninger. Første del af kvartalet udviklede sig godt, og derefter gik det lidt ned ad bakke. Det ændrer dog ikke ved, at 2021 fortsat har budt på gode afkast – ikke mindst i porteføljerne med en høj andel af aktier.

Udvikling i Danske Porteføljepleje GPS i 3. kvartal 2021

  • Danske Porteføljepleje GPS leverede et positivt afkast i 3. kvartal. Det største positive bidrag til afkastet kom fra porteføljens eksponering til de globale aktiemarkeder. 
  • Porteføljens inflationseksponering bidrog ligeledes til det positive afkast, idet inflationsforventningerne steg som følge af stigende råvarepriser og tegn på flaskehalse i de globale forsyningskæder. 
  • Porteføljen havde et mindre negativt bidrag fra statsobligationer, idet renterne steg. Samtidig havde porteføljen et mindre negativt bidrag fra støddæmperstrategierne, der typisk koster lidt på afkastet i rolige markeder mod et forventet positivt bidrag i turbulente markeder. Markedsudsvingene var meget begrænsede i kvartalets første måneder, og den begyndende markedsuro i september var ikke stor nok til for alvor at aktivere støddæmperne.
  • Vi valgte i løbet af kvartalet at reducere lidt i kreditobligationer og købe aktier samt indeksobligationer i stedet. Omlægningen er samlet set neutral for porteføljens overordnede risikoniveau.
Kursfald er ikke usædvanlige
Efter de enorme kurstigninger på aktiemarkederne siden marts 2020 er det heller ikke usædvanligt, at vi oplever en periode med tilbagefald. Overordnet set har der været tale om meget store og vedvarende stigninger de seneste halvandet år, og fra tid til anden vil der uvægerligt komme modreaktioner. Det er naturens orden på de finansielle markeder.

Samtidig er vi fortrøstningsfulde, når det gælder fremtidsudsigterne for den globale økonomi – og dermed virksomhedernes forudsætninger for at tjene penge. Vi vurderer, at den globale vækstafmatning er overstået, og vi forventer en mere stabil og måske let tiltagende vækst resten af året. Derudover er det værd at huske, at væksten trods den senere tids afmatning fortsat befinder sig på et fornuftigt niveau. Trods den aktuelle markedsuro er vi derfor forsigtige optimister.

Bedst ser det efter vores vurdering ud for europæiske aktier. Vi vurderer, at det kontinentaleuropæiske aktiemarked er prissat mere attraktivt end aktierne i USA og emerging markets.
Europa ser mest interessant ud
Vækstudsigterne bidrager til, at vi trods de aktuelle usikkerhedsfaktorer ser et fornuftigt afkastpotentiale fra aktier det kommende år – og forventer et bedre afkast fra aktier end fra obligationer, hvor vi forventer ret beskedne afkast.

Bedst ser det efter vores vurdering ud for europæiske aktier. Vi vurderer, at det kontinentaleuropæiske aktiemarked er prissat mere attraktivt end aktierne i USA og emerging markets – dvs. de nye markeder i blandt andet Asien og Latinamerika. Samtidig mangler økonomien i Europa stadig at indhente lidt af det tabte terræn fra coronakrisen i modsætning til USA, som allerede i årets andet kvartal opnåede det samme økonomiske aktivitetsniveau som før krisen. Sammenholdt med effekterne af EU’s økonomiske genopretningspakke og fortsat lave renter kan det danne grobund for høj vækst i Europa i den kommende tid. Som altid har vi dog en god spredning i vores investeringer på tværs af regioner.

Den største trussel mod økonomien og de finansielle markeder er fortsat Covid-19 og eventuelle mutationer af virussen, der reducerer vaccinernes effektivitet og fører til nye restriktioner og nedlukninger. 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Hvis du overvejer at investere yderligere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at øge din investering.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.