• Vi indledte 1. kvartal 2023 med en marginal aktieovervægt i Flexinvest Forvaltning – dvs. en allokering tæt på neutral – og året startede stærkt ud med stigninger i globale aktier samt rentefald i januar.

  • Inflationsspøgelset vendte dog tilbage i februar, hvor vi så stigende renter og let faldende aktiemarkeder. I marts skabte banksektoren i både USA og Europa uro på de finansielle markeder, hvor specielt renterne bevægede sig kraftigt i begge retninger. Afkast på både aktier og obligationer endte dog positivt i 1. kvartal 2023, hvilket også afspejler sig i Flexinvest Forvaltning, hvor alle strategier endte i plus.

  • I januar købte vi aktier og solgte obligationer i stedet. I februar solgte vi lidt ud af aktier igen, og købte kreditobligationer.

  • Ved udgangen af 1. kvartal havde vi en mindre aktieovervægt, men understreger, at usikkerheden om udsigterne for global økonomi og de finansielle markeder fortsat er høj. Afhængig af udviklingen i den kommende tid kan vi derfor hurtigt tilpasse vores forventninger og justere fordelingen mellem aktier og obligationer.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.