• Vi indledte 2. kvartal 2022 med en moderat aktieovervægt i Flexinvest Forvaltning på bekostning af obligationer – dvs. en lidt større andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt, og modsat en lidt mindre andel af obligationer.

  • Det gjorde vi ud fra en forventning om, at global økonomi ville fortsætte med at vokse i pænt tempo til glæde for aktierne, samt at normaliseringen af pengepolitikken fra de senere års ekstremt lave renteniveauer ville sende renterne yderligere op og dermed obligationskurserne ned.

  • Desværre blev frygten for høj inflation så voldsom, at rentestigningerne også sendte aktierne yderligere ned efter en i forvejen dårlig start på året i 1. kvartal. Som reaktion på denne højere usikkerhed reducerede vi i juni aktieovervægten i Flexinvest Forvaltning.

  • Vi startede derfor 3. kvartal med en beskeden aktieovervægt, men understreger, at usikkerheden om udsigterne for global økonomi og de finansielle markeder er meget høj i øjeblikket. Afhængig af udviklingen i den kommende tid kan vi derfor hurtigt ændre mening og justere vores fordeling mellem aktier og obligationer. 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.