• Vi indledte 4. kvartal 2022 med en mindre aktieovervægt i Flexinvest Forvaltning på bekostning af obligationer – dvs. en lidt højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt, og modsat en lidt mindre andel af obligationer.

  • Oktober og november bød på stigninger i globale aktier samt rentefald. Desværre vendte frygten for høj inflation tilbage i slutningen af november, hvilket førte til yderligere rentestigninger (og dermed kursfald på obligationer) og sendte aktierne ned efter en ellers god periode. 2022 endte derfor med betydelige negative afkast på både aktier og obligationer.

  • I 4. kvartal solgte vi lidt ud af aktier og købte obligationer i stedet. Ved udgangen af 4. kvartal havde vi dog fortsat en marginal aktieovervægt, men understreger, at usikkerheden om udsigterne for global økonomi og de finansielle markeder fortsat er høj. Afhængig af udviklingen i den kommende tid kan vi derfor hurtigt ændre mening og justere fordelingen mellem aktier og obligationer.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.