• Vi havde en overvægt i aktier gående ind i 2024, og vi vægtede yderligere lidt op i aktier i januar, hvor vi tilpassede den taktiske allokering ved at købe lidt flere globale aktier og sælge obligationer samt emerging markets-aktier, som vi er blevet mindre positive på. Generelt har aktierne trukket op i afkastet i første kvartal.

  • Baggrunden for vores øgede andel af aktier var blandt andet en overraskende stærk økonomisk udvikling i USA: Samtidig var obligationsrenterne faldet kraftigt i slutningen af 2023, så vi derfor anså obligationer som lidt mindre interessante set i forhold til aktier.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.