Vores aktuelle investeringer – og omlægninger i 1. kvartal 2022

Det hurtige overblik over vores aktuelle investeringer i Flexinvest Forvalting Fonde og ændringer i det forgangne kvartal. Find afkast i de kvartalsrapporter, som du løbende modtager.

  • Ved indgangen til 2022 havde vi en marginalt højere aktieandel, end vi forventer at have langsigtet. Selv om vi forventede en solid økonomisk vækst i 2022, var vi på kortere sigt bekymrede for konsekvenserne af Omikron-varianten af Covid-19.

  • I slutningen af januar øgede vi andelen i aktier, fordi de negative konsekvenser af Omikron-varianten aftog, og vi forventede en acceleration i den globale økonomiske vækst. Vi nedbragte samtidig andelen i kreditobligationer. I slutningen af februar nedbragte vi dog andelen af aktier igen som følge af uroen på de finansielle markeder – blandt andet på grund af krigen i Ukraine – og købte korte obligationer. 

  • Vi har på nuværende tidspunkt en lidt højere andel af aktier i porteføljerne, end vi forventer at have på lang sigt – og modsat en lidt lavere andel af obligationer.

  • På trods af at vi vægtede ned i aktier i februar, har vi igennem kvartalet haft en lidt højere andel i aktier, end vi forventer at have langsigtet, hvilket har bidraget negativt til afkastet, da aktiemarkederne endte i minus i 1. kvartal. Renterne steg markant i 1. kvartal, hvilket også førte til kursfald på obligationer. 

  • Vi forventer, at aktier vil være den aktivklasse, der giver det højeste afkast i den kommende periode. Vi ser dog også risici, som gør, at vi fastholder en forsigtig tilgang til risiko i porteføljerne.   

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.