VIDEO OM UDVIKLINGEN FOR FLEXINVEST FRI

49d57846-f60b-4f73-9d20-5d0adfa99eac

 

  • Vi indledte 3. kvartal med beskeden aktieovervægt på bekostning af obligationer, idet vi ikke forventede en amerikansk recession og samtidigt betragtede aktier som værende moderat billig prissat.

  • I løbet af juli begyndte vi at øge aktieovervægten i takt med, at usikkerheden på de finansielle markeder aftog en smule, samt at de økonomiske nøgletal pegede på, at amerikansk økonomi fortsat klarede sig godt. Samtidigt faldt obligationsrenterne tilbage efter markante stigninger i første halvår til niveauer, som vi betragtede som for lave. Det gjorde obligationerne til en mindre attraktiv investering.

  • I løbet af første halvdel af august steg aktier yderligere, og obligationsrenterne vendte på ny pilen opad. Årsagen var, at stærke amerikanske nøgletal igen pegede på solid vækst i USA, og samtidig bidrog overraskende lave inflationsdata til, at bekymringen om omfanget af fremtidige rentestigninger fra centralbankerne aftog for en stund.

  • Mod slutningen af august begyndte vi at reducere aktieovervægten, idet aktier var blevet dyre igen. Desværre fik vi ikke reduceret hele overvægten, før de finansielle markeder igen blev ramt af kaos.

  • I slutningen af august fik ledende medlemmer fra såvel den amerikanske som den europæiske centralbank sat tykke streger under, at inflationen skal bekæmpes – koste hvad det vil. Det var en klar indikation af, at der fortsat venter markante renteforhøjelser, som er centralbankernes våben mod den høje inflation, og det sendte igen renterne i vejret og skabte udfordringer for aktier.

  • Energikrisen i Europa blev forværret af Ruslands beslutning om at lukke for gassen, og selv en flot arbejdsmarkedsrapport i USA kunne kun kortvarigt give lidt ro. Først kom en overraskende høj inflationsrapport i USA i september og sendte renterne yderligere i vejret og aktier ned. Kort efter fulgte den amerikanske centralbank op med yderligere hård tale og skubbede forventningerne til fremtidige renteforhøjelser endnu højere.

  • De finansielle markeder havde svært ved at absorbere alle de begivenheder, og usikkerheden skød i vejret. Om end vi løbende justerede aktieovervægten ned i løbet af september, var det ikke nok til at skærme for tab.

  • Ved indgangen til 4. kvartal er usikkerheden høj, og vi har en lille aktieovervægt.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.