VIDEO OM UDVIKLINGEN FOR FLEXINVEST FRI

f71f632c-5a92-4e0b-a6e6-f1f6269103ab

 

  • Vi indledte 2. kvartal med en pæn aktieovervægt i forventning om, at USA ville undgå recession, og at det globale økonomiske opsving ville blive en anelse stærkere. Dertil kom en klar forventning om, at rentemarkederne ikke havde taget nok højde for, hvor meget Den Europæiske Centralbank vil hæve de pengepolitiske renter og fastholde dem relativt høje i lang tid.

  • Efterhånden som vi fik øget klarhed over effekterne af uroen i det amerikanske banksystem, øgede vi aktieovervægten.

  • Generelt blev vores forventninger indfriet i årets 2. kvartal. Såvel det amerikanske som det europæiske arbejdsmarked overraskede endnu en gang de fleste og understregede, at en recession ikke var nært forestående. Samtidigt viste inflationen sig fortsat høj, hvilket igen lagde pres på især Den Europæiske Centralbank for at fortsætte stramningen af pengepolitikken.

  • Samlet set steg globale aktier yderligere i årets 2. kvartal, mens specielt de korte renter steg markant i forventning om yderligere og længerevarende pengepolitisk stramning.

  • Vi forventer fortsat, at det globale opsving fortsætter anført af USA, hvilket kan give grobund for yderligere stigninger på de globale aktiemarkeder. Og selvom renterne nu er steget til mere fornuftige niveauer, anskuer vi stadig behovet for stram pengepolitik i lang tid som en faktor, der holder renterne høje i en rum tid endnu. Vi ser således kun beskedent potentiale for rentefald og dermed kun marginalt stigende obligationskurser. Vi forventer derfor et attraktivt merafkast på aktier overfor obligationer og starter andet halvår med en solid aktieoverægt.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.