VIDEO OM UDVIKLINGEN FOR FLEXINVEST FRI

8694a355-dd4e-45a9-a03e-de36d2214dca

 

  • Vi indledte 4. kvartal med en lille aktieovervægt – blandt andet fordi vi ventede aftagende inflation, hvilket burde skabe ro på de meget usikre markeder. Samtidigt anså vi aktier som værende en smule billigt prissat efter faldene i 3. kvartal.

  • Vi holdt aktieovervægten tæt på uændret gennem første del af 4. kvartal og øgede den i hhv. november og december. Samtidigt fastholdt vi en moderat overvægt i kreditobligationer. Overordnet set var det en god idé, idet aktier og kreditobligationer steg, mens rentestigninger udfordrede obligationer.

  • Både den amerikanske centralbank (Federal Reserve) og Den Europæiske Centralbank strammede pengepolitikken kraftigt, hvilket især i Europa sendte de korte obligationsrenter i vejret og dermed obligationskurserne ned.

  • Den amerikanske økonomi overraskede igen ved at levere solid vækst og fortsat fremgang på arbejdsmarkedet. Kombineret med bedre nyheder om inflationen løftede det aktier for kvartalet som helhed, men den solide vækst fastholder også presset på centralbanken for at stramme pengepolitikken yderligere. Det er en svær cocktail for de finansielle markeder at navigere i.

  • Ved indgangen til 2023 har vi øget aktieovervægten til et moderat niveau – blandt andet på forventning om kraftigt stigende kinesisk vækst på ryggen af deres genåbning, ligesom vi begynder at kunne skimte enden på den energidrevne recession i Europa.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.