‘Oliefyr? Nej det gider vi ikke.’ Det var reaktionen fra ledelsen, da møbelfabrikken Carl Hansen & Søn var flyttet til nye lokaler i Gelsted på Vestfyn. For hvad skal man egentlig med olie, når man selv producerer en masse savsmuld som affaldsprodukt? Det kan man brænde og omdanne til varme.

Fabrikken indledte et samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab. “Det var ikke en nem start, for savsmuld kan ikke kun brænde. Det kan også eksplodere... og det gav os noget hovedbrud,” fortæller Christian Mølsted, CFO hos Carl Hansen & Søn.

Men til slut fandt fabrikken og fjernvarmen en løsning. Carl Hansen & Søn investerede i et anlæg, der presser savsmuld og træaffald til briketter, og Gelsted Fjernvarme investerede i et nyt anlæg lige ved siden af fabrikken. Briketterne bliver så kørt på et transportbånd over til fjernvarmeanlægget lige på den anden side af hegnet, hvor biomassen i briketterne bliver brændt af til miljøvenlig fjernvarme.


Leasing løser likviditeten

Selvom det kan lyde som et simpelt setup, kræver det store midler at etablere en produktion af træbriketter og et tilhørende transportbånd til fjernvarmeanlægget. Derfor kunne likviditeten i virksomheden potentielt have sat en stopper for det bæredygtige initiativ, før det overhovedet var begyndt - for møbelfabrikken vil bruge sin likviditet til at vokse.  Men gennem leasing hos Nordania blev det muligt at etablere en løsning, der likviditetsmæssigt fungerer for Carl Hansen & Søn.

”Vi leaser stort set alt, som leases kan.  Det er vores måde at finansiere tingene på. Det betyder, at vi ikke skal have penge op af lommen lige nu, og de penge kan vi i stedet bruge på at vækste forretningen. Og vi har haft rigtig meget vækst. 37 procent sidste år - og vi forventer fortsat en moderat vækst trods verdenssituationen”, siger Christian Mølsted.”Vi har da aldrig haft så mange tilfredse kunder, som vi har nu”

I dag kan både fabrikken og fjernvarmeanlægget glæde sig stort over, at de ikke gav op. For fabrikken har fået vokseværk, og leverer nu så mange træaffalds-briketter, at de kan stå for halvdelen af al det brændsel, der skal bruges af Gelsted Fjernvarme til hele byen.

Og takket være briketterne fra fabrikken kan Gelsted Fjernvarme pt. holde priserne i ro i den fynske landsby, selv om de stiger meget mange andre steder i landet, fortæller driftsleder Torben Hjort fra Gelsted Fjernvarme.

”Inden fyrede vi med flis, og prisen på det er steget kraftigt.  Men briketterne af savsmuld og affaldstræ fra Carl Hansen er en hel del billigere som brændsel, og kommer til at stå for cirka halvdelen af vores brændselsforbrug. Derudover slipper vi for at supplere med naturgas, hvor priserne jo nærmest eksploderer for tiden. Det betyder, at vi sparer en masse penge, og derfor behøver vi ikke sætte priserne op, sådan som det ser ud pt. Så vi har da aldrig haft så mange tilfredse kunder, som vi har nu!”, konstaterer han tilfreds.

Og så er der miljøfordelene: ”I det forløbne år har vi kørt på ren biomasse, dvs. affaldet fra fabrikken suppleret med træflis. Så vi er gået nærmest helt væk fra naturgas. Gelsted Fjernvarme kan på den måde sænke sine CO2-udledninger med 40 procent,” siger han. Oven i kommer den sparede transport: ”Vi undgår over 300 lastvognstog ind og ud af Gelsted om året. Det er meget dieselolie og meget CO2-udledning vi sparer ved det,” siger driftslederen.


Sparer en million om året på at være miljøvenlige
Hos Carl Hansen & søn er løsningen ikke kun grøn, den har også vist sig økonomisk at være en vældigt god idé for møbelfabrikken.

”Før fik vi ikke rigtig noget for vores affald. Det er blevet smidt ud eller brændt af som varme. Men der er meget mere, end vi selv kan bruge. Ved at sælge briketterne kommer vi nok til at spare en million om året, også når vi regner investeringerne i vores del af anlægget med,” fortæller Christian Mølsted fra Carl Hansen & Søn.

Leasing kan bruges til mange formål og er en attraktiv måde at finansiere sig på for mange virksomheder.

 Læs mere