Hvordan kommer man i gang med at opgøre CO2-udlendingen på ens produkt? Klarer man det hele selv, eller henter man inspiration andet steds?

For Gads Forlag var det sidstnævnte, og startskuddet lød for alvor, da Bo Borum, produktionschef i Gads Forlag, øjnede muligheden for at bruge en europæisk standard, der kunne gøre det enkelt at komme i gang på troværdigste vis.

”Da vi for år tilbage opdagede, at der findes en certificeret måde at opgøre CO2-udledningen på bogproduktion, var min første tanke, at sådan et nøgletal skal vi have. Så gik der to år før vores mest benyttede trykkeri kunne levere varen. Vi har så at sige valgt den lette tilgang, hvor vi deklarerer varen, og har fokuseret på selve bogen, men ikke har forlagsadministration og hele processen frem til trykklare filer med – endnu. Det er samtidig vigtigt at slå fast, at vi ikke angiver gennemsnitsværdier. Det er så eksakt en værdi som mulig for den enkelte bog og det enkelte oplag,” siger Bo Borum.

Konkret betyder det, at Gads Forlag nu kan opgøre CO2-udledningen på den enkelte bog, og forlaget har samtidig taget et stort skridt på rejsen mod mere fokus på bæredygtig produktion ved at angive CO2-udledningen på bøgernes omslag.

CO2-mærkning på bogomslag

Ikke en lige vej

Netop bæredygtighed er da også en af de fire hovedspor i strategien for Gads Forlag, hvor fokus primært er på at sikre en synlighed af CO2-udledningen med dertil hørende køb af klimakompensation. Men selv om Gads Forlag nu deklarerer C02-udledningen på 90 procent af bøgerne, så har det ikke været en snorlige vej at nå så langt.

”Det tager tid at få omstillet trykkerierne rundt om i Europa til at bruge vores anbefalede klimaberegner. Vi har nu syv trykkerier med og er i gang med nummer otte. Vi er gået stille og roligt i gang, for det er ikke realistisk at tro, at produktionen fra dag ét er 100% med. Samtidig er priskonkurrencen jo heller ikke helt ude af billedet, jeg ser jo helst, at vi både får den bedste pris og kvalitet og samtidig den laveste CO2- udledning. Vi skal bare have den positive bølge i gang,” siger Mette Jokumsen, administrerende direktør for Gads Forlag.

Hun har også en klar opfordring til andre virksomheder, der overvejer at opgøre deres CO2-forbrug:

”Gå bare i gang og start med at definere, hvad man kan her og nu. Vi vil gerne kunne det hele, men det er bare med at kaste sig ud i det i stedet for at vente på den store forkromede løsning. Undersøg i stedet hvad der findes af branchestandarder og brug dem som et springbræt til at komme videre,” siger hun.


Oplysning til forbrugerne

Men hvorfor er opgørelsen af CO2-udledning i det hele taget så vigtig for Gads Forlag?

Det handler blandt andet om at højne bevidstheden og om forbrugerinformation. For når forbrugeren kan se, hvor stor CO2-udledningen er, og vores kompensationen, så giver det dem en mulighed for at foretage et oplyst valg. Og her er det vigtigt at være meget tydelig, påpeger Mette Jokumsen.

”Det har været vigtigt for os at deklarere så meget som muligt. Også hvilke projekter vi støtter med vores klimakompensation. De er alle sammen verificeret og støttet af instanser, man har stor tillid til. Vi har valgt at satse på grøn energi i form af vand- og vindkraft, og vi har også haft kig på solenergi,” fortæller hun.

Den oplysning kan måske også være med til at påvirke de unge læsere, hvor der længe har været en opfattelse af, at e-bøger er mere klimavenlige end trykte bøger:

”Mange unge tror faktisk, at hvis de køber en e-bog eller lytter til en lydbog, så bruger de mindre CO2. Men det er der måske ikke belæg for. For hvor meget CO2 er der brugt på det device, du læser eller lytter på? Hvad koster det i strømforbrug at lytte/downloade? Der er mange faktorer, der spiller ind, mens den trykte bog jo ikke koster mere CO2, når den læses af den næste læser,” siger Mette Jokumsen og tilføjer, at ”Brancheorganisationen Danske Forlag er ved at få udarbejdet en analyse og rapport om forskellen i CO2-udledningen på de tre bog-formater: trykt, e- og lyd.

Mette Jokumsen og Bo Borum

Hele branchens interesse

I sidste ende handler det også om at skabe en forandring i selve branchen. For med eksakte tal for CO2-udledning, kan der også opstå en større motivation for at effektivisere produktionen og reducere den samlede CO2-udledning.

”Vi har et ønske om ClimateCalc som fællesstandard for udledningstal på alle bøger. Det er nemt blot at erklære en vare, f.eks. en bog, for CO2 neutral uden samtidigt at angive udledningen. CO2-kvoter koster så lidt, at der kan være god forretning i at undlade at investere i ny teknologi eller gøre andet, der kan bringe selve udledningen længere ned. Derfor er det ekstra vigtigt at få tallet frem, så vi alle er opmærksomme på at optimere i processen. Papiret i en bog udgør mellem 30% og 60% af den samlede udledning,” siger Bo Borum.

ClimateCalc

De trykkerier Gads Forlag benytter, bruger beregneren ClimateCalc, der er en standard for klimaberegning etableret af den europæiske brancheorganisation Intergraf. Alt er verificeret af tredjepart. Hver bog klimakompenseres ved hjælp af SouthPole.com. Konkret betyder det, at Gads Forlag støtter den grønne energiproduktion i form af vand- og vindkraft.