I dag bidrager transportsektoren massivt til Danmarks og Europas CO2-udledning. Hvis de globale klimamål skal nås, skal der findes løsninger for transportsektoren. Og logistikvirksomheden H. Daugaard, der har hovedkontor i Kolding, er i gang.

I 2016 implementerede virksomheden et digitalt flådestyringssystem, der registrerer kørselsadfærden hos alle chauffører, et såkaldt eco-driving-system. Målet er at nedsætte brændstofforbruget og dermed sænke CO2-udledningen ved f.eks at undgå tomgang, overhastighed og hårde opbremsninger. Og de seneste tal viser, at CO2-udledningen er faldet med 22 pct. siden 2016.

Samtidig udskifter H. Daugaard løbende transportflåden for hele tiden at køre med den mest miljøvenlige og sikre teknologi. Gennemsnitsalderen for H. Daugaards lastbiler er 2,5 år, mens gennemsnitsalderen på erhvervskøretøjer i Danmark er godt og vel 10 år.

Og el-trucks, miljøvenlige dæk med lav rullemodstand, genanvendelse af presenninger, affaldssortering og LED-belysning på alle lagerhoteller, der har reduceret elforbruget med 55 pct., er bare en del af de andre tiltag, der er med til at dreje virksomheden i en grønnere retning. Bæredygtighed er simpelthen rodfæstet dybt i virksomhedens strategi.

“Vi har erkendt, at bæredygtighed bliver konkurrenceparameter nummer et i logistikbranchen. I og med vi agerer i en branche, der er så CO2-udledende, har vi mange udfordringer. Og vi mener, det er de virksomheder, der helhjertet tager udfordringerne op, der kommer til at stå stærkest i fremtiden. Så vi ser muligheder for forretningen i den grønne omstilling,” siger Michael Frihagen, adm. direktør i H. Daugaard.

Vi ser muligheder for forretningen i den grønne omstilling. Michael Frihagen, adm. direktør i H. Daugaard
Han lægger ikke skjul på, at incitamentet tilbage i 2016, da eco-driving-systemet blev implementeret, også var besparelser og effektivisering. Og Michael Frihagen oplever, at fokus på bæredygtighed og bundlinje kan gå hånd i hånd.

“I forretningsplanen for 2021 er bæredygtighed helt øverst på agendaen. Det er den overordnede plan, direktionen måles på overfor bestyrelsen. Vi ønsker at tage ansvar og bidrage til en renere verden. Det er ikke bare noget, vi siger, det er noget, vi gør,” siger han.


“Vi har erkendt, at bæredygtighed bliver konkurrenceparameter nummer et i logistikbranchen,” siger Michael Frihagen, adm. direktør i H. Daugaard. Foto: Kåre Viemose

Tal er historie, strategi er fremtid

Danske Bank har de sidste mange år været en tæt samarbejdspartner med H. Daugaard. Siden 2013 har Mogens Hedelund, Senior Relationship Manager i Danske Bank Erhverv i Esbjerg, været Michael Frihagens faste kontakt. De taler sammen et par gange om måneden.

Og bæredygtighed er et helt centralt emne, der fylder mere og mere i den løbende dialog.

“I de senere år har vores samtaler flyttet sig til det strategiske niveau. Vi vil gerne op i helikopteren og tale langsigtet. Det nytter ikke noget at sidde og diskutere lån og kreditter. Nej, vi vil drøfte, hvor virksomheden er i morgen, om et år og to år. Og i den sammenhæng er bæredygtighed ikke til at komme udenom,” siger Mogens Hedelund, der kalder samarbejdet et partnerskab.
Vi vil gerne op i helikopteren og tale langsigtet.Mogens Hedelund, Senior Relationship Manager i Danske Bank Erhverv
Michael Frihagen er enig i, at dialogen har udviklet sig fra at fokusere på drift og tal til at handle om vidensdeling - f.eks. når Danske Bank udkommer med en ny brancheanalyse om transportsektoren.

“Vi oplever, at Danske Bank er proaktive og bidrager til vores forretning. Vi taler meget om bæredygtighed og hvilke tiltag, vi kan igangsætte. Og i den forbindelse er de klar til at bidrage, så vi kan investere,” siger han og tilføjer:

“Det er inspirerende at drøfte virksomheden på strategisk niveau frem for på et historisk niveau - for tal og regnskaber, det er historik. Men beslutninger om fremtiden vil jo gøre forskellen på den lange bane.”

Bæredygtighed ligger i H. Daugaards DNA, mener Mogens Hedelund. Hvorimod virksomheder, der ikke tror, de kan være en del af den grønne omstilling, fordi de er for små, eller processen er uoverskuelig, risikerer at sakke agterud. Det gælder om at være på forkant, pointerer han.

”Efterspørgslen på bæredygtige løsninger fra kunder og samarbejdsparter er her, hvis man ikke er forberedt, kan man blive fravalgt på sigt. For os er det vigtigt, at man som virksomhed løbende forholder sig til den grønne omstilling,” siger han.


"Det nytter ikke noget at sidde og diskutere lån og kreditter. Nej, vi vil drøfte, hvor virksomheden er i morgen, om et år og to år. Og i den sammenhæng er bæredygtighed ikke til at komme udenom,” siger Mogens Hedelund, Senior Relationship Manager i Danske Bank Erhverv i Esbjerg. Foto: Kåre Viemose

Overblik skal skabe nye muligheder

At transport- og logistikbranchen er udfordret, når det kommer til bæredygtighed, har ikke fået Michael Frihagen og resten af ejerkredsen i H. Daugaard til at holde sig tilbage. Tværtimod.

“Det er åbenlyst, at hvis man ser på regeringens målsætning for CO2-reduktion i 2030, står vi over for en stor opgave. Men vi kan simpelthen ikke vente på politiske initiativer, for så når vi ikke i mål,” siger Michael Frihagen.

Et af de næste skridt for virksomheden er at få skabt et samlet overblik over CO2-aftrykket på tværs af lastbiler, firmabiler, lagerbygninger og kontorer. Her har H. Daugaard investeret i et digitalt værktøj, et dashboard, der kan vise forbrugsdata i realtid. Overblikket skal ligge til grund for videre handleplaner.

“Vi bruger meget energi på at sikre os, at de nye tiltag, vi sætter i gang, de virkelig er bæredygtige. Vi vil ikke greenwashe, det ligger os meget på sinde,” siger Michael Frihagen.

Et område, der kan gøre en stor forskel i CO2-udledningen, er bilernes brændstof. I løbet af 2021 vil H. Daugaard tilbyde kunder muligheden for at vælge bæredygtig transport med biodiesel - for en merpris. For biodiesel, der fremstilles af restaffald og har en markant lavere CO2-udledning end fossilt diesel, er stadig dyrere herhjemme.


“Vi oplever, at Danske Bank er proaktive og bidrager til vores forretning. Vi taler meget om bæredygtighed og hvilke tiltag, vi kan igangsætte. Og i den forbindelse er de klar til at bidrage, så vi kan investere,” siger Michael Frihagen, adm. direktør i H. Daugaard. Foto: Kåre Viemose

“Vi starter i det små med en håndfuld lastbiler, drager erfaringer og ruller projektet ud i større skala med tiden. Det er det bedste, vi kan gøre nu, hvor der er knaphed på biodiesel, og infrastrukturen omkring tankning ikke er optimal i Danmark. Man skal ikke sidde og vente på den færdige løsning. Vi må alle sætte pres på vores leverandører - ligesom vores kunder sætter pres på os. Det er den kausalitet, der skal i gang. Og hvis brintteknologien er udviklet om fem år, så hopper vi på den,” siger Michael Frihagen.

Læs mere om, hvordan bæredygtighed kan omsættes til forretningsmuligheder

OM H. DAUGAARD

  • H. Daugaard er en privatejet international logistikvirksomhed
  • Blev grundlagt i 1915
  • Tilbyder transportkoncepter inden for vej-, bane- og søtransport
  • Beskæftiger godt 200 medarbejdere
  • Omsatte i 2019 for 330 mio. kr.
Mere om H. Daugaard