Når vi ændrer renten, varsler vi dig efter reglerne i Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. Vi annoncerer i de større dagblade og informerer om ændringerne på danskebank.dk. Ændrer vi renten på dine lån og kreditter, orienterer vi dig direkte.