Du kan selv give en anden person fuldmagt til din konto.

Dispositionsfuldmagt. Når du giver en anden person dispositionsfuldmagt til din konto, giver du ham eller hende fuldstændig den samme råderet, som du selv har. Det vil sige, at personen kan se alle ind- og udbetalinger og kan hæve på kontoen. 

Forespørgselsfuldmagt. Du kan også vælge at give en person forespørgselsfuldmagt, så han eller hun kun får fuldmagt til at spørge om saldi og bevægelser på konti og se dem i netbanken.