Vi ved ikke, hvor gamle vi bliver, men i dag er det ret almindeligt at leve videre i både 25 og 30 år efter den sidste arbejdsdag. Det er godt nyt, men desværre er det langt fra alle, som har indrettet deres pensionsopsparing efter det – og så kan den tredje alder ende med et stort hul i økonomien.

Problemet er kort sagt, at de fleste pensionsopsparinger i dag bliver udbetalt over 10-15 år. Derefter er der ofte kun folkepensionen tilbage til at dække alle udgifter i en årrække, som for flere og flere bliver lang i takt med at levealderen stiger.

Løsningen på problemet er at oprette en livsvarig pension, som lægger en fornuftig bund i økonomien fra den dag, du går på pension og hele livet ud.

Hvorfor er der ikke flere, der gør det?

Når den livsvarige pension ikke er mere udbredt, end den er, skyldes det bl.a. gamle fordomme. De første livsvarige pensioner, som kom på markedet, havde nemlig det problem, at pengene gik tabt, hvis ejeren gik hen og døde tidligt. Det gav pensionsformen ry for at minde lidt om en lotteriseddel. Men sådan er det ikke mere.

I dag går den fulde opsparing til de efterladte, hvis du som ejer af en livslang pension er så uheldig at dø inden pensionsalderen. Og hvis du ønsker det, kan du også sikre at udbetalingen, når den er gået i gang, kan fortsætte efter din død og gå videre til din efterladte ægtefælle eller evt. dine børn.

Hvem skal overveje livslang pension?

Det betyder naturligvis ikke, at en livslang pension er det rigtige for alle. Du skal altid tage udgangspunkt i dig selv og din situation, når det drejer sig om pension. Og hvis du f.eks på grund af sygdom ikke forventer at blive særligt gammel, er en livslang pension måske ikke oplagt for dig.

For de fleste giver det dog bedst mening at kombinere den livslange pension med en ratepension eller en aldersopsparing, som udbetales over en kortere årrække. Så er den livsvarige pension din sikkerhed for, at du kan betale dine faste udgifter livet ud – mens de øvrige pensioner kan give dig overskud til fx at rejse ekstra i de første år efter pensioneringen.

Med en livslang pension kan du altså nyde udsigten til et forhåbentlig rigtig langt og godt liv – uden frygt for økonomiske huller.