1. Du mister overblikket
Danskerne er flere gange blevet udråbt til europamestre i jobskifte, og med et nyt job følger tit en ny pensionsordning i et nyt pensionsselskab. Det betyder, at mange har deres pensionsordninger spredt ud over flere selskaber – og det kan gå ud over overblikket.

Mia Aamund anbefaler, at du søger professionel rådgivning, hvis overblikket vakler. Det kan give større overskud, både mentalt og økonomisk.

”Ved at samle dine opsparinger ét sted får du overblik og kan eksempelvis spare penge ved kun at betale administrationsomkostningerne ét sted,” siger hun.

Mia Aamund understreger dog, at det ikke altid er økonomisk attraktivt at samle ordningerne, da nogle arbejdsmarkedspensioner indeholder særlige forsikringer og rettigheder, som er værd at bevare.

2. Du undervurderer dit fremtidige forbrug
I de seneste 150 år er der årligt blevet føjet ca. tre måneder til middellevetiden for nyfødte – og kurven viser intet tegn på at knække. I dag kan danskerne i gennemsnit forvente at tilbringe 20-25 år på pension.

Alligevel undervurderer en del pensionsopsparere, hvor gamle de vil blive, og mange regner fejlagtigt med, at de vil bruge færre penge med alderen. Ifølge Mads Moberg Reumert er det normalt ikke tilfældet.

”I begyndelsen af pensionslivet bruger vi især penge på fritid og rejser, men mod slutningen bliver de udgifter flyttet over til helbred, herunder også privat have- og hjemmehjælp. Derfor er det vigtigt, at man sparer op til at kunne opretholde levestandarden gennem hele pensionisttilværelsen, ” siger han.

Du kan evt. også få din pension udbetalt livsvarigt gennem en såkaldt livrente, så du ikke løber tør for penge, selv om du lever rigtig længe.

3. Din opsparing halter
Mange pensionister opdager, at de har sparet for lidt op til at opretholde deres levestandard gennem pensionstilværelsen. Men når først du har nået pensionsalderen, er løbet kørt.

”Det gælder om at søge professionel rådgivning tidligt i arbejdslivet, så man kan lægge en realistisk plan for ens drømme og forventninger til pensionisttilværelsen,” siger Mia Aamund.

En grov tommelfingerregel siger, at du skal spare 6,5 gange din årsløn op til pension. Det er en fordel at begynde at spare op til pension tidligt, fordi beskatningen af afkastet er lav, og pengene kan give et højere afkast over tid. Med til pensionen skal du også regne din friværdi og anden opsparing, som du har ved siden af pensionen.

4. Undersøg dine forsikringer
Hver tredje kvinde og hver femte mand bliver syge i en længerevarende periode i deres arbejdsliv, viser tal fra Danica Pension. De fleste arbejdsmarkedspensioner indeholder forsikringer, der sikrer dig løbende udbetalinger i tilfælde af eksempelvis sygdom. Det kan være forskellen på at kunne blive boende eller måtte gå fra 

hus og hjem, hvis uheldet er ude. Men det er vigtigt, at du undersøger din dækning i tide.

”Hvis du bliver længerevarende syg, anbefaler vi, at du er dækket, så du samlet får udbetalt 80 pct. af din løn. Det er vigtigt, at du husker at undersøge, hvordan du er stillet i tilfælde af tabt erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald,” siger Mads Moberg Reumert.

Hvis ikke forsikringerne i din pensionsordning er tilstrækkelige, kan du undersøge mulighederne for at tegne ekstra forsikringer.

5. Du investerer for kortsigtet
Din tidshorisont har stor betydning for, hvordan investeringen af din opsparing skal fordeles på aktier og obligationer.

Historisk set giver aktier det højeste forventede afkast, men de har samtidig større årlige udsving. Jo længere tidshorisont, du har, før du forventer at skulle bruge dine penge, des flere aktier kan du tillade dig at have i din pensionsopsparing.

”En del pensionsopsparere undervurderer deres tidshorisont. Det er vigtigt at erkende, at livet på pension i gennemsnit varer 25-30 år, og derfor skal man være realistisk om sin tidshorisont. Ellers risikerer man at have for få aktier i sin portefølje, hvilket kan mindske det forventede afkast over tid,” siger Mia Aamund.

Hvordan skal din pension planlægges?

Pension kan være et indviklet område, som de færreste mennesker kan overskue alene. Med en god rådgiver ved din side, kan du sikre dig den bedst mulige økonomi.

Som kunde i Danske Bank kan du få en gratis samtale om pension.

Book møde