Sådan køber du en andelsbolig

Hvordan køber man en andelsbolig? Hvad er vigtigt at tjekke, før du køber? Og hvor dyr en andelsbolig kan du købe? Se mere her i vores andelsboligguide eller book et møde, hvis du overvejer at låne til en andelsbolig.

Book et møde

Hvad er en andelsbolig?

Når du køber en andelsbolig, køber du ikke selve boligen, som du gør med en ejerbolig. Du bliver andelshaver i en andelsboligforening, hvilket giver dig ret til at bo i en bestemt bolig i foreningen.

Andelsboligforeningen består af dig og de andre andelshavere, og det er jer, der i fællesskab ejer og driver den ejendom, I bor i. I ejer hver en andel af foreningens formue og hæfter sammen for foreningens gæld. Det er også jer, der tager beslutninger om fx husorden og vedligeholdelse af ejendommen.

Andelsboliger er tit populære hos boligkøberne. Måske fordi det kan være muligt at få meget bolig for pengene, da der er loft over, hvad en andelsbolig må koste.

Guide om andelsboligkøb

 • 1. Hvor meget kan du købe andelsbolig for?

  Start med at få en idé om, hvor meget du har råd til at bruge på at købe en andelsbolig. Det gør du ved at få overblik over dine indtægter, udgifter, opsparing og gæld. Når du har det overblik, ved du bedre, hvad du skal kigge efter, og hvordan din økonomi ser ud efter købet.

  Når du søger om et andelsboliglån, vil banken kræve, at du har et vist rådighedsbeløb. Men tænk også over, hvor meget du selv gerne vil have til forbrug om måneden, når de faste udgifter er betalt. Det hjælper dig med at finde ud af, hvor mange penge du har råd og lyst til at bruge på bolig.

  Kig ikke kun på købsprisen, boligafgiften er også vigtig
  Det er ikke nok at se på prisen for andelsboligen, hvis du vil vide, hvad du kommer til at sidde for, og om du har råd til at købe boligen. Den månedlige boligafgift, du skal betale til andelsboligforeningen, er mindst lige så vigtig.

  Boligafgiften er den ”husleje”, andelshavere betaler til andelsboligforeningen hver måned. Den bliver brugt til at betale foreningens udgifter som f.eks. renter og afdrag på foreningens gæld, opsparing, vedligehold af ejendommen og ejendomsskatter.

  Størrelsen på boligafgiften varierer fra forening til forening. Den afhænger især af, hvor stor en gæld og hvilke lån foreningen har. Så kig godt på foreningens økonomi, når du overvejer at købe en andelsbolig.

  Du kan prøve vores andelsboligberegner og se, hvor meget det cirka koster pr. måned at låne til en andelsbolig - husk at boligafgiften kommer oveni låneudgiften.

  Beregn, hvad det koster at låne til en andelsbolig

 • 2. Find din nye andelsbolig

  Det er forskelligt, hvordan andelsboliger bliver sat til salg. Nogle andelsboligforeninger har ventelister, fordi boligerne er så attraktive, at køberne står i kø. I andre foreninger kan andelsboligerne frit sælges af andelsbolighaverne.

  Det kan være en god idé at blive skrevet på en venteliste, hvis du kan.


  Partner

  Skriv dig op til mange andelsboliger ét sted

  Hos Waitly kan du finde populære andelsboliger over hele landet og skrive dig på foreningernes ventelister. Se også, hvor du står på hver venteliste, og hvor tit foreningen sælger boliger. 

  Søg boliger hos Waitly

   Psst! Er du med i bestyrelsen i din andelsboligforening?
  Waitly kan stå for jeres ventelister, så I sparer tid og slipper for kedelig administration.

  Se, hvordan det virker

 • 3. Tjek foreningen

  Det er vigtigt at tjekke, om andelsboligforeningen har en sund økonomi. Når du bliver andelshaver, får du nemlig både del i foreningens indtægter og eventuelle overskud – og i dens gæld og udgifter.

  Uanset hvilken forening, du vælger, er der en vis risiko for, at fremtidige beslutninger eller hændelser får din boligafgift til at stige. Men der er nogle faresignaler, du især bør være opmærksom på: 

  Der kan være øget risiko for, at din boligafgift pludselig stiger, hvis foreningen:

  • har store lån med afdragsfrihed eller variabel rente, og afdragsfriheden udløber, og/eller den variable rente stiger.
  • har udskudt nødvendige vedligeholdelsesprojekter.
  • ikke har sparet op til nødvendig vedligeholdelse.

  Når du søger om et lån til at købe en andelsbolig, ser banken både på din egen økonomi og foreningens økonomi. Har du kig på en bolig, så lad vores andelsboligrådgivere hjælpe dig med at se på mulighederne for at finansiere dit køb. 

  Book et møde om lån til andelsbolig


  Få juridisk rådgivning
  Det er vigtigt, at du får en advokat, køberrådgiver eller anden professionel rådgivertil at rådgive dig om købet og gennemgå foreningens dokumenter, som f.eks. vedtægter og referater. Så ved du, hvilke rettigheder og pligter du har, hvis du køber andelen.

  Her kan du se de dokumenter, du skal bruge til at få indblik i andelsboligforeningens økonomi og et indtryk af, om den er sund og veldrevet. Det er også de dokumenter, din bank og juridiske rådgiver skal bruge. Du kan få dokumenterne fra sælgeren, foreningens bestyrelse eller ejendomsmægleren:

  • Årsregnskabet giver indblik i foreningens økonomi og viser fx hvilke lån foreningen har, og hvordan de bruger deres penge.
  • Vedtægterne viser, hvilke regler foreningen har. Fx hvis du vil sælge eller leje din bolig ud, eller om du hæfter solidarisk med de andre andelshavere for foreningens gæld og dermed skal være med til at betale, hvis en anden andelshaver ikke betaler sin boligafgift.
  • Referater fra generalforsamling kan bl.a. vise, om der er større udgifter i vente til fx vedligeholdelse. Det kan få betydning for boligafgiftens størrelse.
  • Nøgleoplysninger gør det lettere at danne sig overblik over foreningens situation og de økonomiske risici, der kan være ved at købe en bolig i foreningen. Der står bl.a., hvordan prisen på den andel, der er til salg, er regnet ud.

  Andelskrone og ejendomsværdi

  Hvor meget din nye andelsbolig må sælges for, kommer an på andelskronen og den vurderingsmetode, foreningen bruger. En andelsbolig kan ikke prissættes frit – i modsætning til ejerboliger er der loft over prisen.  

  Andelskronen kan både stige og falde. Den bliver fastsat på den årlige generalforsamling. Det sker ud fra værdien af foreningens ejendom, gæld og øvrige aktiver.

  Andelsboligforeningen vælger selv, hvilken af 3 vurderingsmetoder den vil bruge til at fastsætte værdien af foreningens ejendom. Prisen på en andel kan svinge, alt efter om foreningen vurderer ejendommen efter anskaffelsespris, valuarvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering. En boligadvokat eller anden professionel rådgiver kan hjælpe dig med at se på, om købsprisen er rimelig, og hvilken betydning en eventuel fastfrysning har betydning for af valuarvurderingen.  

 • 4. Underskriv købsaftalen

  Når du og sælgeren bliver enige om salget, bliver der udarbejdet en købsaftale/et overdragelsesdokument, som I begge skal underskrive. Her står bl.a. den aftalte pris, overtagelsesdatoen, og hvornår og hvordan du skal betale købesummen. 

  Købesummen består af selve andelens værdi plus evt. prisen på de forbedringer af boligen, som sælger har foretaget. Værdien af forbedringerne skal være vurderet af en vurderingsmand eller foreningens bestyrelse. Sælger må ikke kræve, at du køber løsøre som fx lamper med i handlen.

  Andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende dig som ny andelshaver, før handlen er gyldig.

  Husk bank- og advokatforbehold i købsaftalen, før du underskriver
  Er der flere købere i spil, vil du måske gerne underskrive købsaftalen, før du har fået juridisk rådgivning om købet og aftalt finansieringen af købet med os. 

  Gør du det, er det vigtigt, at du husker at få tilføjet et bankforbehold og et advokatforbehold i købsaftalen, så du kan komme ud af aftalen, hvis din bank ikke kan tilbyde dig finansiering af boligen, og/eller hvis din advokat ikke kan godkende handlen. 

  Der er typisk en tidsfrist på forbeholdet, så tal med banken og din advokat, så snart du har underskrevet købsaftalen.

  Fortrydelsesret 
  Du kan godt fortryde en købsaftale, som du har underskrevet. Det kan du gøre frem til 6 hverdage efter underskriften. Det koster dig som udgangspunkt ikke noget at fortryde, hvis det sker på baggrund af advokat- og bankforbeholdet og inden for tidsfristen. 

  Fortryder du af andre årsager, så koster det 1 % af købesummen, som du skal betale til sælgeren, inden fortrydelsesfristen udløber. 

  Sælger har ingen fortrydelsesret, når han eller hun først har skrevet under på købsaftalen.

  Book møde om lån til andelsbolig

 • 5. Få lånet på plads

  Når du har fundet den andelsbolig, du gerne vil købe, kan du få svar på, om banken kan finansiere dit køb. Hvis banken allerede har gennemgået andelsboligforeningens og din økonomi, går det hurtigere og nemmere, end hvis du først involverer banken nu. 

  Får du "ja" til at låne, skal du og din bankrådgiver finde ud af, hvilken type lån til køb af andelsbolig, der bedst passer, og så kan du underskrive låneaftalen og evt. andre relevante dokumenter. Derefter sørger banken for, at der bliver stillet en bankgaranti over for sælgeren, hvis det er aftalt i købsaftalen, og for at andelsboligforeningen modtager købesummen på den rigtige dag.

  Et andelsboliglån har som udgangspunkt variabel rente. Det vil sige, at renten kan bevæge sig op og ned i takt med renteudviklingen på lånemarkedet. Det betyder også, at ydelsen på dit lån kan ændre sig. Foretrækker du en mere forudsigelig økonomi, kan du aftale med banken at få fast rente i en del af lånets løbetid. Det koster lidt ekstra, men sikrer dig i den aftalte periode mod, at pludselige rentestigninger får din ydelse til at stige.

  Se lån til andelsbolig
  Beregn, hvad det koster at låne til en andelsbolig

   

  Hvad er et andelsboliglån?

  Når du køber en andelsbolig har du mulighed for at optage et andelsboliglån i banken. Et andelsboliglån har en relativ lav rente, fordi banken har sikkerhed i din bolig. Du kan ikke optage et realkreditlån, da den type lån kun er til ejerboliger. 

  Banken vurderer altid din økonomi, før du eventuelt bliver tilbudt et lån.

  Book et møde om andelsboliglån

 • 6. Når du overtager din nye bolig

  Tillykke! På overtagelsesdagen får du nøgler til din nye andelsbolig og kan flytte ind. 

  Du bør nu gennemgå boligen sammen med sælgeren og evt. en fra andelsboligforeningens bestyrelse. Tjek bl.a. om låse, hvidevarer og stikkontakter virker, at lejligheden er tømt og rengjort, og at kælder-/loftsrum er ryddet. Sørg også for, at el, gas, vand og varme bliver aflæst, og at forsyningsselskaberne får besked om flytningen – det skal du også huske at gøre i din gamle bolig.

  Finder du fejl og mangler efter overtagelsen, kan du måske stadig nå at gøre indsigelse. Se fristen og proceduren i foreningens vedtægter – typisk har du 14 dage til at give bestyrelsen besked om manglerne og fortælle, hvad det vil koste at udbedre dem. Så kan bestyrelsen sørge for, at en del af købesummen bliver tilbageholdt, så du kan få dækket udgiften til udbedringen.

  Husk forsikringerne
  Dine forsikringsbehov kan ændre sig, når du flytter. Så husk at tjekke dine forsikringer – evt. sammen med dit forsikringsselskab. 

  Vær fx opmærksom på forsikringerne, hvis du: 

  • flytter fra hus til lejlighed eller omvendt.
  • flytter fra en større til en mindre bolig eller omvendt.
  • flytter fra din partner eller sammen med en ny. 

  Læs om forsikringer

Få rådgivning 

Mandag til torsdag 9-21
Fredag 9-18
Weekend 10-16

Book et møde

Boligsøgning

Find boliger til salg

Find boliger

 

Har du husket det hele?

Se tjekliste, når du flytter

Åbn tjeklisten

 


Hvad koster det at låne?

Beregn andelsboliglån


Indtast mindst 10.000 kr.
 
30år
 • 5 år
 • 10 år
 • 15 år
 • 20 år
 • 25 år
 • 30 år
År

Månedlig ydelse før skat

Kontakt os, hvis du vil vide præcist, hvad det koster for dig at låne.
Vi kan først oplyse din præcise rente, når vi har gennemgået din økonomi.

Eller ring 70 15 15 16
Hovedtal (standardoplysninger)
Udbetalt kreditbeløb
Månedlig ydelse før skat
Løbetid
Antal månedlige ydelser
Debitorrente (variabel)
ÅOP
Samlede kreditomkostninger*
Samlet tilbagebetaling
Vi tager pant i boligen  
*Specificering af kreditomkostninger  
Samlede stiftelsesomkostninger til banken
Samlede omkostninger til sikkerhedsstillelse til staten
Renter

OBS:
Beregningerne er vejledende og er foretaget med udgangspunkt i,
- at renten er den samme i hele lånets løbetid
- at ydelser forfalder sidste bankdag i måneden

Lånets rente er variabel og kan ændre sig i lånets løbetid, så din månedlige ydelse stiger eller falder, eller så lånets løbetid bliver kortere eller længere, afhængig af om renten går op eller ned. Banken kan altid ændre renten efter bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbruger.

1000 1000 10,35 5,10 2 10000 1,45 1825

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes