Hvordan køber man en andelsbolig?

Hvad er vigtigt at tjekke, før du køber en andelsbolig? Og hvor dyr en andelsbolig kan du købe? Bliv klogere her i vores andelsboligguide.

Guide til et godt andelsboligkøb

 • 1. Hvad er en andelsbolig?

  Når du køber en andelsbolig, køber du ikke selve boligen, som du gør med en ejerbolig. Du bliver andelshaver i en andelsboligforening, hvilket giver dig ret til at bo i en bestemt bolig i foreningen.

  Andelsboligforeningen består af dig og de andre andelshavere, og det er jer, der i fællesskab ejer og driver den ejendom, I bor i. I ejer hver en andel af foreningens formue og hæfter sammen for foreningens gæld. Det er også jer, der tager beslutninger om fx husorden og vedligeholdelse af ejendommen.

  Andelsboliger er tit populære hos boligkøbere, fordi det kan være muligt at få meget bolig for pengene. En andelsbolig kan nemlig være et billigere alternativ til en ejerbolig, fordi købsprisen typisk er lavere. 

 • 2. Hvordan finder jeg en andelsbolig?

  Det er forskelligt, hvordan andelsboliger bliver sat til salg. Nogle andelsboligforeninger har ventelister, mens boligerne i andre foreninger frit kan sælges af andelsbolighaverne.

  Det kan være en god idé at blive skrevet på en venteliste, hvis du kan. Mund-til-mund-metoden kan være en effektiv måde at finde en andelsbolig på. Eller du kan bruge de boligportaler, der viser andelsboliger, som er sat til salg hos en ejendomsmægler – fx Danske Banks boligværktøj.

  Partner

  Skriv dig på venteliste til mange andelsboliger ét sted

  Hos Waitly, som vi samarbejder med, kan du finde populære andelsboliger over hele landet og skrive dig på foreningernes ventelister. Se også, hvor du står på hver venteliste, og hvor tit foreningen sælger boliger.

  Søg boliger hos Waitly


  Er du med i bestyrelsen i din andelsboligforening? 

  Waitly kan stå for jeres ventelister, så I sparer tid og slipper for kedelig administration.

  Se, hvordan det virker

 • 3. Andelskrone, boligafgift og teknisk pris: Hvad koster en andelsbolig? Og hvad er den reelt værd? 

  Modsat ejerboliger - hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen - er der lovmæssigt sat loft for, hvor meget en andelsbolig maksimalt må koste. Købsprisen må godt være lavere end maksimalprisen, men den må ikke være højere.

  Prisen kommer an på den vurderingsmetode, som foreningen har valgt til at fastsætte værdien af ejendommen: anskaffelsespris, valuarvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering. Og priserne på andelsboliger kan svinge meget alt efter, hvilken vurderingsmetode, foreningen bruger.

  Oplysning om, hvilken metode en forening bruger, findes tit i regnskabet under "Nøgleoplysninger, Note C1". Alternativt kan foreningens bestyrelse eller adminstrator oplyse det.

  Når ejendomsværdien er fastlagt, udregnes foreningens andelskrone, der bliver fastsat ud fra værdien af foreningens værdi plus eventuelle andre aktiver, som fx opsparing, minus foreningens gæld.  

  Hvordan udregnes en andelsboligforenings andelskrone?

  Andelskronen = foreningens værdi PLUS eventuelle aktiver MINUS foreningens gæld

  Andelskronen plus forbedringer bestemmer købsprisen på den enkelte bolig

  For at finde prisen på de enkelte boliger i foreningen ganges andelskronen med enten boligens oprindelige indskud eller med boligens kvadratmeter afhængig af, hvad foreningen har besluttet.

  Ved en andelskrone på 80, ville regnestykkerne fx se sådan ud:

  • Ved et oprindeligt indskud på 10.000 kr., vil boligens maksimale pris være:
   80 x 10.000 = 800.000. kr.
  • Hvis boligen er på 98 kvadratmeter, vil den maksimale pris være:
   80 x 100 (kurs) x 98 = 784.000 kr.

  Derudover kommer prisen for sælgers eventuelle forbedringer af boligien oveni købsprisen.

  Den månedlige boligafgift er din ”husleje”
  Når du har købt en andelsbolig, skal du betale en månedlig boligafgift til dækning af foreningens fællesudgifter. Det er en slags ”husleje”, der fx går til betaling til foreningens realkreditlån og driftsudgifter som vedligeholdelse, forsikring, ejendomsskatter og administration.

  Boligafgiften varierer fra forening til forening og afhænger især af størrelsen af foreningens lån. Så hold øje med boligafgiften, når du vil købe andelsbolig. En tommelfingerregel: Jo lavere boligafgiften er, des mindre gæld har andelsboligforeningen.

  Hold også øje med, om der er planlagt større renoveringer i ejendommen, da det kan påvirke boligafgiften, hvis foreningen skal optage nye lån, fx til at udskifte taget.

  Den tekniske pris viser boligens reelle værdi
  Som andelshaver får du del i andelsboligforeningens værdi, men også i dens gæld. Gælden er vigtig for at kende den reelle værdi af en andelsbolig. Og her er det ikke nok at se på købsprisen, for den medregner ikke gælden. Det gør kun den tekniske pris.

  Dermed kan en bolig godt have en lav købspris men en høj teknisk pris, hvis foreningen har meget gæld. Det har betydning, når du skal låne til en andelsbolig, for selv om du kun skal låne købsprisen - eller en del af den - er det den den tekniske pris, du skal lånegodkendes til.

  Med en høj teknisk pris følger også en større udbetaling, for du skal selv lægge mindst 5 % af den tekniske pris. Har du ikke til udbetalingen, er det ikke sikkert, banken kan godkende dig til at låne.

  Hvad er den tekniske pris?

  Det er andelsboligens købspris plus den del af foreningens gæld, du får del i, når du køber boligen.


  Eksempel: Sådan udregnes den tekniske pris
  Køber du en andelslejlighed til 1 million kroner i en forening med 10 lejligheder, som har den samme andelskrone, overtager du en tiendedel af foreningens formue og gæld. Hvis foreningen har en gæld på 25 millioner kroner, bliver din andel af gælden 2.5 millioner kroner. 

  Den tekniske pris medregner gælden på 2,5 millioner, så dit køb af andelslejlighed svarer til 3,5 millioner kroner i stedet for 1 million kroner.

  Selv om du kun skal låne 1 million kroner, skal banken godkende dig, som om du låner 3,5 millioner kroner. 
  Din egen udbetaling til boligkøbet skal derfor være på mindst 175.000 kr., hvilket svarer til 5% af den tekniske pris.

  Du kan se den tekniske pris i en andelsboligs salgsmateriale.

  Du kan nogle gange kende en andelsbolig med høj teknisk pris på, at boligafgiften er høj. Der behøver ikke at være noget i vejen med en høj boligafgift, for det kan være tegn på, at foreningen afdrager fornuftigt på sin gæld - og bor du stadig i foreningen, når gælden er nedbragt, vil din bolig alt andet end lige stige i værdi og boligafgiften blive lavere. Men det er vigtigt at få banken til at hjælpe dig med at vurdere prisen på den andelsbolig, du har kig på.

  Book et møde om andelsbolig 

 • 4. Hvor meget kan jeg låne til en andelsbolig?

  En ny bolig skal selvfølgelig ikke være så dyr, at du skal spare for mange fornøjelser væk for at betale dit lån. Derfor kan det være en god idé at starte boligjagten med at lade banken beregne, hvor meget du cirka kan købe andelsbolig for. Så ved du, hvilket prisleje du skal kigge efter.

  Dit rådighedsbeløb har betydning for, hvor meget du kan låne
  For at finde frem til, hvor meget du kan låne, kigger banken bl.a. på din løn, opsparing, udgifter og gæld for at finde dit rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er det beløb, du har til forbrug, når dine boligudgifter og andre faste udgifter er betalt. Det vil sige de penge, du har at leve for efter andelsboligkøbet. Banken ser også på, hvordan din økonomi har set ud før boligkøbet og sammenholder det med rådighedsbeløbet efter købet.

  Du skal selv have penge til udbetalingen
  Når du låner til køb af andelsbolig, skal du have sparet penge op til udbetaling. Det er typisk mindst 5 % af andelsboligens tekniske pris, du selv skal lægge, plus omkostninger forbundet med købet - se mere om teknisk pris i afsnit 3.

  Prøv vores andelsboligberegner, hvis du vil se, hvad det cirka koster at låne til en andelsbolig - og husk, at den månedlige boligafgift til foreningen kommer oveni låneydelserne.

  Beregn lån til andelsbolig

  Vi hjælper også med at vurdere foreningens økonomi
  Det er ikke bare din egen økonomi, der bestemmer dine lånemuligheder. Andelsboligforeningens økonomi har også betydning. 

  Har en forening fx lån med variabel rente eller afdragsfrihed, kan der være risiko for at den månedlige boligafgift stiger den dag, renten stiger, eller afdragsfriheden ophører. Det betyder, at du skal have råd til at betale en højere boligafgift. Og derfor skal banken kende økonomien i den forening, du vil købe dig ind i, før du kan blive tilbudt et lån.

  Kig ikke kun på købsprisen, når du vil købe andelsbolig

  Boligafgiften og foreningens gæld er mindst lige så vigtige. Banken kan hjælpe.

  Book møde og få en personlig beregning

 • 5. Hvordan kan jeg vide, om en andelsboligforening har styr på økonomien?

  Når du bliver andelshaver, får du både del i foreningens indtægter og eventuelle overskud – og i dens gæld og udgifter. Uanset hvilken forening, du vælger, kan der være risiko for, at fremtidige beslutninger eller hændelser kan få din boligafgift til at stige. 

  Der er nogle faresignaler, der kan være tegn på øget risiko for stigning i boligafgiften, fx hvis foreningen:

  • har store lån med afdragsfrihed eller variabel rente
  • har udskudt nødvendig vedligeholdelse
  • ikke har sparet op til nødvendig vedligeholdelse
  • har underskud i driftsbudgettet.

  Du kan få indblik i andelsboligforeningens økonomi og få et indtryk af, om den er veldrevet ved at læse foreningens dokumenter, som udleveres, når en bolig sættes til salg.

  Det er også de dokumenter, som din bank og din juridiske rådgiver skal se:

  • Årsregnskab
   Viser foreningens økonomi, lån, og hvordan der bruges penge. 
  • Vedtægter
   Viser foreningens regler. Må du fx sælge din andelsbolig frit eller leje den ud? Hvordan hæfter du, hvis fx foreningen kommer i økonomiske vanskeligheder, eller hvis en anden andelshaver ikke betaler sin boligafgift?
  • Referat af generalforsamling
   Kan give et indblik i, hvad der rører sig i foreningen. Hvilke beslutninger er der truffet? Og er der større udgifter i nærmeste fremtid? 

  Derudover kan disse dokumenter være relevante at læse:

  • Nøgleoplysninger
   Giver et hurtigt overblik over foreningens situation og økonomiske risici, og viser, hvordan prisen på den andel, der er til salg, er regnet ud.
  • Vedligeholdelsesplan
   Kan vise kommende udgifter til vedligeholdelse. Sammenholdt med foreningens økonomi kan den give indtryk af, om der er råd til projekterne, eller om der skal optages lån, der kan få boligafgiften til at stige.
  • Husorden
   Beskriver de fælles regler for andelsboligforeningen: Må du fx have husdyr, leje ud med Airbnb eller starte vaskemaskinen efter kl. 20?

  Book møde om lån til andelsbolig

  Få juridisk rådgivning

  Vi anbefaler, at du får en advokat eller køberrådgiver til at rådgive dig om købet og gennemgå foreningens dokumenter. Så ved du, hvilke rettigheder og pligter du har, hvis du køber andelen.
 • 6. Hvornår må jeg underskrive købsaftalen?

  Når du og sælger er enige om handlen, bliver der udarbejdet en købsaftale, som I skal underskrive. Her står bl.a. den aftalte købspris, overtagelsesdatoen, og hvornår og hvordan du skal betale købesummen. 

  Købesummen består af andelsboligens værdi plus prisen på de eventuelle forbedringer, som sælgeren har foretaget. Værdien af forbedringerne skal være vurderet af en vurderingsperson eller foreningens bestyrelse. Sælgeren må ikke kræve, at du skal købe løsøre som fx lamper eller billeder.

  Andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende dig som ny andelshaver, før handlen er gyldig.

  Husk at sikre dig selv, før du skriver under
  Er der flere købere i spil, vil du måske gerne underskrive købsaftalen, før du har fået juridisk rådgivning og aftalt den endelige finansiering med banken. Det kan du godt gøre, men det er vigtigt, at du får tilføjet både et bankforbehold og et advokat-/køberrådgiverforbehold i købsaftalen, før du underskriver. Så kan du komme ud af aftalen, hvis banken ikke kan tilbyde at finansiere boligen, eller din advokat eller køberrådgiver ikke kan godkende handlen. 

  Der er typisk en kort tidsfrist på forbeholdet, så tal med banken og din advokat/køberrådgiver om endelig godkendelse, så snart du har underskrevet købsaftalen.

  Hvis din bank eller advokat/køberådgiver ikke kan godkende handlen, kan du som udgangspunkt komme ud af den, uden du skal betale sælger - hvis det sker inden for den aftalte tidsfrist. 

  Før du underskriver købsaftalen

  Husk at få tilføjet et bank- og advokat-/køberrådgiverforbehold i købsaftalen, hvis du underskriver, før du har endelig godkendelse fra din bank og advokat/køberrådgiver.

  Fortrydelsesret
  Du kan fortryde dit køb frem til 6 hverdage efter, at du og sælger har skrevet under. Det koster 1 % af købesummen, som du skal betale til sælgeren, inden fortrydelsesfristen udløber. 

  Sælger har ingen fortrydelsesret, når han eller hun først har skrevet under på købsaftalen. 

  Book møde om lån til andelsbolig

 • 7. Hvilke lån kan jeg vælge?

  Du kan ikke optage realkreditlån til køb af en andelsbolig, som du kan med en ejerbolig. Det skyldes, at du ikke ejer din bolig - det gør andelsboligforeningen. I stedet kan du optage et Andelsboliglån eller en Andelsboligkredit i banken.

  Andelsboliglån til dig, der løbende vil betale af på lånet
  Med et Andelsboliglån betaler du en ydelse på lånet hver måned. Renten er variabel, men du kan låse den fast i perioder på op til 10 år, så du - mod en lidt højere fast rente - har fast ydelse i den låste periode.

  Har du variabel rente og et lån på mindst 100.000 kr., har du mulighed for en indlånskonto med næsten samme rente, som lånet har. På kontoen kan du få en god rente på din løn/opsparing - du kan fx bruge den til sætte penge til side til boligforbedringer, så du ikke skal optage et nyt lån med de udgifter, det medfører.

  Læs om Andelsboliglån og vilkår
  Beregn, hvad lånet kan koste

  Andelsboligkredit til dig, der vil hæve og indbetale, næsten som du vil
  Andelsboligkreditten er en kassekredit med variabel rente, hvor du som udgangspunkt selv bestemmer, hvor meget du betaler af - når bare hele kreditbeløbet bliver indfriet den dag, kreditten udløber. 

  Kreditten kan bedst betale sig, hvis du ønsker stor fleksibilitet i dine ind- og udbetalinger og kan lægge en større udbetaling på dit andelsboligkøb.

  Læs om Andelsboligkredit og vilkår

  Kan man få afdragsfrihed, når man låner til andelsbolig?
  En Andelsboligkredit kan være afdragsfri, da du til en vis grænse selv bestemmer, om du afdrager. På et Andelsboliglån kan du ikke få afdragsfrihed, her kan du fx vælge at have 1-2  ydelsesfrie måneder, hvis du aftaler det med os, når du optager lånet.

Skal vi se på dine lånemuligheder sammen?

Du får en attraktiv lav rente og specialiseret rådgivning, når du skal låne til din andelsbolig. Vores andelsboliglån er netop kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Book et nøde og tal med en andelsboligrådgiver.

Book et møde

Har du styr på forsikringen?

Få en indboforsikring med ekstra fordele hos vores partner, Tryg

Se indboforsikring

Boligsøgning

Find boliger til salg

Find boliger

 

Har du husket det hele?

Se tjekliste, når du flytter

Åbn tjeklisten

 


Hvad koster det at låne?

Beregn andelsboliglån


Indtast mindst 10.000 kr.
 
30år
 • 5 år
 • 10 år
 • 15 år
 • 20 år
 • 25 år
 • 30 år
År

Månedlig ydelse før skat

Kontakt os, hvis du vil vide præcist, hvad det koster for dig at låne.
Vi kan først oplyse din præcise rente, når vi har gennemgået din økonomi.

Eller ring 70 15 15 16
Hovedtal (standardoplysninger)
Udbetalt kreditbeløb
Månedlig ydelse før skat
Løbetid
Antal månedlige ydelser
Debitorrente (variabel)
ÅOP
Samlede kreditomkostninger*
Samlet tilbagebetaling
Vi tager pant i boligen  
*Specificering af kreditomkostninger  
Samlede stiftelsesomkostninger til banken
Samlede omkostninger til sikkerhedsstillelse til staten
Renter

OBS:
Beregningerne er vejledende og er foretaget med udgangspunkt i,
- at renten er den samme i hele lånets løbetid
- at ydelser forfalder sidste bankdag i måneden

Lånets rente er variabel og kan ændre sig i lånets løbetid, så din månedlige ydelse stiger eller falder, eller så lånets løbetid bliver kortere eller længere, afhængig af om renten går op eller ned. Banken kan altid ændre renten efter bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbruger.

1000 1000 7,49 4,49 2 10000 1,45 1825

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.