Brug denne sikre forbindelse

   Click here for English.

Når du og vi behandler boet efter en afdød person, udveksler vi ofte følsomme oplysninger

Vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os via ”Indsend oplysninger” nedenfor. Det er en sikker forbindelse til Danske Bank.

Du har blandt andet mulighed for at få en oversigt over alle konti, sælge værdipapirer, overføre penge mellem konti eller bestille netbank.

Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på 45 13 93 33.

*Obligatorisk felt

Informationer om afdøde

Dine oplysninger

  Vi beder dig oplyse din mailadresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til din anmodning og for at informere dig, når anmodningen er afsluttet.
Hvis du ikke har en e-mail adresse, så skriv: ingenmail@danskebank.dk.

Hvis du ikke tidligere har sendt os nedenstående dokumenter, skal du vedhæfte:

- Skifteretsattest
- Eventuelle skiftefuldmagt(er)
- Legitimeringsoplysninger på alle arvinger, med mindre der er givet skiftefuldmagt til én person. I såfald er det kun fuldmagtshaver, der skal legitimeres. Bemærk, at hvis der er pensioner i boet eller der er tale om et udenlandsk bo, skal der fremsendes legitimation på alle arvinger.

Du kan dog sende begravelsesregning til os, inden du har modtaget/videresendt ovenstående. Vi betaler begravelsesregningen efter individuel vurdering.

Klik på de grå felter herunder, og udfyld de oplysninger, der er relevante for arveafregningen.

KONTI OG BETALINGER

Husk at vælge de tjenester, du har brug for:

Når en konto bliver lukket, sender vi et afsluttende kontoudskrift.

 Et kontonummer skal bestå af 10 cifre. Anvend nul foran, hvis du skal oplyse et kontonummer med færre cifre.
 Et kontonummer skal bestå af 10 cifre. Anvend nul foran, hvis du skal oplyse et kontonummer med færre cifre.
Dette er kun muligt, hvis du som ægtefælle allerede er kunde i Danske Bank.
Er du fuldmagtshaver, og vil du have adgang til boets konti via netbank, skal du sende kopier af to styk legitimation: en kopi med billedlegitimation plus en kopi af dit danske sundhedskort.

Hvis vi skal sende kontoudskrifter tidligere end kalenderåret før dødsåret, skal du betale et gebyr.
Vores ekspeditionsgebyr er 1.000 kr. pr. time. Minimumsgebyret er 250 kr.
Når du bestiller kontoudskrifter tidligere end kalenderåret før dødsåret, accepterer du ekspeditionsgebyret.

Spar gebyret – brug netbanken

Bemærk, at hvis du har adgang til boets konti via netbanken, kan du selv hente kontoudskrifter for boets konti op til et år før dødsdagen uden at betale gebyr.

Husk at vedhæfte underskrevne regninger til betaling nederst under “Vedhæft fil”, før du sender.

Bemærk: Hvis du allerede har betalt regningen, skal du gå til "Overfør beløb".

 Et kontonummer skal bestå af 10 cifre. Anvend nul foran, hvis du skal oplyse et kontonummer med færre cifre.

Hvis du vil lukke boets konto, skal du bruge funktionen "Luk konto".

 Et kontonummer skal bestå af 10 cifre. Anvend nul foran, hvis du skal oplyse et kontonummer med færre cifre.

Oprettelse af separat klientkonto til ovenstående dødsbo Blanket kan hentes her

INVESTERINGER

Hvis afdøde har værdipapirer, der skal sælges eller overføres, skal du udfylde oplysningerne herunder:

Se priser for opbevaringsdepoter


Når salget af værdipapirerne er gennemført, hvad skal der så ske med provenuet?

Bemærk: Hvis du sælger alle værdipapirer, lukker vi automatisk depotet.

Hvis du vil lukke boets konto, skal du bruge funktionen "Luk konto".

 Et kontonummer skal bestå af 10 cifre. Anvend nul foran, hvis du skal oplyse et kontonummer med færre cifre.

Når du får overført værdipapirer til et depot i dit navn, skal du selv indberette dine anskaffelseskurser på værdipapirerne til skattestyrelsen. Oplysninger afgives via indtastning til Skattestyrelsen via TastSelv.

Angiv depot som værdipapirerne skal overføres til:

• Depotnummer og 5-cifret CD-ident på modtagers pengeinstitut (kontakt pengeinstituttet, hvis du ikke kender CD-ident).
• Modtagers navn og efternavn.
• Modtagers pengeinstitut.
• Angiv specifikt fordeling af værdipapirer mellem hver arving.
Vær opmærksom på, at aktier kun deles i hele styk.

Anskaffelseskurser og anskaffelsestidspunkter:
• Dette er kun aktuelt, hvis boets nettoformue (aktiver - gæld) er over kr. 3.033.700 (2021).
• Hvis boets nettoformue er under kr. 3.033.700 (2021) og Skat har anmodet om anskaffelseskurser og –tidspunkter, beder vi dig vedhæfte dokumentation herfor.

Se Skatteministeriets beløbsgrænser for skattefrihed: www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/doedsboskatteloven

PENSION

Hvis afdøde har oprettet testamente, og ikke efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, beder vi dig sende en kopi af testamente til brug for behandling af boets pensionsordninger.

KRAV

Husk at vedhæfte evt. budget eller vurdering af ejendommen under "Vedhæft fil".

ANDRE FORSPØRGSLER

 Bekræft venligst

Du kan uploade 10 filer, der højst må fylde 4 MB pr. fil.

De skal være i et af følgende formater: Word: .docx/.doc; Excel: .xlsx/.xls; pdf; tekst: .txt; billede: .jpeg/.jpg/.png eller .gif.

Når du klikker 'Send', accepterer du, at dine informationer sendes til Danske Bank.

File Size Exceeds the Limit
Remove File Size Exceeds the Limit

Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, i vores information om behandling af personoplysninger


Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne i blanketten eller har spørgsmål til indholdet i blanketten, er du velkommen til at ringe til os på 45 13 93 33 alle hverdage.

Tema: Du har mistet din nærmeste

Et dødsfald i familien tager ofte hårdt på de pårørende. Oven i sorgen skal der
også i mange tilfælde træffes vigtige beslutninger - bl.a. om økonomien.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.