Med deres PC’ere under armen var de klar til at kode og ”game” samt få et indblik i hvor stor en rolle IT spiller i en bank.

Omkring 3.000 IT-specialister arbejder i Danske Bank med bl.a. at videreudvikle mobilbanken og lommepenge app’en med baggrund i kundernes input. Nogle af disse IT-specialister var sammen med frivillige fra Coding Pirates med til at give deltagerne i alderen 7-17 år en spændende dag.

Under temaet Bank & IT fik deltagerne bl.a. mulighed for at programmere en robot så den kan følge en rute og beskytte banken mod bankrøvere. 

Udover rig mulighed for at kode og game, fik deltagerne også mulighed for bl.a. at deltage i et rollespil for at få et indblik i hvad der sker, når man foretager en elektronisk overførsel af penge. 

IT sikkerhed spiller en vigtig rolle både for kunder og for banken, så derfor fik de deltagende børn og unge også indsigt i, hvordan Danske Bank arbejder med at sikre bank og kunder mod cyberkriminelle. 

Du kan få tips til at være sikker på nettet her.

Arrangementet var skabt i samarbejde med organisationen Coding Pirates, som har til formål at styrke børns og unges IT-kompetencer og kreativitet.

Læs mere om Coding Pirates
Du kan også læse om Danske Banks besøg i 322 folkeskoleklasser i forbindelse med Pengeugen